Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Idealny kredyt dla Twoich potrzeb:

 • marża już od 1,84%1
 • prowizja 0%2
 • finansowanie do 90% wartości nieruchomości3
 • waluta kredytu – PLN, EUR lub GBP4

Chcesz uzyskać produkt?

 1. 1zadzwoń
  lub odwiedź Oddział
  ->
 2. 2nasz doradca pomoże wybrać najlepszą ofertę ->
 3. 3korzystaj z wybranego produktu->

Szczegóły

db Kredyt Mieszkaniowy pozwala m.in. na:

 • zakup mieszkania lub domu
 • dokończenie, budowę lub rozbudowę domu
 • modernizację, remont mieszkania lub domu
 • zakup gruntu
 • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku

 

Kredyt dostępny jest w następujących opcjach:

 

Dzięki Pakietom uzyskasz dostęp do dodatkowych produktów, które pozwalają na obniżenie marży.


Więcej informacji na temat db Kredytu Mieszkaniowego znajduje się w pozostałych zakładkach.

1Marża dla db Kredytu Mieszkaniowego w PLN przy skorzystaniu z konta osobistego z wpływami kwot nie mniejszych niż zadeklarowane w umowie kredytu, karty kredytowej, dodatkowo produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego z linii db Inwestuj w Przyszłość oraz ubezpieczenia na życie. Wysokość marży uzależniona jest od poziomu LTV oraz źródła uzyskiwania dochodu. Do czasu ustanowienia hipoteki marża jest podwyższana o 1,20 p.p.
2Wszelkie informacje dotyczące warunków otrzymania prowizji w wysokości 0% znajdują się w Tabeli oferty Pakietów dla Produktów Hipotecznych dostępnej w Oddziałach Banku oraz w zakładce Dokumenty.
3Możliwość sfinansowania do 90% wartości nieruchomości pod warunkiem podwyższenia marży o 0,2%, do momentu spłaty brakującego wkładu własnego.
4Finansowanie odbywa się wyłącznie w walucie, w której Klient osiąga główny dochód, przy czym w przypadku dochodu w różnych walutach za główny uznaje się dochód stanowiący więcej niż 50% dochodów gospodarstwa domowego.
 
