Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Idealny kredyt dla Twoich potrzeb:

 • wiele celów kredytowania
 • waluta kredytu – PLN, EUR, GBP, USD 1

Chcesz uzyskać produkt?

 1. 1zadzwoń
  lub odwiedź Oddział
  ->
 2. 2przedstawiciel Banku pomoże wybrać najlepszą ofertę ->
 3. 3korzystaj z wybranego produktu->

Szczegóły

db Kredyt Mieszkaniowy pozwala m.in. na:

 • zakup mieszkania lub domu
 • dokończenie, budowę lub rozbudowę domu
 • modernizację, remont mieszkania lub domu
 • zakup gruntu
 • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku

 

Kredyt dostępny jest w następujących opcjach:

 

Dzięki Pakietom uzyskasz dostęp do dodatkowych produktów.


Więcej informacji na temat db Kredytu Mieszkaniowego znajduje się w pozostałych zakładkach.
Informacja o parametrach produktu dostępna jest tutaj.

1Finansowanie odbywa się wyłącznie w walucie, w której Klient osiąga główny dochód, przy czym w przypadku dochodu w różnych walutach za główny uznaje się dochód stanowiący więcej niż 50% dochodów gospodarstwa domowego.
 
Reprezentatywny przykład kredytu w PLN
1) Kwota kredytu: 400 000 PLN Konsument nie posiada innych produktów kredytowych w Deutsche Bank Polska S.A.
2) Okres kredytu: 30 lat
3) Cel kredytu: zakup ukończonej nieruchomości na rynku wtórnym
4) Wartość nieruchomości równa cenie zakupu: 470 588 PLN
5) LTV (relacja kwoty kredytu do wartości nieruchomości): 85% / kwota brakującego minimalnego wkładu własnego: 23 529 PLN
6) Docelowe oprocentowanie kredytu zmienne: 4,00% (WIBOR 3M 1,70%, powiększony o marżę Banku 2,30 p.p.).
7) Marża kredytu pozostanie podwyższona o 1,2 p.p. do czasu ustanowienia hipoteki (w przykładzie przez 3 miesiące) / o 0,2 p.p. do czasu spłaty przez Konsumenta kwoty brakującego wkładu własnego
8) Marża dostępna przy zakupie produktów dodatkowych w Pakiecie Ubezpieczeniowym:
- ubezpieczenie na życie utrzymywane przez 3 lata, gdzie składka za pierwsze dwa lata wynosi 1,8% kwoty kredytu z góry, w trzecim roku składka miesięczna wynosi 0,042% kwoty kredytu
- prowadzenie rachunku osobistego o profilu db Life przez 3 lata
9) Raty równe, płatne miesięcznie w docelowej wysokości 1915,35 PLN/ przez pierwsze 3 miesiące: 2246,12 PLN/ do czasu spłaty przez Konsumenta kwoty brakującego wkładu własnego: 1957,69 PLN
10) Inne koszty:
- opłata za rozpatrzenie wniosku: 0 PLN
- prowizja przygotowawcza (z tytułu udzielenia kredytu): 0%
- opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego, zleconego za pośrednictwem Banku: 405 PLN
- koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19 PLN (PCC-3)
- koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej: 200 PLN
11) Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości poza Bankiem: nieznany Bankowi

Biorąc pod uwagę powyższe założenia:
1) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,39 % i może ulegać zmianom w okresie kredytowania
2) Całkowita kwota kredytu: 400 000 PLN
3) Całkowita kwota do zapłaty: 702 801,56 PLN
4) Całkowity koszt kredytu: 302 801,56 PLN, na co składają się:
- opłata za rozpatrzenie wniosku: 0 PLN
- prowizja przygotowawcza (z tytułu udzielenia kredytu): 0 PLN
- odsetki: 292 126,95 PLN
- koszt ubezpieczenia na życie: 9 150,61 PLN
- koszt prowadzenia konta: 900 PLN
- opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego, zleconego za pośrednictwem Banku: 405 PLN
- koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19 PLN (PCC-3)
- koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej: 200 PLN

Wg danych na dzień 29.06.2018 r.

Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym z możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Reprezentatywny przykład kredytu w EUR
1) Kwota kredytu: 74 000 EUR. Konsument nie posiada innych produktów kredytowych w Deutsche Bank Polska S.A.
2) Okres kredytu: 25 lat
3) Cel kredytu: zakup ukończonej nieruchomości na rynku wtórnym
4) Wartość nieruchomości równa cenie zakupu: 398 727 PLN
5) LTV (relacja kwoty kredytu do wartości nieruchomości): 78 % / kwota brakującego minimalnego wkładu własnego: 7 590 EUR
6) Oprocentowanie kredytu zmienne: 3,30 % oparte o EURIBOR 3M 0,00 %, powiększony o marżę Banku 3,30 p.p.
7) Marża kredytu podwyższona o 1,2 p.p. do czasu ustanowienia hipoteki (w przykładzie przez 3 miesiące) / o 0,2 p.p. do czasu spłaty przez Konsumenta kwoty brakującego wkładu własnego
8) Marża dostępna przy zakupie produktów dodatkowych w Pakiecie Ubezpieczeniowym:
- ubezpieczenie na życie utrzymywane przez 3 lata, gdzie składka za pierwsze dwa lata wynosi 1,8 % kwoty kredytu z góry, w trzecim roku składka miesięczna wynosi 0,042 % kwoty kredytu
- prowadzenie rachunku osobistego o profilu db Life przez 3 lata
9) Raty równe, płatne w okresach miesięcznych w docelowej wysokości: 363,99 EUR, przez pierwsze 3 miesiące: 419,76 EUR, do czasu spłaty przez Konsumenta kwoty brakującego wkładu własnego: 370,83 EUR
10) Inne koszty:
- opłata za rozpatrzenie wniosku: 0 PLN
- prowizja przygotowawcza (z tytułu udzielenia kredytu): 0 %
- opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego, zleconego za pośrednictwem Banku: 405 PLN
- koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19 PLN (PCC-3)
- koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej: 200 PLN
11) koszt zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości poza Bankiem: nieznany Bankowi

Biorąc pod uwagę powyższe założenia:
1) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,72 % i może ulegać zmianom w okresie kredytowania
2) Całkowita kwota kredytu: 74 000 EUR
3) Całkowita kwota do zapłaty: 111 715,59 EUR
4) Całkowity koszt kredytu: 37 715,59 EUR (koszty wyrażone w PLN zostały przeliczone wg. kursu Banku 4,2028) na co składają się:
- opłata za rozpatrzenie wniosku: 0 PLN
- prowizja przygotowawcza (z tytułu udzielenia kredytu): 0 EUR
- odsetki: 35 666,17 EUR
- koszt ubezpieczenia na życie: 7 089,30 PLN
- koszt prowadzenia konta: 900 PLN
- opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego, zleconego za pośrednictwem Banku: 405 PLN
- koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19 PLN (PCC-3)
- koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej: 200 PLN

Wg danych na dzień 29.06.2018 r.

Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym z możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Reprezentatywny przykład kredytu w GBP
1) Kwota kredytu: 74 000 GBP. Konsument nie posiada innych produktów kredytowych w Deutsche Bank Polska S.A.
2) Okres kredytu: 25 lat
3) Cel kredytu: zakup ukończonej nieruchomości na rynku wtórnym
4) Wartość nieruchomości równa cenie zakupu: 449 095 PLN
5) LTV (relacja kwoty kredytu do wartości nieruchomości): 78 % / kwota brakującego minimalnego wkładu własnego: 7 590 GBP
6) Oprocentowanie kredytu zmienne: 3,97 % oparte o LIBOR 3M dla GBP 0,67 %, powiększony o marżę Banku 3,30 p.p.
7) Marża kredytu podwyższona o 1,2 p.p. do czasu ustanowienia hipoteki (w przykładzie przez 3 miesiące) / o 0,2 p.p. do czasu spłaty przez Konsumenta kwoty brakującego wkładu własnego
8) Marża dostępna przy zakupie produktów dodatkowych w Pakiecie Ubezpieczeniowym:
- ubezpieczenie na życie utrzymywane przez 3 lata, gdzie składka za pierwsze dwa lata wynosi 1,8 % kwoty kredytu z góry, w trzecim roku składka miesięczna wynosi 0,042 % kwoty kredytu
- prowadzenie rachunku osobistego o profilu db Life przez 3 lata
9) Raty równe, płatne w okresach miesięcznych w docelowej wysokości: 390,79 GBP / przez pierwsze 3 miesiące: 448,62 GBP / do czasu spłaty przez Konsumenta kwoty brakującego wkładu własnego: 397,87 GBP
10) Inne koszty:
- opłata za rozpatrzenie wniosku: 0 PLN
- prowizja przygotowawcza (z tytułu udzielenia kredytu): 0 %
- opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego, zleconego za pośrednictwem Banku: 405 PLN
- koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19 PLN (PCC-3)
- koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej: 200 PLN
11) Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości poza Bankiem: nieznany Bankowi

Biorąc pod uwagę powyższe założenia:
1) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,42 % i może ulegać zmianom w okresie kredytowania
2) Całkowita kwota kredytu: 74 000 GBP
3) Całkowita kwota do zapłaty: 119 754,35 GBP
4) Całkowity koszt kredytu: 45 754,35 GBP (koszty wyrażone w PLN zostały przeliczone wg. kursu Banku 4,7337) na co składają się:
- opłata za rozpatrzenie wniosku: 0 PLN
- prowizja przygotowawcza: 0 GBP
- odsetki: 43 744,04 GBP
- koszt ubezpieczenia na życie: 7 992,24 PLN
- koszt prowadzenia konta: 900 PLN
- opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego, zleconego za pośrednictwem Banku: 405 PLN
- koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19 PLN (PCC-3)
- koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej: 200 PLN

Wg danych na dzień 29.06.2018 r.

Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym z możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Reprezentatywny przykład kredytu w USD
1) Kwota kredytu: 74 000 USD. Konsument nie posiada innych produktów kredytowych w Deutsche Bank Polska S.A.
2) Okres kredytu: 25 lat
3) Cel kredytu: zakup ukończonej nieruchomości na rynku wtórnym
4) Wartość nieruchomości równa cenie zakupu: 346 906 PLN
5) LTV (relacja kwoty kredytu do wartości nieruchomości): 77 % kwota brakującego minimalnego wkładu własnego: 6 727 USD
6) Oprocentowanie kredytu zmienne: 5,64 % oparte o LIBOR 3M dla USD 2,34 %, powiększony o marżę Banku 3,30 p.p.
7) Marża kredytu podwyższona o 1,2 p.p. do czasu ustanowienia hipoteki (w przykładzie przez 3 miesiące) / o 0,2 p.p. do czasu spłaty przez Konsumenta kwoty brakującego wkładu własnego
8) Marża dostępna przy zakupie produktów dodatkowych w Pakiecie Ubezpieczeniowym:
- ubezpieczenie na życie utrzymywane przez 3 lata, gdzie składka za pierwsze dwa lata wynosi 1,8 % kwoty kredytu z góry, w trzecim roku składka miesięczna wynosi 0,042 % kwoty kredytu
- prowadzenie rachunku osobistego o profilu db Life przez 3 lata
9) Raty równe, płatne w okresach miesięcznych w docelowej wysokości: 462,11 USD / przez pierwsze 3 miesiące: 524,78 USD / do czasu spłaty przez Konsumenta kwoty brakującego wkładu własnego: 469,81 USD
10) Inne koszty:
- opłata za rozpatrzenie wniosku: 0 PLN
- prowizja przygotowawcza (z tytułu udzielenia kredytu): 0 %
- opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego, zleconego za pośrednictwem Banku: 405 PLN
- koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19 PLN (PCC-3)
- koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej: 200 PLN
11) Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości poza Bankiem: nieznany Bankowi

