Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Przelewy zagraniczne – Kod SWIFT

Przelewy zagraniczne w Deutsche Bank wymagają podania kodu SWIFT.

Czym jest ten kod?

  • SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)
  • Elektroniczny systemem łączności bankowej
  • Umożliwia realizację płatności za granicę jak i zza granicy
  • Od 15 lutego 2014 roku połączony bank będzie posługiwał się dotychczasowym numerem SWIFT Deutsche Bank Polska S.A.: DEUTPLPX. Kod DEUTPLPK, który funkcjonował w Deutsche Bank PBC S.A. przed połączeniem, obowiązuje do 14 lutego 2014 roku. Po tym dniu zostanie dezaktywowany.

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.