Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Kontakt

Dla klientów indywidualnych i biznesowych

Obsługa istniejących Klientów. 24 h na dobę
801 18 18 18 *
+48 12 625 80 00 *
+48 500 919 000 *


Obsługa Klientów Private Banking (EliteLine)
801 191 919*

Zastrzeganie kart:
Teleserwis 801 18 18 18 * lub 12 625 80 44 *
System Zastrzegania Kart;+48 828 828 828 *


Wirtualny Oddział – aneksowanie umowy kredytu hipotecznego:
+48 12 625 80 89
wirtualny.oddzial@db.com

Wypełnienie ankiety PIK:
+48 12 625 80 56

Infolinia sprzedażowa:
801 118 118*
+48 12 625 81 18*


Zespół Wsparcia Technicznego db powerNET i db WEB Faktor:
801 18 18 18 *
+48 12 625 80 00 *
+48 12 625 81 50 *
powernet@list.db.com
webfaktor@list.db.com


Wyślij e-mail:
Zadaj pytanie, wysyłając e-maila na adres info.db@db.com

Formularz kontaktowy:
Wypełnij formularz

Adres

Centrala banku:
Deutsche Bank Polska S.A.
ul. Lecha Kaczyńskiego 26 00-609 Warszawa

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod nr 0000022493
Wysokość kapitału zakładowego: 2.651.449.384 zł
NIP: 676 01 07 416
REGON: 350526107

Centrala Banku:
+48 22 579 90 00

Fax do Banku:
+48 22 579 90 01

Ogólny adres email: info.db@db.com

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.