Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Wyciągi elektroniczne

Dbaj z nami o środowisko. Wybierz wyciąg elektroniczny.

Zmień wyciągi papierowe na elektroniczne i chroń z nami środowisko.
W Deutsche Bank wiemy, jak ważne jest środowisko. Teraz i Ty możesz przyczynić się do ochrony lasów. Wystarczy, że zmienisz swój wyciąg papierowy na elektroniczny, przyjazny środowisku.

Wyciąg elektroniczny zawiera dokładnie te same informacje co Twój wyciąg papierowy. Jest równorzędnym dokumentem bankowym, rejestrującym Twoje transakcje i podstawą do ewentualnych reklamacji wykonanych działań na Twoim rachunku.

Wyciąg elektroniczny to same zalety:

 • bezpłatny, bo nie ponosisz żadnych opłat,
 • wygodny, bo dokument przechowujesz on-line,
 • przyczynia się do ochrony środowiska.


Włącz go już teraz!

Jak zmienić sposób dystrybucji wyciągów?

Wskazówki dla Posiadaczy kont w Deutsche Bank:

 • Zaloguj się do systemu db easyNET1
 • W zakładce Rachunki wejdź w Szczegóły rachunku.
 • Wybierz opcję Zmień w pozycji Sposób dystrybucji wyciągów. Na ekranie pojawi się okno z dotychczasowym sposobem dystrybucji i listą sposobów odbioru wyciągu.
 • Wybierz opcję Wyciągi miesięczne dostępne w kanale www i kliknij przycisk Dalej.
 • Na ekranie pojawi sie okno zawierające dane, które wybrałeś w poprzednim kroku oraz dwa pola służące do wprowadzenia kodów TAN.
 • Za pomocą klawiatury komputera albo klawiatury wirtualnej wprowadź dwa dwucyfrowe kody TAN z pól na karcie identyfikacyjnej TAN, a nastepnie kliknij przycisk Zapisz.
 • Przekazanie dyspozycji do realizacji zostanie potwierdzone za pomocą strony informacyjnej. Zmiany możesz sprawdzić w szczegółach rachunku w pozycji Sposób dystrybucji wyciągów.
 • Od tego momentu wszystkie wygenerowane wyciągi elektroniczne będą widoczne w db easyNET. Wyciągi elektroniczne za okresy poprzedzające dzień rezygnacji z ich odpowiedników w formie papierowej nie będą dostępne. Wyciągi elektroniczne, identycznie jak w przypadku wyciągów tradycyjnych, generowane są dziennie lub w ostatnim dniu każdego miesiąca i udostępniane do pobrania w systemie db easyNET w dniu następnym.

W przypadku gdy w chwili obecnej udostępnianie wyciągów dla rachunku jest wyłączone (o braku udostępniania wyciągów świadczy wartość Wyciągi niedostępne prezentowana w db easyNET w polu Sposób dystrybucji wyciągów), system nie umożliwia ponownego włączenia udostępniania i dystrybucji wyciągów. W takiej sytuacji zmiana parametrów wyciągów możliwa jest jedynie poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w wybranym Oddziale.

Gdzie i kiedy generują się Wyciągi?

Wyciągi elektroniczne, identycznie jak w przypadku wyciągów tradycyjnych, generowane są dziennie lub miesięcznie i udostępniane są do pobrania w systemie db easyNET.

Skąd pobrać Wyciąg?

Wyciąg możesz pobrać, wchodząc w opcję Wyciągi dostępną w zakładce Rachunki.

1 „Usługa bankowości elektronicznej” w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (dalej "Wykaz Usług Reprezentatywnych")

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.