Biorąc pod uwagę powyższe założenia:
1) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,22 % i może ulegać zmianom w okresie kredytowania
2) Całkowita kwota kredytu: 74 000 USD
3) Całkowita kwota do zapłaty: 141 335,00 USD
4) Całkowity koszt kredytu: 67 335,00 USD (koszty wyrażone w PLN zostały przeliczone wg. kursu Banku 3,6097), na co składają się:
- opłata za rozpatrzenie wniosku: 0 PLN
- prowizja przygotowawcza: 0 USD
- odsetki: 65 220,96 USD
- koszt ubezpieczenia na życie: 6 107,03 PLN
- koszt prowadzenia konta: 900 PLN
- opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego, zleconego za pośrednictwem Banku: 405 PLN
- koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19 PLN (PCC-3)
- koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej: 200 PLN

Wg danych na dzień 29.06.2018 r

Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym z możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Okres kredytowania i wysokość kredytu uzależnione są od oceny indywidualnej sytuacji Klienta (zdolność kredytowa).

Dodatkowe informacje

db Kredyt Mieszkaniowy można przeznaczyć zarówno na zakup, jak i budowę czy też remont domu lub mieszkania, a także na refinansowania innego kredytu hipotecznego. Dodatkowo 30% wartości kredytu, ale nie więcej niż 100 000 PLN, wolno przeznaczyć na dowolny cel, np. na zakup wyposażenia do nowego domu czy też spłacenie już zaciągniętych pożyczek.

Już dziś sprawdź naszą ofertę i przekonaj się, że marzenia o własnych czterech kątach mogą się spełnić.
 

Limit kredytowy w 3 prostych krokach


Posiadanie db Kredytu Mieszkaniowego umożliwia uzyskanie limitu w koncie osobistym na preferencyjnych warunkach.

Oto 3 proste kroki do uzyskania limitu kredytowego:

1. Otwórz konto db Life.
2. Zadeklaruj regularne wpływy na konto.
3. Zrób pierwszy przelew zadeklarowanej kwoty i ciesz się limitem kredytowym do 3-krotności zadeklarowanej kwoty.


Szczegółowe informacje dostępne w Oddziałach Banku, adresy znajdziesz  tutaj.


Spłaty walutowe


Informujemy, iż z dniem 26 sierpnia 2011 r. weszła w życie ustawa z  dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, zawierająca uregulowania dotyczące zawartych umów kredytu lub pożyczki denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska.


W związku z powyższym w przypadku umów kredytu lub pożyczki denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska, Deutsche Bank Polska S.A. umożliwia złożenie wniosku o dokonanie stosownej zmiany postanowień ww. umów w celu implementacji wymogów  przewidzianych w wymienionej powyżej ustawie. Zmiana zostanie wprowadzona bezpłatnym aneksem do umowy, w każdym Oddziale Banku oraz w  dowolnie wybranym momencie w trakcie całego okresu kredytowania.


Po podpisaniu stosownego aneksu do umowy kredytowej lub umowy pożyczki Bank umożliwia Klientom zainteresowanym spłatą rat kredytu bezpośrednio w jego walucie otwarcie Walutowego Konta Oszczędnościowo-Rozliczeniowego bez opłat za jego otwarcie i prowadzenie lub dokonywanie spłat bezpośrednio na rachunek kredytu bez ponoszenia opłat.


Równocześnie informujemy, że lista Oddziałów obsługujących gotówkowe wpłaty walutowe dostępna jest tutaj.