Dla kredytu w PLN
Standardowy kredyt w Pakiecie Ubezpieczeniowym: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 4,27% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,71% (według stanu na dzień 27.07.2016 r.). RRSO może ulegać zmianom w okresie kredytowania. RRSO dla Kredytu w kwocie 350 000 PLN udzielonego w ramach Pakietu Ubezpieczeniowego na okres 30 lat, z LTV 80%, prowizją 0%, marżą 2,10%, kosztem ubezpieczenia na życie 1,8% kwoty kredytu z góry na dwa lata, po 2 latach miesięcznie w wysokości 0,042% kwoty kredytu (do RRSO wliczono 5-letni okres ubezpieczenia), oprocentowaniem zmiennym w wysokości 3,81% przy jednoczesnym zawarciu umowy o konto db Life wraz z wpływami oraz zawarciu umowy o kartę kredytową i aktywnym korzystaniu z niej, oraz zawarciu umowy o ubezpieczenie na życie. Reprezentatywny przykład: Całkowita kwota kredytu dla powyższych założeń wynosi 350 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 603 661,01 PLN, całkowity koszt kredytu 253 661,01 PLN (w tym: Prowizja Przygotowawcza, która zgodnie z Dokumentacją Kredytową oznacza prowizję z tytułu udzielenia kredytu 0 PLN, odsetki 239 078,87 PLN, koszt ubezpieczenia na życie 11 338,14 PLN, opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego przez Emmerson Evaluation Sp. z o.o. w przypadku, gdy Klient zleci jego wykonanie za pośrednictwem Deutsche Bank Polska S.A.: 405 PLN), kredyt spłacany w ratach równych w wysokości 1 634,27 PLN. Istnieje również możliwość dostarczenia operatu szacunkowego wykonanego przez wybranego przez Klienta rzeczoznawcę majątkowego przeszkolonego w sektorze bankowym.
Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym z możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Dla kredytu w EUR
Standardowy kredyt w Pakiecie Ubezpieczeniowym: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 3,30% i została wyliczona przy założeniu, że EURIBOR 3M wynosi 0,00% (zgodnie z postanowieniami Regulaminu Kredytowego, dla umów kredytów, których oprocentowanie uzależnione jest od wysokości stopy referencyjnej, w przypadku gdy rzeczywista wartość stopy referencyjnej jest wartością ujemną, do obliczania wysokości oprocentowania kredytu przyjmuje się, że wartość stopy referencyjnej wynosi 0 "zero", a wartość oprocentowania kredytu równa jest wartości marży Banku - według stanu na dzień 27.07.2016 r.). RRSO może ulegać zmianom w okresie kredytowania. RRSO dla Kredytu w kwocie 350 000 PLN udzielonego w ramach Pakietu Ubezpieczeniowego na okres 30 lat, z LTV 80%, prowizją 0%, marżą 2,90% kosztem ubezpieczenia na życie 1,8% kwoty kredytu z góry na dwa lata, po 2 latach miesięcznie w wysokości 0,042% kwoty kredytu (do RRSO wliczono 5 letni okres ubezpieczenia), oprocentowaniem zmiennym w wysokości 2,90% przy jednoczesnym zawarciu umowy o konto db Life wraz z wpływami oraz zawarciu umowy o kartę kredytową i aktywnym korzystaniu z niej oraz zawarciu umowy o ubezpieczenie na życie.
Reprezentatywny przykład: Całkowita kwota kredytu dla powyższych założeń wynosi 350 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 540 213,36 PLN, całkowity koszt kredytu 190 212,78 PLN (w tym: Prowizja Przygotowawcza, która zgodnie z Dokumentacją Kredytową oznacza prowizję z tytułu udzielenia kredytu 0 PLN, odsetki 175 670,35 PLN, koszt ubezpieczenia na życie 11 298,42 PLN, opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego przez Emmerson Evaluation Sp. z o.o. w przypadku, gdy Klient zleci jego wykonanie za pośrednictwem Deutsche Bank Polska S.A.: 405 PLN), kredyt spłacany w ratach równych w wysokości 346,23 EUR. Istnieje również możliwość dostarczenia operatu szacunkowego wykonanego przez wybranego przez Klienta rzeczoznawcę majątkowego przeszkolonego w sektorze bankowym. Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym z możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Dla kredytu w GBP
Standardowy kredyt w Pakiecie Ubezpieczeniowym: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 4,27% i została wyliczona przy założeniu, że LIBOR dla GBP 3M wynosi 0,51% (według stanu na dzień 27.07.2016 r.). RRSO może ulegać zmianom w okresie kredytowania. RRSO dla Kredytu w kwocie 350 000 PLN udzielonego w ramach Pakietu Ubezpieczeniowego na okres 30 lat, z LTV 80%, prowizją 0%, marżą 3,30% kosztem ubezpieczenia na życie 1,8% kwoty kredytu z góry na dwa lata, po 2 latach miesięcznie w wysokości 0,042% kwoty kredytu (do RRSO wliczono 5 letni okres ubezpieczenia), oprocentowaniem zmiennym w wysokości 3,81% przy jednoczesnym zawarciu umowy o konto db Life wraz z wpływami oraz zawarciu umowy o kartę kredytową i aktywnym korzystaniu z niej oraz zawarciu umowy o ubezpieczenie na życie. Reprezentatywny przykład: Całkowita kwota kredytu dla powyższych założeń wynosi 350 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 603 754,09 PLN, całkowity koszt kredytu 253 747,09 PLN (w tym: Prowizja Przygotowawcza, która zgodnie z Dokumentacją Kredytową oznacza prowizję z tytułu udzielenia kredytu 0 PLN, odsetki 239 164,80 PLN, koszt ubezpieczenia na życie 11 338,29 PLN, opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego przez Emmerson Evaluation Sp. z o.o. w przypadku, gdy Klient zleci jego wykonanie za pośrednictwem Deutsche Bank Polska S.A.: 405 PLN), kredyt spłacany w ratach równych w wysokości 326,90 GBP. Istnieje również możliwość dostarczenia operatu szacunkowego wykonanego przez wybranego przez Klienta rzeczoznawcę majątkowego przeszkolonego w sektorze bankowym.
Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym z możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Okres kredytowania i wysokość kredytu uzależnione są od oceny indywidualnej sytuacji Klienta (zdolność kredytowa).

