Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Bez poręczycieli i zbędnych formalności:

 • środki na dowolny cel konsumpcyjny
 • waluta kredytu – PLN lub EUR1

Chcesz uzyskać produkt?

 1. 1zadzwoń
  lub odwiedź Oddział
  ->
 2. 2przedstawiciel Banku pomoże wybrać najlepszą ofertę ->
 3. 3korzystaj z wybranego produktu->

Szczegóły

Posiadając dom lub mieszkanie, możesz uzyskać dodatkową gotówkę w  postaci db Pożyczki Hipotecznej, która udzielana jest na dowolny cel konsumpcyjny, np. remont mieszkania,  wakacje, nowy samochód.

db Pożyczka Hipoteczna dostępna jest w następujących opcjach:

 

Dzięki Pakietom uzyskasz dostęp do dodatkowych produktów.


Więcej informacji znajduje się w pozostałych zakładkach.
Informacja o parametrach produktu dostępna jest tutaj.

1Finansowanie odbywa się wyłącznie w walucie, w której Klient osiąga główny dochód, przy czym w przypadku dochodu w różnych walutach za główny uznaje się dochód stanowiący więcej niż 50% dochodów gospodarstwa domowego.

Nieruchomość staje się jednocześnie zabezpieczeniem pożyczki.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki w PLN
1) Kwota pożyczki: 190 000 PLN. Konsument nie posiada innych produktów kredytowych w Deutsche Bank Polska S.A.
2) Okres pożyczki: 20 lat
3) LTV (relacja kwoty pożyczki do wartości nieruchomości): 50%
4) Docelowe oprocentowanie pożyczki zmienne: 4,80 % (WIBOR 3M 1,70 %, powiększony o marżę Banku 3,10 p.p.).
5) Marża pożyczki pozostanie podwyższona o 1,2 p.p. do czasu ustanowienia hipoteki (w przykładzie przez 3 miesiące)
6) Marża dostępna przy zakupie produktów dodatkowych w Pakiecie Ubezpieczeniowym:
- ubezpieczenie na życie utrzymywane przez 3 lata, gdzie składka za pierwsze dwa lata wynosi 1,8 % kwoty pożyczki z góry, w trzecim roku składka miesięczna wynosi 0,042 % kwoty pożyczki;
- prowadzenie rachunku osobistego o profilu db Life przez 3 lata;
7) Raty równe, płatne miesięcznie w docelowej wysokości: 1234,23 PLN / przez pierwsze 3 miesiące: 1361,22 PLN
8) Inne koszty:
- opłata za rozpatrzenie wniosku: 0 PLN
- prowizja przygotowawcza (z tytułu udzielenia pożyczki): 1 %
- opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego, zleconego za pośrednictwem Banku: 405 PLN
- koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19 PLN (PCC-3)
- koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej: 200 PLN
9) Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości poza Bankiem: nieznany Bankowi

Biorąc pod uwagę powyższe założenia:
1) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,46 % i może ulegać zmianom w okresie kredytowania.
2) Całkowita kwota pożyczki: 190 000 PLN
3) Całkowita kwota do zapłaty: 304 340,91 PLN
4) Całkowity koszt pożyczki: 114 340,91 PLN, na co składają się:
- opłata za rozpatrzenie wniosku: 0 PLN
- prowizja przygotowawcza (z tytułu udzielenia pożyczki): 1 900 PLN
- odsetki: 106 595,74 PLN
- koszt ubezpieczenia na życie: 4 321,17 PLN
- koszt prowadzenia konta: 900 PLN
- opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego, zleconego za pośrednictwem Banku: 405 PLN
- koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19 PLN (PCC-3)
- koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej: 200 PLN

Wg danych na dzień 29.06.2018 r.

Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym z możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Reprezentatywny przykład kredytu w EUR
1) Kwota pożyczki: 70 000 EUR. Konsument nie posiada innych produktów kredytowych w Deutsche Bank Polska S.A.
2) Okres pożyczki: 20 lat
3) LTV (relacja kwoty pożyczki do wartości nieruchomości): 60 %
4) Oprocentowanie pożyczki zmienne: 4,70 % oparte o EURIBOR 3M 0,00 %, powiększony o marżę Banku 4,70 p.p.
5) Marża pożyczki podwyższona o 1,2 p.p. do czasu ustanowienia hipoteki (w przykładzie przez 3 miesiące)
6) Marża dostępna przy zakupie produktów dodatkowych w Pakiecie Ubezpieczeniowym:
- ubezpieczenie na życie utrzymywane przez 3 lata, gdzie składka za pierwsze dwa lata wynosi 1,8 % kwoty pożyczki z góry, w trzecim roku składka miesięczna wynosi 0,042 % kwoty pożyczki
- prowadzenie rachunku osobistego o profilu db Life przez 3 lata
7) Raty równe, płatne w okresach miesięcznych w docelowej wysokości: 450,89 EUR, przez pierwsze 3 miesiące: 497,47 EUR
8) Inne koszty:
- opłata za rozpatrzenie wniosku: 0 PLN
- prowizja przygotowawcza (z tytułu udzielenia pożyczki): 1 %
- opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego, zleconego za pośrednictwem Banku: 405 PLN
- koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19 PLN (PCC-3)
- koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej: 200 PLN
9) Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości poza Bankiem: nieznany Bankowi