Przypominamy także, że Deutsche Bank Polska S.A. umożliwiał zainteresowanym Kredytobiorcom dokonywanie spłaty rat walutowych kredytów i pożyczek bezpośrednio w walucie kredytu/pożyczki. Dla Klientów, którzy obecnie korzystają z tego rozwiązania w ramach pakietu db Life, db Invest oraz db Elite obowiązują dotychczasowe zasady spłat. Kredytobiorcom korzystającym z innych rachunków walutowych przeznaczonych do spłaty rat kredytowych, w celu implementacji wymogów  przewidzianych w wymienionej powyżej ustawie, Bank umożliwia bezpłatne otwarcie i prowadzenie Walutowego Konta Oszczędnościowo-Rozliczeniowego lub dokonywanie spłat bezpośrednio na rachunek kredytu bez ponoszenia opłat.Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – dotyczy umów zawartych do 25 maja 2014 roku


Kredytobiorcy, którzy dokonali spłaty brakującego minimalnego wkładu własnego przed upływem aktualnie trwającego
60-miesięcznego okresu ubezpieczenia uprawnieni są do zwrotu opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

W celu uzyskania zwrotu, prosimy o zgłoszenie się do Oddziału Banku wraz z Wnioskiem lub przesłanie wypełnionego dokumentu na adres korespondencyjny Banku: Deutsche Bank Polska S.A., Zespół Monitoringu Zabezpieczeń, al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa,z adnotacją "NWW".

Kwota zwrotu zostanie wyliczona proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia i przelana na wskazany we Wniosku rachunek bankowy, w terminie 60 dni od daty otrzymania dyspozycji Klienta.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest stosowane dla umów kredytu hipotecznego zawartych do 25 maja 2014 roku, w przypadku których Klient nie posiadał wystarczających środków na pokrycie wymaganego minimalnego wkładu własnego. Opłata z tytułu ubezpieczenia pobierana była w takim przypadku z góry za okres ubezpieczenia obejmujący 60 miesięcy.

Jeżeli w tym okresie kapitał nie został spłacony w wysokości określonej w umowie kredytu, to po przeliczeniu spłaconej kwoty, ubezpieczenie odnawiane było na kolejny 60-miesięczny okres, zgodnie z pkt. 5.5.6 Regulaminu Produktowego.

Szczegółowe postanowienia dotyczące powyższej kwestii znajdują się w pkt. 5.5 Regulaminu Produktowego.

Proces kredytowy

1. Wizyta w Oddziale Banku – kwestionariusz

Każdy kwestionariusz produktu hipotecznego analizowany jest indywidualnie, co pozwala nam w pełni zrozumieć potrzeby każdego Klienta. W zależności od indywidualnych warunków możemy prosić o uzupełnienie brakujących informacji lub/i dokumentacji.

Przedstawiciel Banku:

 • udzieli wszelkich informacji o warunkach db Kredytu Mieszkaniowego,
 • poinformuje o niezbędnej dokumentacji potrzebnej do przeanalizowania danych z kwestionariusza produktu hipotecznego w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów oraz rodzaju i praw do nieruchomości, która ma stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytu,
 • przeprowadzi symulację kredytową, zweryfikuje zdolność, zaproponuje różne warianty kredytowania,
 • jeśli Klient zdecyduje się na wykonanie wyceny nieruchomości za pośrednictwem Banku - przyjmie opłatę i zleci przygotowanie wyceny nieruchomości,
 • pomoże uzupełnić kwestionariusz i wszystkie załączniki.

Jak wyliczamy zdolność kredytową?

Zarówno przedstawiciel Banku, jak i – na późniejszym etapie – analityk kredytowy weryfikują wysokość uzyskiwanych dochodów, ustalając średniomiesięczny dochód netto przyjmowany do analizy zdolności kredytowej. Czasami weryfikacja przedstawionych dokumentów dochodowych odbywa się poprzez kontakt z pracodawcą. Łączny dochód przyjęty do analizy stanowi sumę wszystkich akceptowanych źródeł dochodów wszystkich Klientów.

Analizie podlegają również wydatki Klientów. Zarówno przedstawiciel Banku, jak i – na późniejszym etapie – analityk kredytowy weryfikują comiesięczne stałe koszty (w tym koszty konsumpcyjne, mieszkaniowe, czynszu, energii, utrzymania samochodu, ubezpieczeń, alimentów, obsługi bieżącego zadłużenia, a także zadłużenie związane z wnioskowanym kredytem).

