Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

db Kredyt Konsolidacyjny

db Kredyt Konsolidacyjny daje możliwość zamiany kilku rat na jedną niższą:

 • Kwota kredytu do 200 000 zł
 • Oprocentowanie już od 9,5%*
 • Brak zbędnych formalności
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Okres kredytowania do 96 miesięcy
 • Wygoda - jedna niższa rata i jeden termin płatności
*szczegóły oferty dostępne w zakładce "Zastrzeżenia prawne"

Chcesz uzyskać produkt?

 1. 1wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie->
 2. 2nasz Doradca pomoże wybrać najlepszą ofertę->
 3. 3korzystaj z wybranego produktu->

Szczegóły

Weź db Kredyt Konsolidacyjny i zamień kilka kredytów na jeden z niższą ratą. Szybko i profesjonalnie udzielimy Ci kredytu na atrakcyjnych warunkach.

db Kredyt Konsolidacyjny to:

 • szybka decyzja kredytowa,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • minimum wymaganych dokumentów,
 • możliwość korzystnego ubezpieczenia na życie i od utraty pracy,
 • kredyt nagrodzony przez konsumentów.

W Deutsche Bank połączymy Twoje kredyty w jeden i zmniejszymy Twoją ratę! Nie dość, że spłacisz swoje stare kredyty, dostaniesz dodatkową gotówkę.

Jak kupić?

Skontaktuj się z naszym Doradcą:

 • wypełnij formularz zapytania lub
 • zadzwoń na numer 801 18 18 18* lub
 • odwiedź jeden z naszych oddziałów

* koszt jednego impulsu taryfy lokalnej

Kredyt konsumencki

Informacje dla Klientów wnioskujących o kredyt konsumencki

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 PLN albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, z zastrzeżeniem tych umów, co do których stosowanie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim zostało wyraźnie wyłączone lub ograniczone. Wartość kwoty kredytu konsumenckiego udzielonego w walucie innej niż PLN przelicza się według średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia kwartału poprzedzającego dzień zawarcia umowy. W szczególności, kredytem konsumenckim w rozumieniu ww. ustawy nie jest kredyt zabezpieczony hipoteką, tym niemniej ustawa ta nakłada na kredytodawcę lub pośrednika kredytowego określone obowiązki, w szczególności informacyjne, dotyczące kredytów zabezpieczonych hipoteką, niezależnie od kwoty udzielonego kredytu.  Warto wiedzieć zanim podpiszesz umowę kredytową

Poniżej zamieszczamy przydatne informacje związane z procesem wnioskowania o kredyt konsumencki:

Wnioskując o kredyt weź pod uwagę swoje obecne i przyszłe możliwości finansowe.
Zanim zdecydujesz się na dowolną formę kredytowania, porównaj różne oferty i wybierz tę najlepiej dostosowaną do Twoich potrzeb oraz do możliwości spłaty.

Jeżeli zdecydujesz się na kredyt lub pożyczkę Doradca powinien udzielić Ci wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji, a w szczególności:

 • Przedstawić warunki uzyskania kredytu z uwzględnieniem terminu i sposobu jego wypłaty, zasad spłaty oraz wymaganego zabezpieczenia,
 • Wyliczyć całkowitą kwotę do zapłaty, która stanowi sumę wszystkich środków pieniężnych, udostępnianych przez Bank oraz podać wszelkie koszty, które będziesz zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt (w tym prowizję, odsetki i opłaty),
 • Zwrócić uwagę na prawa i obowiązki wynikające z umowy np. warunki wcześniejszej spłaty, zasady odstąpienia od umowy.
 • Całkowity koszt kredytu określa RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Zapytaj Doradcę o RRSO dla wybranego przez Ciebie wariantu kredytu lub pożyczki oraz o wysokość Twojej raty miesięcznej.

Jeżeli otrzymane informacje wydały Ci się niezrozumiałe lub niepełne, poproś Doradcę o wyjaśnienie.
Podczas rozmowy z Doradcą powinieneś otrzymać w formie pisemnej podsumowanie informacji o kredycie, o który wnioskujesz (Formularz informacyjny).
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej masz prawo otrzymać bezpłatny egzemplarz umowy o kredyt.
Przeczytaj dokładnie umowę przed jej podpisaniem. Jeśli masz wątpliwości dotyczące postanowień umowy kredytowej, poproś Doradcę o wyjaśnienie.
 

Bank dokonuje oceny Twojej zdolności kredytowej m.in. w oparciu o informacje zawarte w poniższych bazach danych:

 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 • Centralna Baza Danych Systemu - Dokumenty Zastrzeżone
 • Centralna Baza Danych Systemu - Bankowy Rejestr
 • Systemy Deutsche Bank Polska S.A.
 • Biura Informacji Gospodarczej

W przypadku odmownej decyzji kredytowej Bank powinien poinformować Cię o tym niezwłocznie. Jeśli przyczyną odmowy była informacja zawarta w wyżej wymienionych bazach Bank powinien wskazać bazę danych, w której dokonano sprawdzenia.

Zachęcamy także do zapoznania się z przydatnymi informacjami dla kredytobiorców w sekcji Edukacja w finansach, opracowanej we współpracy z Deutsche Bank Polska S.A., dostępnej na portalu gazeta.pl

dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Zastrzeżenia prawne

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:: całkowita kwota kredytu 40 000 zł, okres kredytowania 72 miesiące, miesięczne raty równe w wysokości 738,30 zł, roczne oprocentowanie nominalne 9,5%, prowizja za udzielenie kredytu 1% od kwoty kredytu. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,32%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu, wynosi 53 157,60 zł. Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 30.01.2015 r.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej Klienta. Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.