Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Rynki Dłużne i Finansowanie

  • Organizowanie i przeprowadzanie emisji obligacji podwyższonego ryzyka (high yield)
  • Plasowanie instrumentów dłużnych wśród inwestorów prywatnych (private debt placements)
  • Doradztwo przy organizowaniu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Udział w konsorcjach i usługi agencyjne w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.