Na bazie powyższego są wyliczane wolne środki (różnica między comiesięcznym dochodem a comiesięcznymi kosztami) oraz inne parametry zdolności kredytowej określające sytuację finansową Klienta.

Posiadanie zdolności kredytowej określamy na bazie powyżej wymienionych parametrów w odniesieniu do konkretnego produktu, o który ubiega się Klient.


2. Weryfikacja dokumentacji w Banku

Nasi specjaliści indywidualnie analizują każdy kwestionariusz i opiniują przygotowane dokumenty, które są wymagane do ubiegania się o kredyt. W sytuacji, gdy do kwestionariusza nie zostały dołączone wszystkie potrzebne informacje i pełna dokumentacja, prosimy o ich uzupełnienie.

Dokonujemy także weryfikacji niezbędnych dokumentów dotyczących nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie i zlecamy przygotowanie operatu szacunkowego.


Sporządzenie opinii oraz wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe dokonywana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Jego wykonanie można zlecić za pośrednictwem Banku lub samodzielnie osobie posiadającej uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, przeszkolonej dla potrzeb sektora bankowego przez Związek Banków Polskich i/lub Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Koszt wykonania operatu szacunkowego ponosi Klient.

W niektórych przypadkach określenie wartości nieruchomości, umożliwiające podjęcie decyzji kredytowej, może nastąpić na podstawie ceny transakcyjnej, nie zwalnia to jednak Klienta z konieczności dostarczenia operatu szacunkowego na późniejszym etapie procesu udzielania kredytu.


3. Analiza kwestionariusza, określenie parametrów i warunków

Na podstawie przekazanej do naszego analityka kredytowego dokumentacji zostaną określone parametry i ewentualne dodatkowe warunki kredytu. Analityk dokona weryfikacji Klienta w bazach wewnętrznych i zewnętrznych (np. BIK) sprawdzi zdolność kredytową Klientów, a także prawidłowość obsługi dotychczasowych zobowiązań, tzn. czy Klient nie zalega ze spłatą zobowiązań kredytowych, dokona formalno-prawnej analizy nieruchomości przedstawionej na zabezpieczenie kredytu hipotecznego. W przypadku potrzeby dodatkowych informacji analityk może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Po przeprowadzeniu pełnego procesu analizy kwestionariusza produktu hipotecznego analityk określi zindywidualizowane parametry proponowanego kredytowania. Możliwe jest również, że analityk przedstawi dodatkowe warunki przeprowadzenia transakcji / procesu kredytowania (np.: dostarczenie wyceny nieruchomości, dostarczenie zaświadczeń z ZUS-u i US o niezaleganiu z płatnościami, przedstawienie potwierdzenia spłaty zobowiązań nieuwzględnianych w analizie w celu poprawy zdolności kredytowej).


4. Wizyta w Oddziale Banku - spełnienie warunków i weryfikacja po stronie Banku

Po określeniu przez naszego analityka parametrów proponowanego kredytowania, przedstawiciel Banku skontaktuje się z Klientem i umówi się na spotkanie, podczas którego:

 • przedstawi informacje na temat wyniku analizy kredytowej (np. o kwocie kredytu, okresie kredytowania, proponowanym sposobie przeprowadzenia procesu uruchomienia kredytu, wysokości poszczególnych transz kredytu w przypadku wypłaty w transzach)
 • w przypadku wyznaczenia dodatkowych warunków – wyjaśni, w jaki sposób i w jakim terminie należy je spełnić.
Jeżeli wynik analizy zakłada dodatkowe warunki niezbędne do spełnienia przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu, Klient powinien je spełnić w ciągu 30 dni.

Tylko po pozytywnej weryfikacji dokumentów przez analityka kredytowego przystąpimy do przygotowywania Formularza Informacyjnego.


5. Formularz Informacyjny

Po potwierdzeniu przez analityka kredytowego spełnienia wszystkich wyznaczonych warunków, przedstawiciel Banku skontaktuje się z Klientem i przekaże mu na trwałym nośniku (w zależności od dyspozycji Klienta – mailowo w formie PDF lub papierowo podczas spotkania w Oddziale) dwie wersje Formularza Informacyjnego, prezentujące pełną zindywidualizowaną propozycję Banku, w tym parametry cenowe kredytu hipotecznego lub kredytu hipotecznego oferowanego wraz z produktami dodatkowymi.

