Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Kredyt dla Profesjonalistów

Kredyt dla Profesjonalistów to:

 • Kredyt na rozwój działalności gospodarczej lub refinansowanie zobowiązań w innych bankach
 • Od 10 000 zł do 400 000 zł
 • Uproszczona procedura
 • Maksymalnie 10 lat kredytowania

Szczegóły

Kredyt dla Profesjonalistów jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują gotówki na rozwój swojej działalności. Kredyt można przeznaczyć również na refinansowanie kredytów zaciągniętych w innych bankach.

Kto może skorzystać z Kredytu dla Profesjonalistów?

Kredyt może zostać udzielony przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, spółkom osobowym (cywilna, jawna i partnerska), spółkom kapitałowym, gdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą/ większość wspólników wskazanych powyżej spółek należą do jednej z poniższych grup zawodowych (legitymują się prawem do wykonywania zawodu), oraz prowadzą działalność związaną z posiadanym/wykonywanym zawodem lub profil działalności firmy jest tożsamy z działaniami następujących zawodów (działalność dominująca):

 • Lekarz, Dentysta, Technik dentystyczny, Farmaceuta, Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny, Optyk, Protetyk, Fizjoterapeuta, Psycholog,
 • Weterynarz,
 • Biegły rewident, Księgowy, Doradca Podatkowy,
 • Prawnik, tj. Radca Prawny, Adwokat, Notariusz,
 • Architekt, Inżynier budownictwa, Kierownik budowy, Geodeta, Rzeczoznawca majątkowy, Zarządca nieruchomości,
 • Tłumacz przysięgły,
 • Informatyk

I jednocześnie:

 • Rozlicza się na podstawie uproszczonej bądź pełnej księgowości
 • Prowadzi działalność związaną z wykonywanym zawodem (od co najmniej 24 miesięcy):

Jakie są parametry kredytu?

 • Kwota kredytu od 10 000 PLN do 400 000 PLN
 • Waluta: PLN
 • Okres kredytowania: maksymalnie 10 lat
 • Stopa procentowa: zmienna, zależna od WIBOR
 • Płatność odsetek: miesięcznie
 • Harmonogram spłat: miesięczne równe raty kapitałowo-odsetkowe
 • Nie wymagamy wkładu własnego oraz biznesplanu.

Dlaczego warto wziąć Kredyt dla profesjonalistów?

Kredyt dla profesjonalistów jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz szybko gotówki na finansowanie dowolnego celu związanego z rozwojem bieżącej działalności lub chcesz refinansować zobowiązania w innych bankach. Charakteryzuje się konkurencyjną ceną i łatwością uzyskania.
Aby otrzymać ten kredyt, nie trzeba przedstawiać zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS i US.
Dodatkowo, aby szybciej i łatwiej uzyskać środki z kredytu, nie potrzebujesz biznes planu oraz wkładu własnego.
Biorąc Kredyt dla Profesjonalistów, uzyskasz korzyść podatkową – możesz włączyć część odsetkowej raty w koszty uzyskania przychodu.

Jak kupić?

Przyjdź do najbliższego Oddziału Deutsche Bank i zapoznaj się z ofertą.

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń na naszą infolinię: 801 118 118 (opłata wg obowiązujących stawek operatora).

Zabezpieczenia

Brak zabezpieczeń rzeczowych.

Standardowe zabezpieczenia to:
 • Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym i innymi rachunkami w Banku

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.