Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Rynki Kapitałowe Akcji

  • Organizacja i przeprowadzanie pierwotnych i wtórnych ofert publicznych na rynkach zagranicznych dla spółek polskich i zagranicznych
  • Plasowanie akcji na rynku niepublicznym
  • Organizacja i przeprowadzanie transakcji blokowych oraz ABB
  • Pełnienie roli subemitenta emisji przeprowadzanych na rynkach zagranicznych

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.