Formularz Informacyjny jest ważny 14 dni – jeśli w tym czasie na jego podstawie Klient złoży wniosek o zawarcie umowy, warunki w nim zawarte będą wiążące dla Banku.


6. Wizyta w Oddziale Banku - wniosek o zawarcie umowy

W przypadku chęci zawarcia umowy kredytowej na warunkach prezentowanych w Formularzu Informacyjnym, Klient składa u Przedstawiciela Banku w Oddziale wniosek o zawarcie umowy, w którym wskazuje, czy wnioskuje wyłącznie o kredyt, czy też o kredyt wraz z produktami dodatkowymi.


7. Decyzja kredytowa i projekt umowy

Bank na wydanie decyzji kredytowej ma 21 dni, przy czym (jeśli Klient wyrazi zgodę) decyzja może zostać wydana Klientowi przed 21. dniem od daty złożenia wniosku.

Wraz z decyzją na wniosek Klienta Bank udostępni projekt umowy kredytowej, w celu zapewnienia Klientowi wystarczającego czasu do namysłu i podjęcia ostatecznej decyzji o zaciągnięciu kredytu.

Po sporządzeniu decyzji kredytowej wraz z projektem umowy przedstawiciel Banku skontaktuje się z Klientem i przekaże mu na trwałym nośniku (w zależności od dyspozycji Klienta – mailowo w formie PDF lub papierowo podczas spotkania w Oddziale) wszystkie dokumenty.

Decyzja kredytowa jest ważna 14 dni, przy czym jeżeli została ona wydana przed 21. dniem od daty złożenia wniosku, okres jej ważności ulega wydłużeniu o taką liczbę dni, o jaką skrócony został okres oczekiwania na decyzję.

Jeżeli Klient zdecyduje się na podpisanie z Bankiem umowy kredytowej, przedstawiciel Banku zaproponuje dogodny dla obu stron termin podpisania umowy


8. Wizyta w Oddziale – podpisanie umowy kredytowej

Gdy tylko komplet dokumentacji zostanie przygotowany i będzie gotowy do podpisania, przedstawiciel Banku skontaktuje się z Wnioskodawcami i umawia się na spotkanie, na którym:

 • przedstawia treść umowy kredytowej,
 • wyjaśnia wszelkie wątpliwości,
 • przekazuje informacje dotyczące obsługi kredytu, np. o warunkach wypłaty i konieczności składania dyspozycji wypłaty,
 • przyjmie podpisy od wszystkich Kredytobiorców na umowie kredytowej oraz na innych wymaganych dokumentach.

Umowa kredytowa jest podpisywana w dwóch egzemplarzach, z czego jeden po podpisaniu trafia do Kredytobiorców.


9. Wypłata kredytu

Po podpisaniu umowy i dopełnieniu wszelkich formalności kredyt zostanie wypłacony. Wypłata kredytu jest realizowana na podstawie dyspozycji wypłaty. Klient ma możliwość wyboru sposobu uruchomienia produktu hipotecznego, tzn.:

 • wypłata w trybie standardowym,
 • wypłata na telefon,
 • wypłata na depozyt.

Dyspozycję wypłaty podpisaną przez wszystkich Kredytobiorców przyjmuje pracownik Oddziału i przekazuje Centrali Banku do realizacji.

 

Ustawa pomocowa

I Podstawowe parametry wsparcia w ramach Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w  trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Klienci indywidualni spłacający kredyt mieszkaniowy (niezależnie od waluty), którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, mogą skorzystać ze zwrotnego wsparcia finansowego na zasadach określonych ww. Ustawie. Jest ono realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Wsparcie polega na przekazywaniu przez BGK środków pieniężnych bezpośrednio na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy i jest realizowane w ratach miesięcznych na rachunek wskazany przez Bank Kredytobiorcy.