Biorąc pod uwagę powyższe założenia:
1) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,32 % i może ulegać zmianom w okresie kredytowania
2) Całkowita kwota pożyczki: 70 000 EUR
3) Całkowita kwota do zapłaty: 111 008,45 EUR
4) Całkowity koszt pożyczki: 41 008,45 EUR (koszty wyrażone w PLN zostały przeliczone wg. kursu Banku 4,2028), na co składają się:
- opłata za rozpatrzenie wniosku: 0 PLN
- prowizja przygotowawcza (z tytułu udzielenia pożyczki): 700 EUR
- odsetki: 38 354,05 EUR
- koszt ubezpieczenia na życie: 6 689,97 PLN
- koszt prowadzenia konta: 900 PLN
- opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego, zleconego za pośrednictwem Banku: 405 PLN
- koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19 PLN (PCC-3)
- koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej: 200 PLN

Wg danych na dzień 29.06.2018 r

Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym z możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Okres kredytowania i wysokość kredytu uzależnione są od oceny indywidualnej sytuacji Klienta (zdolność kredytowa).

Dodatkowe informacje

Spłaty walutowe


Informujemy, iż z dniem 26 sierpnia 2011 r. weszła w życie Ustawa z  dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, zawierająca uregulowania dotyczące zawartych umów kredytu lub pożyczki denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska.


W związku z powyższym w przypadku umów kredytu lub pożyczki denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska, Deutsche Bank Polska S.A. umożliwia złożenie wniosku o dokonanie stosownej zmiany postanowień ww. umów w celu implementacji wymogów  przewidzianych w wymienionej powyżej ustawie. Zmiana zostanie wprowadzona bezpłatnym aneksem do umowy, w każdym Oddziale Banku oraz w  dowolnie wybranym momencie w trakcie całego okresu kredytowania.


Po podpisaniu stosownego aneksu do umowy kredytowej lub umowy pożyczki Bank umożliwia Klientom zainteresowanym spłatą rat kredytu bezpośrednio w jego walucie otwarcie Walutowego Konta Oszczędnościowo-Rozliczeniowego bez opłat za jego otwarcie i prowadzenie lub dokonywanie spłat bezpośrednio na rachunek kredytu bez ponoszenia opłat.


Równocześnie informujemy, że lista Oddziałów obsługujących gotówkowe wpłaty walutowe dostępna jest tutaj.


Przypominamy także, że Deutsche Bank Polska S.A. umożliwiał zainteresowanym Kredytobiorcom dokonywanie spłaty rat walutowych kredytów i pożyczek bezpośrednio w walucie kredytu/pożyczki. Dla Klientów, którzy obecnie korzystają z tego rozwiązania w ramach pakietu db Life, db Invest oraz db Elite obowiązują dotychczasowe zasady spłat. Kredytobiorcom korzystającym z innych rachunków walutowych przeznaczonych do spłaty rat kredytowych, w celu implementacji wymogów  przewidzianych w wymienionej powyżej ustawie, Bank umożliwia bezpłatne otwarcie i prowadzenie Walutowego Konta Oszczędnościowo-Rozliczeniowego lub dokonywanie spłat bezpośrednio na rachunek kredytu bez ponoszenia opłat.

Proces kredytowy

1. Wizyta w Oddziale Banku – kwestionariusz

Każdy kwestionariusz produktu hipotecznego analizowany jest indywidualnie, co pozwala nam w pełni zrozumieć potrzeby każdego Klienta. W zależności od indywidualnych warunków możemy prosić o uzupełnienie brakujących informacji lub/i dokumentacji.

Przedstawiciel Banku:

 • udzieli wszelkich informacji o warunkach db Pożyczki Hipotecznej,
 • poinformuje o niezbędnej dokumentacji potrzebnej do przeanalizowania danych z kwestionariusza produktu hipotecznego w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów oraz rodzaju i praw do nieruchomości, która ma stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytu,
 • przeprowadzi symulację kredytową, zweryfikuje zdolność, zaproponuje różne warianty kredytowania,
 • jeśli Klient zdecyduje się na wykonanie wyceny nieruchomości za pośrednictwem Banku - przyjmie opłatę i zleci przygotowanie wyceny nieruchomości,
 • pomoże uzupełnić kwestionariusz i wszystkie załączniki.