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja dotycząca zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość – Nawigator III należy wyłącznie do Klienta. Klient ponosi ryzyko utraty części lub całości środków wpłacanych jako składki ubezpieczeniowe. Lokowanie środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, znajdują się w Regulaminie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, a dokładny opis czynników ryzyka w Karcie Produktu. Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i Karta Produktu dostępne są w Oddziałach Deutsche Bank Polska S.A. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Adresat tego dokumentu powinien wziąć pod uwagę fakt, że Deutsche Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym i otrzymuje prowizje z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia db Inwestuj w Przyszłość – Nawigator III znajdują się w Ogólnych Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną db Inwestuj w Przyszłość - Nawigator III.

Dodatkowe informacje

db Kredyt Mieszkaniowy można przeznaczyć zarówno na zakup, jak i budowę czy też remont domu lub mieszkania, a także na refinansowania innego kredytu hipotecznego. Dodatkowo 30% wartości kredytu, ale nie więcej niż 100 000 PLN, wolno przeznaczyć na dowolny cel, np. na zakup wyposażenia do nowego domu czy też spłacenie już zaciągniętych pożyczek.

Już dziś sprawdź naszą ofertę i przekonaj się, że marzenia o własnych czterech kątach mogą się spełnić.
 

Limit kredytowy w 3 prostych krokach


Posiadanie db Kredytu Mieszkaniowego umożliwia uzyskanie limitu w koncie osobistym na preferencyjnych warunkach.

Oto 3 proste kroki do uzyskania limitu kredytowego:

1. Otwórz konto db Life.
2. Zadeklaruj regularne wpływy na konto.
3. Zrób pierwszy przelew zadeklarowanej kwoty i ciesz się limitem kredytowym do 3-krotności zadeklarowanej kwoty.


Szczegółowe informacje dostępne w Oddziałach Banku, adresy znajdziesz tutaj.


Spłaty walutowe


Informujemy, iż z dniem 26 sierpnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, zawierająca uregulowania dotyczące zawartych umów kredytu lub pożyczki denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska.


W związku z powyższym w przypadku umów kredytu lub pożyczki denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska, Deutsche Bank Polska S.A. umożliwia złożenie wniosku o dokonanie stosownej zmiany postanowień ww. umów w celu implementacji wymogów przewidzianych w wymienionej powyżej ustawie. Zmiana zostanie wprowadzona bezpłatnym aneksem do umowy, w każdym Oddziale Banku oraz w dowolnie wybranym momencie w trakcie całego okresu kredytowania.


Po podpisaniu stosownego aneksu do umowy kredytowej lub umowy pożyczki Bank umożliwia Klientom zainteresowanym spłatą rat kredytu bezpośrednio w jego walucie otwarcie Walutowego Konta Oszczędnościowo-Rozliczeniowego bez opłat za jego otwarcie i prowadzenie lub dokonywanie spłat bezpośrednio na rachunek kredytu bez ponoszenia opłat.


Równocześnie informujemy, że lista Oddziałów obsługujących gotówkowe wpłaty walutowe dostępna jest tutaj.


Przypominamy także, że Deutsche Bank Polska S.A. umożliwiał zainteresowanym Kredytobiorcom dokonywanie spłaty rat walutowych kredytów i pożyczek bezpośrednio w walucie kredytu/pożyczki. Dla Klientów, którzy obecnie korzystają z tego rozwiązania w ramach pakietu db Life, db Invest oraz db Elite obowiązują dotychczasowe zasady spłat. Kredytobiorcom korzystającym z innych rachunków walutowych przeznaczonych do spłaty rat kredytowych, w celu implementacji wymogów przewidzianych w wymienionej powyżej ustawie, Bank umożliwia bezpłatne otwarcie i prowadzenie Walutowego Konta Oszczędnościowo-Rozliczeniowego lub dokonywanie spłat bezpośrednio na rachunek kredytu bez ponoszenia opłat.

