Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Kontakt

Dla klientów indywidualnych i biznesowych

Obsł‚uga istniejących Klientów. 24 h na dobę™

801 18 18 18 *
+48 12 625 80 00 *
+48 500 919 000 *


Zastrzeganie kart:
Teleserwis 801 18 18 18 * lub 12 625 80 44 *
System Zastrzegania Kart +48 828 828 828 *

Zespół Wsparcia Technicznego db powerNET:
+48 12 625 81 50 *

Dla klientów korporacyjnych

Obsł‚uga istniejących Klientów.

+48 22 579 9000*

* Opł‚ata wg obowiązują…cych stawek operatora.

Adres

Centrala banku:
Deutsche Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod nr 0000022493
Wysokość kapitału zakładowego: 2.651.449.384 zł
NIP: 676 01 07 416
REGON: 350526107

Centrala Banku:
+48 22 579 90 00

Fax do Banku:
+48 22 579 90 01

Ogólny adres email: info.db@db.com

Pozostałe telefony:
Teleserwis
801 18 18 18, +48 12 625 80 00, +48 500 919 000;

Infolinia sprzedażowa
801 118 118, +48 12 625 81 18

Infolinia dla Klientów Private Banking (EliteLine)
801191919

Obsługa Klientów korporacyjnych
22 579 9000

 

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.