Podstawowe zasady oceny zdolności kredytowej

Niezbędne wymagania do uzyskania kredytu:

 • dla osoby fizycznej – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i staż w swoim obecnym miejscu zatrudnienia przynajmniej 3 miesięcy,
 • dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – minimalny czas prowadzenia działalności w danej branży to 2 lata.
  • Jak wyliczamy zdolność kredytową?

   Zarówno przedstawiciel Banku, jak i – na późniejszym etapie – analityk kredytowy weryfikują wysokość uzyskiwanych dochodów, ustalając średniomiesięczny dochód netto przyjmowany do analizy zdolności kredytowej. Czasami weryfikacja przedstawionych dokumentów dochodowych odbywa się poprzez kontakt z pracodawcą. Łączny dochód przyjęty do analizy stanowi sumę wszystkich akceptowanych źródeł dochodów wszystkich Klientów.

   Analizie podlegają również wydatki Klientów. Zarówno przedstawiciel Banku, jak i – na późniejszym etapie – analityk kredytowy weryfikują comiesięczne stałe koszty (w tym koszty konsumpcyjne, mieszkaniowe, czynszu, energii, utrzymania samochodu, ubezpieczeń, alimentów, obsługi bieżącego zadłużenia, a także zadłużenie związane z wnioskowanym kredytem).

   Na bazie powyższego są wyliczane wolne środki (różnica między comiesięcznym dochodem a comiesięcznymi kosztami) oraz inne parametry zdolności kredytowej określające sytuację finansową Klienta.

   Posiadanie zdolności kredytowej określamy na bazie powyżej wymienionych parametrów w odniesieniu do konkretnego produktu, o który ubiega się Klient.


   2. Weryfikacja dokumentacji w Banku

   Nasi specjaliści indywidualnie analizują każdy kwestionariusz i opiniują przygotowane dokumenty, które są wymagane do ubiegania się o kredyt. W sytuacji, gdy do kwestionariusza nie zostały dołączone wszystkie potrzebne informacje i pełna dokumentacja, prosimy o ich uzupełnienie.

   Dokonujemy także weryfikacji niezbędnych dokumentów dotyczących nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie i zlecamy przygotowanie operatu szacunkowego.


   Sporządzenie opinii oraz wycena nieruchomości

   Wycena nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe dokonywana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Jego wykonanie można zlecić za pośrednictwem Banku lub samodzielnie osobie posiadającej uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, przeszkolonej dla potrzeb sektora bankowego przez Związek Banków Polskich i/lub Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Koszt wykonania operatu szacunkowego ponosi Klient.

   W niektórych przypadkach określenie wartości nieruchomości, umożliwiające podjęcie decyzji kredytowej, może nastąpić na podstawie ceny transakcyjnej, nie zwalnia to jednak Klienta z konieczności dostarczenia operatu szacunkowego na późniejszym etapie procesu udzielania kredytu.


   3. Analiza kwestionariusza, określenie parametrów i warunków

   Na podstawie przekazanej do naszego analityka kredytowego dokumentacji zostaną określone parametry i ewentualne dodatkowe warunki kredytu. Analityk dokona weryfikacji Klienta w bazach wewnętrznych i zewnętrznych (np. BIK) sprawdzi zdolność kredytową Klientów, a także prawidłowość obsługi dotychczasowych zobowiązań, tzn. czy Klient nie zalega ze spłatą zobowiązań kredytowych, dokona formalno-prawnej analizy nieruchomości przedstawionej na zabezpieczenie kredytu hipotecznego. W przypadku potrzeby dodatkowych informacji analityk może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Po przeprowadzeniu pełnego procesu analizy kwestionariusza produktu hipotecznego analityk określi zindywidualizowane parametry proponowanego kredytowania. Możliwe jest również, że analityk przedstawi dodatkowe warunki przeprowadzenia transakcji / procesu kredytowania (np.: dostarczenie wyceny nieruchomości, dostarczenie zaświadczeń z ZUS-u i US o niezaleganiu z płatnościami, przedstawienie potwierdzenia spłaty zobowiązań nieuwzględnianych w analizie w celu poprawy zdolności kredytowej).