Proces kredytowy

1. Wizyta w Oddziale Banku – wniosek

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, co pozwala nam w pełni zrozumieć potrzeby każdego Klienta. W zależności od indywidualnych warunków możemy prosić o uzupełnienie brakujących informacji lub/i dokumentacji.

Doradca:

 • udzieli wszelkich informacji o warunkach db Kredytu Konsolidacyjnego Hipotecznego,
 • poinformuje o niezbędnej dokumentacji potrzebnej do rozpatrzenia wniosku o kredyt w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów oraz rodzaju i praw do nieruchomości, która ma stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytu,
 • przeprowadzi symulację kredytową, zweryfikuje zdolność, zaproponuje różne warianty kredytowania,
 • jeśli Klient zdecyduje się na wykonanie wyceny nieruchomości za pośrednictwem Banku przyjmie opłatę i zleci przygotowanie wyceny nieruchomości,
 • pomoże uzupełnić wniosek kredytowy i wszystkie załączniki.

Podstawowe zasady oceny zdolności kredytowej

Niezbędne wymagania do uzyskania kredytu:

 • dla osoby fizycznej – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i staż w swoim obecnym miejscu zatrudnienia przynajmniej 6 miesięcy,
 • dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – minimalny czas prowadzenia działalności w danej branży to 2,5 roku.
  • Jak wyliczamy zdolność kredytową?

   Zarówno doradca, jak i – na późniejszym etapie – analityk kredytowy weryfikują wysokość uzyskiwanych dochodów, ustalając średniomiesięczny dochód netto przyjmowany do analizy zdolności kredytowej. Czasami weryfikacja przedstawionych dokumentów dochodowych odbywa się poprzez kontakt z pracodawcą. Łączny dochód przyjęty do analizy stanowi sumę wszystkich akceptowanych źródeł dochodów wszystkich Wnioskodawców.

   Analizie podlegają również wydatki Wnioskodawców. Zarówno doradca, jak i – na późniejszym etapie – analityk kredytowy weryfikują comiesięczne stałe koszty (w tym koszty konsumpcyjne, koszty mieszkaniowe, czynsz, koszty energii, koszty samochodu, koszty ubezpieczeń, alimenty, koszty obsługi bieżącego zadłużenia, a także zadłużenie związane z wnioskowanym kredytem).

   Na bazie powyższego są wyliczane wolne środki (różnica między comiesięcznym dochodem a comiesięcznymi kosztami) oraz inne parametry zdolności kredytowej określające sytuację finansową Klienta.

   Posiadanie zdolności kredytowej określamy na bazie powyżej wymienionych parametrów w odniesieniu do konkretnego produktu, o który wnioskuje Klient.


   2. Weryfikacja dokumentacji w Banku

   Nasi specjaliści indywidualnie rozpatrują każdy wniosek i opiniują przygotowane dokumenty, które są wymagane do ubiegania się o kredyt. Gdy do wniosku nie zostały dołączone wszystkie potrzebne informacje i pełna dokumentacja, prosimy o ich uzupełnienie.

   Dokonujemy także weryfikacji niezbędnych dokumentów dotyczących nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie i zlecamy przygotowanie operatu szacunkowego.


   Sporządzenie opinii oraz wycena nieruchomości

   Wycena nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe dokonywana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Wykonanie operatu szacunkowego można zlecić za pośrednictwem Banku lub samodzielnie osobie posiadającej uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, przeszkolonej dla potrzeb sektora bankowego przez Związek Banków Polskich i/lub Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Koszt wykonania operatu szacunkowego ponosi Kredytobiorca.

   W niektórych przypadkach określenie wartości nieruchomości, umożliwiające podjęcie decyzji kredytowej może nastąpić na podstawie ceny transakcyjnej, nie zwalnia to jednak Klienta z konieczności dostarczenia operatu szacunkowego na późniejszym etapie procesu udzielania kredytu.


