Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Przenoszenie rachunków

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2010 r. Rekomendacji dotyczącej dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych, wydanej przez Związek Banków Polskich, zapraszamy do skorzystania z usługi przeniesienia rachunku wraz z powiązanymi z nim usługami płatniczymi (polecenia zapłaty i/lub zlecenia stałe i/lub saldo)1.

Przenieś w prosty sposób swój rachunek/usługę płatniczą do Deutsche Bank.

Wystarczy, że:
  • wypełnisz wniosek o przeniesienie rachunku i usług płatniczych
  • udzielisz pełnomocnictwa dla Deutsche Bank
  • złożysz wyżej wymienione dokumenty w Oddziale Banku (adresy znajdziesz tutaj)


Pozostałe formalności związane z przeniesieniem rachunku/usług płatniczych załatwimy za Ciebie w ciągu 7 dni.

Więcej szczegółów na temat funkcjonowania procesu przenoszenia rachunków znajduje się w przygotowanym przez Związek Banków Polskich - "Poradniku dla Klienta".

Do pobrania:

1 Odpowiednio usługa „Polecenia przelewu” oraz „Zlecenia stałego” w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.

HQvZe_34ZGmuCzGTIXzLbnpXY7C8R4mfNcJTfT.V7'); //-->