   4. Wizyta w Oddziale Banku - spełnienie warunków i weryfikacja po stronie Banku

   Po określeniu przez naszego analityka parametrów proponowanego kredytowania, przedstawiciel Banku skontaktuje się z Klientem i umówi się na spotkanie, podczas którego:

   • przedstawi informacje na temat wyniku analizy kredytowej (np. o kwocie kredytu, okresie kredytowania, proponowanym sposobie przeprowadzenia procesu uruchomienia kredytu, wysokości poszczególnych transz kredytu w przypadku wypłaty w transzach)
   • w przypadku wyznaczenia dodatkowych warunków – wyjaśni, w jaki sposób i w jakim terminie należy je spełnić.
   Jeżeli wynik analizy zakłada dodatkowe warunki niezbędne do spełnienia przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu, Klient powinien je spełnić w ciągu 30 dni.

   Tylko po pozytywnej weryfikacji dokumentów przez analityka kredytowego przystąpimy do przygotowywania Formularza Informacyjnego.


   5. Formularz Informacyjny

   Po potwierdzeniu przez analityka kredytowego spełnienia wszystkich wyznaczonych warunków, przedstawiciel Banku skontaktuje się z Klientem i przekaże mu na trwałym nośniku (w zależności od dyspozycji Klienta – mailowo w formie PDF lub papierowo podczas spotkania w Oddziale) dwie wersje Formularza Informacyjnego, prezentujące pełną zindywidualizowaną propozycję Banku, w tym parametry cenowe kredytu hipotecznego lub kredytu hipotecznego oferowanego wraz z produktami dodatkowymi.

   Formularz Informacyjny jest ważny 14 dni – jeśli w tym czasie na jego podstawie Klient złoży wniosek o zawarcie umowy, warunki w nim zawarte będą wiążące dla Banku.


   6. Wizyta w Oddziale Banku - wniosek o zawarcie umowy

   W przypadku chęci zawarcia umowy kredytowej na warunkach prezentowanych w Formularzu Informacyjnym, Klient składa u Przedstawiciela Banku w Oddziale wniosek o zawarcie umowy, w którym wskazuje, czy wnioskuje wyłącznie o kredyt, czy też o kredyt wraz z produktami dodatkowymi.


   7. Decyzja kredytowa i projekt umowy

   Bank na wydanie decyzji kredytowej ma 21 dni, przy czym (jeśli Klient wyrazi zgodę) decyzja może zostać wydana Klientowi przed 21. dniem od daty złożenia wniosku.

   Wraz z decyzją na wniosek Klienta Bank udostępni projekt umowy kredytowej, w celu zapewnienia Klientowi wystarczającego czasu do namysłu i podjęcia ostatecznej decyzji o zaciągnięciu kredytu.

   Po sporządzeniu decyzji kredytowej wraz z projektem umowy przedstawiciel Banku skontaktuje się z Klientem i przekaże mu na trwałym nośniku (w zależności od dyspozycji Klienta – mailowo w formie PDF lub papierowo podczas spotkania w Oddziale) wszystkie dokumenty.

   Decyzja kredytowa jest ważna 14 dni, przy czym jeżeli została ona wydana przed 21. dniem od daty złożenia wniosku, okres jej ważności ulega wydłużeniu o taką liczbę dni, o jaką skrócony został okres oczekiwania na decyzję.

   Jeżeli Klient zdecyduje się na podpisanie z Bankiem umowy kredytowej, przedstawiciel Banku zaproponuje dogodny dla obu stron termin podpisania umowy


   8. Wizyta w Oddziale – podpisanie umowy kredytowej

   Gdy tylko komplet dokumentacji zostanie przygotowany i będzie gotowy do podpisania, przedstawiciel Banku skontaktuje się z Wnioskodawcami i umawia się na spotkanie, na którym:

   • przedstawia treść umowy kredytowej,
   • wyjaśnia wszelkie wątpliwości,
   • przekazuje informacje dotyczące obsługi kredytu, np. o warunkach wypłaty i konieczności składania dyspozycji wypłaty,
   • przyjmie podpisy od wszystkich Kredytobiorców na umowie kredytowej oraz na innych wymaganych dokumentach.

   Umowa kredytowa jest podpisywana w dwóch egzemplarzach, z czego jeden po podpisaniu trafia do Kredytobiorców.


   9. Wypłata kredytu

   Po podpisaniu umowy i dopełnieniu wszelkich formalności kredyt zostanie wypłacony. Wypłata kredytu jest realizowana na podstawie dyspozycji wypłaty. Klient ma możliwość wyboru sposobu uruchomienia produktu hipotecznego, tzn.:

   • wypłata w trybie standardowym,
   • wypłata na telefon,
   • wypłata na depozyt.

   Dyspozycję wypłaty podpisaną przez wszystkich Kredytobiorców przyjmuje pracownik Oddziału i przekazuje Centrali Banku do realizacji.

    

FAQ

zobacz więcej pytań i odpowiedzi »

Dokumenty

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.