Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Nota prawna

Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lecha Kaczyńskiego 26 (00-609 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000022493, o kapitale zakładowym w wysokości 2.651.449.384 złotych wpłaconym w całości, NIP 676-01-07-416 ("Bank") przysługują (i) wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej w domenie deutschebank.pl ("Strona Internetowa"), w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz (ii) majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych na Stronie Internetowej, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy.

Ponadto, Bank na podstawie umowy dotyczącej rejestracji domeny internetowej deutschebank.pl posiada wyłączne prawo do używania tej domeny. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Strony Internetowej, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na Stronie Internetowej, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku jest zabronione.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich elementów znajdujących się na Stronie Internetowej oraz poprawiania informacji zawartych na Stronie Internetowej w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet. Bank nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych w sieci Internet, w odniesieniu do których Bankowi nie przysługują jakiekolwiek prawa, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na Stronie Internetowej. W przypadku zamiaru zamieszczenia na innej stronie internetowej w sieci Internet linku / linków lub jakichkolwiek odwołań do Strony Internetowej prosimy o przesłanie informacji na następujący adres: Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego 26 Budynek Focus (00-609 Warszawa).

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.