   3. Analiza wniosku kredytowego i wydanie decyzji Banku

   Na podstawie przekazanej do naszego analityka kredytowego dokumentacji zostanie podjęta decyzja kredytowa określająca wszelkie parametry i ewentualne dodatkowe warunki kredytu. Analityk dokona weryfikacji Klienta w bazach wewnętrznych i zewnętrznych, np. BIK sprawdzi zdolność kredytową Wnioskodawców, a także prawidłowość obsługi dotychczasowych zobowiązań, tzn. czy Klient nie zalega ze spłatą zobowiązań kredytowych, dokona formalno-prawnej analizy nieruchomości przedstawionej na zabezpieczenie kredytu hipotecznego. W przypadku potrzeby dodatkowych informacji analityk może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Po przeprowadzeniu pełnego procesu analizy wniosku kredytowego analityk podejmuje decyzję kredytową. Możliwe jest również wydanie warunkowej decyzji kredytowej, w której analityk przedstawi dodatkowe warunki przeprowadzenia transakcji / procesu kredytowania (np.: dostarczenie wyceny nieruchomości, dostarczenie zaświadczeń z ZUS-u i US o niezaleganiu z płatnościami, przedstawienie potwierdzenia spłaty zobowiązań nieuwzględnianych w analizie celem poprawy zdolności kredytowej).


   4. Wizyta w Oddziale – informacja o decyzji, warunkach i ofercie cenowej

   Po wydaniu decyzji przez naszego analityka kredytowego, doradca skontaktuje się z Wnioskodawcą i umówi się na spotkanie, na którym:

   • przekaże informacje na temat wydanej decyzji – poinformuje o wszystkich parametrach pozytywnej decyzji (tj.: o przyznanej kwocie kredytu, o okresie, na jaki kredyt został przyznany, sposobie przeprowadzenia procesu uruchomienia kredytu, wysokości poszczególnych transz kredytu w przypadku wypłaty w transzach),
   • przedstawi także parametry cenowe kredytu.
   Jeśli w decyzji pojawią się jakieś dodatkowe warunki, doradca wyjaśni, w jaki sposób należy je spełnić.


   5. Spełnienie warunków i weryfikacja po stronie Banku

   Jeżeli decyzja kredytowa zawierała dodatkowe warunki niezbędne do spełnienia przed podpisaniem umowy kredytowej, Wnioskodawca powinien jak najszybciej spełnić te warunki, ponieważ dopiero po przekazaniu brakującej dokumentacji może zacząć się proces ponownej weryfikacji.

   Tylko po pozytywnej weryfikacji dokumentów przez analityka kredytowego przystąpimy do przygotowywania umowy kredytowej.


   6. Przygotowanie umowy kredytowej

   Po uzyskaniu pozytywnej decyzji i spełnieniu wszystkich warunków wynikających z decyzji kredytowej przygotowujemy umowę kredytową.


   7. Wizyta w Oddziale – podpisanie umowy kredytowej

   Gdy tylko komplet dokumentacji zostanie przygotowany i będzie gotowy do podpisania, doradca skontaktuje się z Wnioskodawcami i umawia się na spotkanie, na którym:

   • przedstawia treść umowy kredytowej,
   • wyjaśnia wszelkie wątpliwości,
   • przekazuje informacje dotyczące obsługi kredytu, np. o warunkach wypłaty i konieczności składania dyspozycji wypłaty,
   • przyjmie podpisy od wszystkich Kredytobiorców na umowie kredytowej oraz na innych wymaganych dokumentach.
   Umowa kredytowa jest podpisywana w dwóch egzemplarzach, z czego jeden po podpisaniu trafia do Kredytobiorców.


   8. Wypłata kredytu

   Po podpisaniu umowy i dopełnieniu wszelkich formalności kredyt zostanie wypłacony. Wypłata kredytu jest realizowana na podstawie dyspozycji wypłaty. Klient ma możliwość wyboru sposobu uruchomienia produktu hipotecznego, tzn.:

   • wypłata w trybie standardowym,
   • wypłata na telefon,
   • wypłata na depozyt.

   Dyspozycję wypłaty podpisaną przez wszystkich Kredytobiorców przyjmuje pracownik Oddziału i przekazuje do Centrali Banku do realizacji.

