Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank PolskaZ przyczyn niezależnych od Banku, tj. w związku z nieudostępnieniem platformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nasi Klienci nie mogą obecnie skorzystać z systemu bankowości internetowej db easyNET w celu przekierowania do modułu wnioskowania o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+, dostępnego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Dokładamy wszelkich starań, aby funkcjonalność ta została udostępniona w pierwszym możliwym terminie.

O Programie Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia).

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze za okres od kwietnia do czerwca 2016 r., wniosek Rodzina 500+ powinien zostać wypełniony i wysłany do 1 lipca 2016 r. do godz. 23:59. W przypadku wypełnienia i złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – wnioski na kolejny okres, na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2017 r., będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o programie Rodzina 500+ dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/ oraz na platformie dedykowanej programowi https://www.rodzina500plus.gov.pl/.

Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w Deutsche Bank – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej db easyNET
  • do ZUS jeżeli dotyczą etapu rejestracji wniosku na platformie PUE ZUS
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.

pe="text/javascript" src="/themes/js/gemius.js?v=36">