Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

db Kredyt Konsolidacyjny

db Kredyt Konsolidacyjny daje możliwość zamiany kilku rat na jedną niższą:

 • Kwota kredytu do 200 000 zł
 • Oprocentowanie już od 9,5%*
 • Brak zbędnych formalności
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Okres kredytowania do 96 miesięcy
 • Wygoda - jedna niższa rata i jeden termin płatności
*szczegóły oferty dostępne w zakładce "Zastrzeżenia prawne"

Chcesz uzyskać produkt?

 1. 1wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie->
 2. 2przedstawiciel Banku pomoże wybrać najlepszą ofertę->
 3. 3korzystaj z wybranego produktu->

Szczegóły

Weź db Kredyt Konsolidacyjny i zamień kilka kredytów na jeden z niższą ratą. Szybko i profesjonalnie udzielimy Ci kredytu na atrakcyjnych warunkach.

db Kredyt Konsolidacyjny to:

 • szybka decyzja kredytowa,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • minimum wymaganych dokumentów,
 • możliwość korzystnego ubezpieczenia na życie i od utraty pracy,
 • kredyt nagrodzony przez konsumentów.

W Deutsche Bank połączymy Twoje kredyty w jeden i zmniejszymy Twoją ratę! Nie dość, że spłacisz swoje stare kredyty, dostaniesz dodatkową gotówkę.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:: całkowita kwota kredytu 40 000 zł, okres kredytowania 72 miesiące, miesięczne raty równe w wysokości 738,30 zł, roczne oprocentowanie nominalne 9,5%, prowizja za udzielenie kredytu 1% od kwoty kredytu. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,32%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu, wynosi 53 157,60 zł. Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 30.01.2015 r. Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.
Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej Klienta. Deutsche Bank Polska S.A., ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa

Jak kupić?

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem Banku:

 • wypełnij formularz zapytania lub
 • zadzwoń na numer 801 18 18 18* lub
 • odwiedź jeden z naszych oddziałów

* koszt jednego impulsu taryfy lokalnej

Kredyt konsumencki

Informacje dla Klientów wnioskujących o kredyt konsumencki

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 PLN albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, z zastrzeżeniem tych umów, co do których stosowanie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim zostało wyraźnie wyłączone lub ograniczone. Wartość kwoty kredytu konsumenckiego udzielonego w walucie innej niż PLN przelicza się według średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia kwartału poprzedzającego dzień zawarcia umowy. W szczególności, kredytem konsumenckim w rozumieniu ww. ustawy nie jest kredyt zabezpieczony hipoteką, tym niemniej ustawa ta nakłada na kredytodawcę lub pośrednika kredytowego określone obowiązki, w szczególności informacyjne, dotyczące kredytów zabezpieczonych hipoteką, niezależnie od kwoty udzielonego kredytu.  Warto wiedzieć zanim podpiszesz umowę kredytową

Poniżej zamieszczamy przydatne informacje związane z procesem wnioskowania o kredyt konsumencki:

Wnioskując o kredyt weź pod uwagę swoje obecne i przyszłe możliwości finansowe.
Zanim zdecydujesz się na dowolną formę kredytowania, porównaj różne oferty i wybierz tę najlepiej dostosowaną do Twoich potrzeb oraz do możliwości spłaty.

Jeżeli zdecydujesz się na kredyt lub pożyczkę przedstawiciel Banku powinien udzielić Ci wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji, a w szczególności:

 • Przedstawić warunki uzyskania kredytu z uwzględnieniem terminu i sposobu jego wypłaty, zasad spłaty oraz wymaganego zabezpieczenia,
 • Wyliczyć całkowitą kwotę do zapłaty, która stanowi sumę wszystkich środków pieniężnych, udostępnianych przez Bank oraz podać wszelkie koszty, które będziesz zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt (w tym prowizję, odsetki i opłaty),
 • Zwrócić uwagę na prawa i obowiązki wynikające z umowy np. warunki wcześniejszej spłaty, zasady odstąpienia od umowy.
 • Całkowity koszt kredytu określa RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Zapytaj przedstawiciela Banku o RRSO dla wybranego przez Ciebie wariantu kredytu lub pożyczki oraz o wysokość Twojej raty miesięcznej.

Jeżeli otrzymane informacje wydały Ci się niezrozumiałe lub niepełne, poproś przedstawiciela Banku o wyjaśnienie.
Podczas rozmowy z przedstawicielem Banku powinieneś otrzymać w formie pisemnej podsumowanie informacji o kredycie, o który wnioskujesz (Formularz informacyjny).
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej masz prawo otrzymać bezpłatny egzemplarz umowy o kredyt.
Przeczytaj dokładnie umowę przed jej podpisaniem. Jeśli masz wątpliwości dotyczące postanowień umowy kredytowej, poproś przedstawiciela Banku o wyjaśnienie.
 

Bank dokonuje oceny Twojej zdolności kredytowej m.in. w oparciu o informacje zawarte w poniższych bazach danych:

 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 • Centralna Baza Danych Systemu - Dokumenty Zastrzeżone
 • Centralna Baza Danych Systemu - Bankowy Rejestr
 • Systemy Deutsche Bank Polska S.A.
 • Biura Informacji Gospodarczej

W przypadku odmownej decyzji kredytowej Bank powinien poinformować Cię o tym niezwłocznie. Jeśli przyczyną odmowy była informacja zawarta w wyżej wymienionych bazach Bank powinien wskazać bazę danych, w której dokonano sprawdzenia.

Zachęcamy także do zapoznania się z przydatnymi informacjami dla kredytobiorców w sekcji Edukacja w finansach, opracowanej we współpracy z Deutsche Bank Polska S.A., dostępnej na portalu gazeta.pl

dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Zastrzeżenia prawne

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:: całkowita kwota kredytu 40 000 zł, okres kredytowania 72 miesiące, miesięczne raty równe w wysokości 738,30 zł, roczne oprocentowanie nominalne 9,5%, prowizja za udzielenie kredytu 1% od kwoty kredytu. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,32%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu, wynosi 53 157,60 zł. Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 30.01.2015 r.
Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej Klienta. Deutsche Bank Polska S.A., ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.

XY7C8R4mfNcJTfT.V7'); //-->