Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Ubezpieczenie All Risk
Aby dobrze zarządzać swoją Firmą, Przedsiębiorca musi być spokojny o siebie i swoją rodzinę.

Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego we współpracy ze spółkami grupy AXA, jednym z liderów na rynku ubezpieczeniowym, zarówno w Polsce, jak i na świecie, przygotowaliśmy Ubezpieczenie All Risk.

Kto może skorzystać z Ubezpieczenia All Risk?

Produkt skierowany jest do osób fizycznych, prowadzących działalność w formie indywidualnej lub będących wspólnikami spółki cywilnej, osiągającej przychody nieprzekraczające 3,2 mln zł rocznie.

Jakie są warunki ubezpieczenia?
 • Ubezpieczenie, w zależności od wariantu, może obejmować następujące ryzyka ubezpieczeniowe:
  • śmierć Ubezpieczonego Głównego
  • śmierć Ubezpieczonego Głównego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • śmierć Ubezpieczonego Głównego w wyniku wypadku komunikacyjnego
  • inwalidztwo Ubezpieczonego Głównego
  • kradzież pojazdu lub szkoda całkowita
  • kradzież z włamaniem
  • śmierć Współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • śmierć Rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • śmierć Teścia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • utrata pracy
  • pobyt w szpitalu
 • Przystąpienie do ubezpieczenia nie wiąże się z koniecznością wykonania jakichkolwiek badań, czy też składania oświadczeń o stanie zdrowia
 • Sumy ubezpieczenia oraz okres ochrony zależą od wybranego wariantu ubezpieczenia.

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.