    

Ustawa pomocowa

I Podstawowe parametry wsparcia w ramach Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Klienci indywidualni spłacający kredyt mieszkaniowy (niezależnie od waluty), którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, mogą skorzystać ze zwrotnego wsparcia finansowego na zasadach określonych ww. Ustawie. Jest ono realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Wsparcie polega na przekazywaniu przez BGK środków pieniężnych bezpośrednio na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy i jest realizowane w ratach miesięcznych na rachunek wskazany przez Bank Kredytobiorcy.

Wysokość wsparcia określa się jako równowartość przewidywanych 18 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych. Przy czym jeśli przewidywana miesięczna rata kapitałowa i odsetkowa jest wyższa niż 1500 PLN, do określenia kwoty wsparcia przyjmuje się 1500 PLN.

W przypadku, gdy kredyt jest spłacany w walucie obcej, BGK przekazuje wsparcie w danej walucie, dokonując przeliczenia wysokości raty według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z tytułu wsparcia.

II Kryteria udzielania wsparcia

Wsparcie może zostać przyznane, jeśli zostało spełnione co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1. W dniu złożenia wniosku o wsparcie Kredytobiorca posiada status bezrobotnego.
2. Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe.
3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego (wysokość raty), nie przekracza:

 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej Ustawy
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego Kredytobiorcy i kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej Ustawy

 

Wsparcie nie może być przyznane:

1. Jeśli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 53 par. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
2. Jeśli umowa kredytu została wypowiedziana;
3. Za okres, w którym Kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
4. Jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie:

 • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków
 • jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

III Zawarcie umowy o wsparcie

Umowa o wsparcie jest zawierana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Po przekroczeniu tego terminu niezbędne jest ponowne ich złożenie.

IV Wstrzymanie wypłat wsparcia przez BGK

BGK wstrzymuje wypłatę wsparcia w przypadku:

 • utraty przez Kredytobiorcę statusu bezrobotnego – z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata tego statusu
 • zbycia przedmiotu kredytowania – z dniem otrzymania informacji o zbyciu
 • wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego – z dniem upływu okresu wypowiedzenia
 • podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania – z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej
 • spłaty kredytu – z dniem dokonania spłaty ostatniej raty
 • zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżenia miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2 Ustawy pomocowej
 • zwiększenia miesięcznych dochodów bądź zmniejszenia liczby członków gospodarstwa domowego Kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3 Ustawy

 

V Zwrot wsparcia

Zwrot środków przekazanych w ramach Ustawy rozpoczyna się w miesiącu następującym po tym, w którym upłynęły dwa lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca. Bank informuje Kredytobiorcę co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer bankowego rachunku Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, na który dokonuje się spłat.

W przypadku zbycia przez Kredytobiorcę przedmiotu kredytowania objętego wsparciem, zwrot środków przekazanych w ramach Ustawy następuje w terminie 30 dni od dnia zbycia.

W sytuacji niedotrzymania wskazanych wyżej terminów, BGK wzywa pisemnie Kredytobiorcę do dokonania płatności, wyznaczając termin jej realizacji nie dłuższy niż 30 dni. W przypadku niedokonania płatności w terminie określonym w wezwaniu, Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanego wsparcia, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wymagalności pierwszej raty zwrotu wsparcia.

VI Wsparcie nienależne

Za wsparcie nienależne uważa się wsparcie wypłacone:

 • pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę wstrzymania wypłaty wsparcia, o którym mowa w art. 12 Ustawy
 • na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której wsparcie przyznano

 

Osoba, która otrzymała wsparcie nienależne, dokonuje zwrotu środków równych kwocie przyznanego wsparcia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania przez BGK środków z tego tytułu.

Zwrot nienależnego wsparcia następuje na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w terminie 30 dni od dnia doręczenia Kredytobiorcy pisemnej informacji przez BGK w powyższej sprawie.

VII Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie całości lub części należności

Rada Funduszu, na wniosek Kredytobiorcy, może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty należności.

Dodatkowo, na uzasadniony wniosek Kredytobiorcy, może umorzyć w całości lub części należności, jeśli przesłanką udzielenia wsparcia były następujące okoliczności Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe lub miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego (wysokość raty), nie przekracza:

 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej Ustawy
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej Ustawy

 

FAQ

zobacz więcej pytań i odpowiedzi »

Dokumenty

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.