Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów

Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów

 • Kredyt na finansowanie dowolnego celu związanego z działalnością gospodarczą
 • Nawet 4 000 000 PLN
  (lub równowartośc w walucie EUR/USD)
 • Maksymalnie 15 lat kredytowania
 • Możliwość wybrania równych rat kapitałowo-odsetkowych lub malejących
 • Kredyt zabezpieczony jest hipoteką

Szczegóły

Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują środków na finansowanie lub refinansowanie dowolnego celu związanego ze swoją działalnością. Kredyt można przeznaczyć również na refinansowanie kredytów zaciągniętych w innych bankach.

Kto może skorzystać z Biznes Hipoteki dla Profesjonalistów?

Kredyt może zostać udzielony przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, spółkom osobowym (cywilna, jawna i partnerska), spółkom kapitałowym, gdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą/ większość wspólników wskazanych powyżej spółek należą do jednej z poniższych grup zawodowych (legitymują się prawem do wykonywania zawodu), oraz prowadzą działalność związaną z posiadanym/wykonywanym zawodem lub profil działalności firmy jest tożsamy z działaniami następujących zawodów (działalność dominująca):

 • Lekarz, Dentysta, Technik dentystyczny, Farmaceuta, Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny, Optyk, Protetyk, Fizjoterapeuta, Psycholog,
 • Weterynarz
 • Biegły rewident, Księgowy, Doradca Podatkowy,
 • Prawnik, tj. Radca Prawny, Adwokat, Notariusz,
 • Architekt, Inżynier budownictwa, Kierownik budowy, Geodeta, Rzeczoznawca majątkowy, Zarządca nieruchomości
 • Tłumacz przysięgły,
 • Informatyk

I jednocześnie:

 • Rozlicza się na podstawie uproszczonej bądź pełnej księgowości
 • Prowadzi działalność związaną z wykonywanym zawodem (od co najmniej 24 miesięcy):

Jakie są parametry kredytu?

 • Minimalna kwota kredytu: 100 000 PLN lub równowartość w walucie EUR/USD
 • Maksymalna kwota kredytu: 4 000 000 PLN lub równowartość w walucie EUR/USD
 • Okres kredytowanie: maksymalnie do 15 lat
 • Oprocentowania: zmienne, zależne od WIBOR LIBOR/ EURIBOR
 • Harmonogram spłat: miesięczne malejące lub równe raty kapitałowo-odsetkowe

Dlaczego warto wziąć Biznes Hipotekę dla Profesjonalistów?

 • Uproszczona procedura
 • Brak konieczności dostarczenia zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US.
 • Biznes plan nie jest wymagany.
 • Korzyść podatkowa – możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodu części odsetkowej raty.

Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Jak kupić?

Przyjdź do najbliższego Oddziału Deutsche Bank i zapoznaj się z ofertą.  Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń na naszą infolinię: 801 118 118 (opłata wg obowiązujących stawek operatora).

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.