Wysokość wsparcia określa się jako równowartość przewidywanych 18 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych. Przy czym jeśli przewidywana miesięczna rata kapitałowa i odsetkowa jest wyższa niż 1500 PLN, do określenia kwoty wsparcia przyjmuje się 1500 PLN.

W przypadku, gdy kredyt jest spłacany w walucie obcej, BGK przekazuje wsparcie w danej walucie, dokonując przeliczenia wysokości raty według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z tytułu wsparcia.

II Kryteria udzielania wsparcia

Wsparcie może zostać przyznane, jeśli zostało spełnione co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1. W dniu złożenia wniosku o wsparcie Kredytobiorca posiada status bezrobotnego.
2. Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe.
3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego (wysokość raty), nie przekracza:

 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z  przepisami tej Ustawy
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków  gospodarstwa domowego Kredytobiorcy i kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej Ustawy

 

Wsparcie nie może być przyznane:

1. Jeśli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 53 par. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
2. Jeśli umowa kredytu została wypowiedziana;
3. Za okres, w którym Kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
4. Jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie:

 • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków
 • jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

III Zawarcie umowy o wsparcie

Umowa o wsparcie jest zawierana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Po przekroczeniu tego terminu niezbędne jest ponowne ich złożenie.

IV Wstrzymanie wypłat wsparcia przez BGK

BGK wstrzymuje wypłatę wsparcia w przypadku:

 • utraty przez Kredytobiorcę statusu bezrobotnego – z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata tego statusu
 • zbycia przedmiotu kredytowania – z dniem otrzymania informacji o zbyciu
 • wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego – z dniem upływu okresu wypowiedzenia
 • podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania – z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej
 • spłaty kredytu – z dniem dokonania spłaty ostatniej raty
 • zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżenia miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2 Ustawy pomocowej
 • zwiększenia miesięcznych dochodów bądź zmniejszenia liczby członków  gospodarstwa domowego Kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3 Ustawy

 

V Zwrot wsparcia

Zwrot środków przekazanych w ramach Ustawy rozpoczyna się w miesiącu następującym po tym, w którym upłynęły dwa lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca. Bank informuje Kredytobiorcę co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer bankowego rachunku Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, na który dokonuje się spłat.

W przypadku zbycia przez Kredytobiorcę przedmiotu kredytowania objętego wsparciem, zwrot środków przekazanych w ramach Ustawy następuje w  terminie 30 dni od dnia zbycia.

W sytuacji niedotrzymania wskazanych wyżej terminów, BGK wzywa pisemnie Kredytobiorcę do dokonania płatności, wyznaczając termin jej realizacji nie dłuższy niż 30 dni. W przypadku niedokonania płatności w terminie określonym w wezwaniu, Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanego wsparcia, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wymagalności pierwszej raty zwrotu wsparcia.

VI Wsparcie nienależne

Za wsparcie nienależne uważa się wsparcie wypłacone:

 • pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę wstrzymania wypłaty wsparcia, o którym mowa w art. 12 Ustawy
 • na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów  albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której wsparcie przyznano

 

Osoba, która otrzymała wsparcie nienależne, dokonuje zwrotu środków  równych kwocie przyznanego wsparcia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania przez BGK środków z tego tytułu.

Zwrot nienależnego wsparcia następuje na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w terminie 30 dni od dnia doręczenia Kredytobiorcy pisemnej informacji przez BGK w powyższej sprawie.

VII Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie całości lub części należności

Rada Funduszu, na wniosek Kredytobiorcy, może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty należności.

Dodatkowo, na uzasadniony wniosek Kredytobiorcy, może umorzyć w całości lub części należności, jeśli przesłanką udzielenia wsparcia były następujące okoliczności Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów  osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe lub miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego (wysokość raty), nie przekracza:

 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z  przepisami tej Ustawy
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków  gospodarstwa domowego kredytobiorcy i kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej Ustawy

 

FAQ

zobacz więcej pytań i odpowiedzi »

Dokumenty

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.