Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Usługi powiernicze

Departament Powierniczy Deutsche Bank Polska S.A. oferuje kompleksowe usługi związane z przechowywaniem papierów wartościowych i rozliczaniem transakcji na papierach wartościowych. Inwestorom proponujemy zarówno obsługę inwestycji na krajowym rynku kapitałowym, jak również na większości rynków zagranicznych.

Nasze doświadczenie i wysokie standardy, które wykorzystujemy dzięki przynależności do pionu Trust & Securities Services w ramach Grupy Deutsche Bank, zapewniają Klientom Banku bezpieczeństwo przechowywanych aktywów oraz najwyższy poziom świadczonych usług. Potwierdzeniem jest deklaracja wsparcia (ang. Declaration of Backing) udzielona nam przez Deutsche Bank AG, spółkę-matkę Deutsche Bank Polska S.A., instytucję cieszącą się solidną bazą kapitałową oraz wysokimi ocenami wiarygodności.

Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich, a nasz przedstawiciel został oddelegowany do komitetu doradczego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Przedstawiciele Banku uczestniczą aktywnie w pracach nad tworzeniem standardów rynkowych oraz w pracach nad zmianami obowiązujących przepisów prawa zarówno we współpracy z izbami i stowarzyszeniami zrzeszającymi uczestników rynku kapitałowego, jak również z instytucjami nadzorującymi rynek kapitałowy, m.in. z Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

Najpoważniejszy magazyn branżowy „Global Custodian” w swoim corocznym rankingu, sporządzanym na podstawie ocen Klientów banków, przez kilka kolejnych lat klasyfikował Deutsche Bank Polska S.A. na najwyższym poziomie (Top rated)  wśród banków oferujących usługi powiernicze zarówno Klientom krajowym, jak i zagranicznym. Jest to bardzo prestiżowe wyróżnienie, szczególnie ze względu na fakt, iż ranking tworzony jest w oparciu o opinie i oceny Klientów.


 

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.

/html>