Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

 
 
 
 
 

Możliwości
biorą się z oszczędzania

Z lokatą db Plan 500+Premia zyskujesz
nawet 500 zł premii co roku - na każde dziecko.

 
 

Lokata db Plan 500+Premia - oszczędzaj i zyskuj

db Plan 500+Premia to lokata dla nowych i obecnych Klientów Banku, którzy potwierdzą fakt posiadania dziecka poniżej 18 roku życia. Produkt daje możliwość systematycznego oszczędzania środków na każde dziecko.
Po każdym roku, poza oprocentowaniem, Bank może wypłacić premię w wysokości nawet 500 zł.

 
Nawet 500 zł
rocznej premii na każde dziecko
 
Atrakcyjne oprocentowanie
 
Brak opłat
za otwarcie, prowadzenie
i zamknięcie lokaty 7
 
Możliwość założenia jednej lokaty
na każde posiadane dziecko
(maksymalnie 5 lokat)
 
Minimalna kwota
lokaty 100 PLN
 
Możliwość
nieograniczonych dopłat
 
 
 
 
 

Poznaj szczegóły

db Plan 500+Premia jest lokatą dla nowych oraz obecnych Klientów Banku, którzy potwierdzą fakt posiadania dziecka poniżej 18 roku życia, poprzez dostarczenie w momencie założenia lokaty, jednego z poniższych dokumentów potwierdzających wiek dziecka, tj.:

 • akt urodzenia dziecka, lub
 • paszport dziecka, lub
 • dowód osobisty dziecka.

Każdy Rodzic / Opiekun prawny ma możliwość otwarcia maksymalnie jednej Lokaty db Plan 500+Premia na każde posiadane dziecko, które w dniu jej otwarcia nie przekroczyło wieku 18 lat, jednak nie więcej niż pięć lokat tego typu.

Warunkiem koniecznym do otwarcia Lokaty db Plan 500+Premia jest posiadanie lub otwarcie Konta osobistego w Banku. Razem z Lokatą db Plan 500+Premia otwierane jest db Konto Oszczędnościowe 500 Plus dedykowane do wypłaty rocznej premii zgodnie z zasadami Regulaminu db Plan 500+Premia.

Warunki szczegółowe db Plan 500+Premia:

 • Typ produktu: Lokata
 • Okres deponowania: 10 lat (120 miesięcy)
 • Min. kwota lokaty: 100 PLN
 • Rodzaj oprocentowania: Zmienne
 • Wysokość oprocentowania ustalana jest codziennie jako równowartość stopy referencyjnej WIBID O/N
 • Sposób wypłaty należnych odsetek: roczna kapitalizacja na rachunku Lokaty
 • Możliwość odnowienia na kolejny okres: Nie
 • Opłaty: brak opłat za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie
 • Możliwość dopłaty w trakcie trwania lokaty: Tak
 • Minimalna kwota jednorazowej dopłaty: 100 PLN
 • Maksymalna kwota jednorazowej dopłaty: Bez ograniczeń
 • Limit dopłat w trakcie trwania lokaty: Bez ograniczeń
 • Możliwość wypłaty w trakcie trwania lokaty: Nie
 • Waluta: PLN

Korzyścią poza oprocentowaniem lokaty jest możliwość otrzymania dodatkowej premii (nagrody) rocznej, zgodnie z warunkami zapisanymi w Regulaminie db Plan 500+Premia. Maksymalna wysokość premii w każdym roku wynosi 500 PLN (bez względu na wysokość miesięcznych dopłat w danym roku).

Jak założyć lokatę db Plan 500+Premia?

Posiadam Konto w Deutsche Bank
Nie posiadam Konto w Deutsche Bank

Właściciele kont w Deutsche Bank mogą wnioskować o otwarcie lokaty db Plan 500+Premia tylko odwiedzając wybrany Oddział.

 
Wybierz najbliższy
Oddział Deutsche Bank
Zabierz ze sobą niezbędne
dokumenty
Załóż lokatę
db Plan 500+Premia

i zacznij oszczędzać

Nowi Klienci Banku mogą wnioskować o otwarcie lokaty db Plan 500+Premia tylko odwiedzając wybrany Oddział. Warunkiem jest zawnioskowanie najpierw o konto dbNET.

Otwierając konto dbNET dodatkowo zyskujesz:

0
Konto za prawdziwe 0 zł:
za otwarcie i prowadzenie konta
za kartę do konta1, 1b
za wypłatę z bankomatów na całym świecie2
za krajowe przelewy przez internet w PLN3
2,55%5
na db Koncie
Oszczędnościowym
Plus
w pakiecie
z kontem dbNET
 
do 4100
elastycznego limitu
kredytowego4
bez dokumentów
dochodowych
dostęp
do konta
24 h
przez internet (db easyNET)
i telefon (Teleserwis)6

Wnioskuj o lokatę db Plan 500+Premia z kontem dbNET

 
Wybierz najbliższy
Oddział Deutsche Bank
Zabierz ze sobą niezbędne
dokumenty
Załóż lokatę
db Plan 500+Premia

i zacznij oszczędzać

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.

/-->