Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Przelew Europejski (SEPA)1

Przelew Europejski (SEPA)

Przelew Europejski (SEPA) charakteryzuje się następującymi cechami:

  • Do wysyłania Przelewu Europejskiego służy specjalny formularz dostępny w systemach db easyNET i db powerNET. Tylko zlecenia wysłane za pomocą formularza "Nowy przelew europejski" są realizowane przez bank w ramach rozliczeń SEPA
  • Przelew wysyłany jest zawsze w walucie EUR bez możliwości zmiany waluty
  • Przelew może być kierowany wyłącznie do banków - uczestników SEPA. Są to banki z obszaru Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii i niektórych terytoriów zależnych państw UE. Pełna lista banków - uczestników systemu SEPA do pobrania ze strony European Payment Council
  • Przelew obowiązkowo musi posiadać rachunek odbiorcy w standardzie IBAN
  • Bank odbiorcy musi być zawsze wyrażony jako kod BIC/SWIFT (ośmio lub jedenastoznakowy)
  • Przelew zawsze wykonywany jest z opcją kosztów SHA (share) - koszty podzielone pomiędzy zleceniodawcę i odbiorcę. Kwota przelewu podlega jednak wyjątkowej ochronie i zawsze dociera do odbiorcy bez potrącenia kosztów innych banków
  • Nie można realizować Przelewów Europejskich z "zerową datą waluty"

1 „Polecenie przelewu SEPA” w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.