Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Konto internetowe dbNET z Kartą to:

 • 0 zł otwarcie i prowadzenie konta1
 • 0 zł za wydanie karty debetowej2
 • 0 zł za wypłaty gotówki w bankomatach Euronet3
 • 0 zł za krajowe przelewy przez Internet w PLN
 • Płatności zbliżeniowe
 • Cashback, wypłata gotówki w terminalu POS3
Szczegółowe informacje w zakładkach poniżej

Szczegóły

Konto dbNET z Kartą MasterCard Debit Standard to nowe podejście zakupowe dzięki któremu otrzymujesz:

 1. Konto za prawdziwe 0zł
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0 zł za kartę do konta*
  • 0 zł za wypłaty gotówki w Bankomatach sieci EURONET na terenie Polski **
  • 0 zł za krajowe przelewy przez Internet w PLN ***
 2. 1,50% na db Koncie Oszczędnościowym 24h w pakiecie z Kontem dbNET ****
 3. Elastyczny limit kredytowy4 do 4500 zł (RRSO: 27,20%) bez dokumentów dochodowych *****
 4. Dostęp do konta 24 h na dobę przez Internet (db easyNET) i telefon (Teleserwis)5

1 Usługa "Prowadzenia rachunku płatniczego" w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (dalej "Wykaz Usług Reprezentatywnych")

2 Usługa „Wydania karty płatniczej" w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

3 Usługa „Wypłaty gotówki" w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

4 „Kredyt w rachunku płatniczym" w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

5 „Usługa bankowości elektronicznej” i „usługa bankowości telefonicznej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

* aby opłata za obsługę karty wyniosła 0 zł, Klient musi przy użyciu karty dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 500 zł w ciągu miesiąca kalendarzowego. Transakcja musi zostać zaksięgowana do momentu poboru opłaty przez Bank zgodnie z TPiO.

** nie dotyczy dodatkowych opłat naliczanych przez operatora bankomatu.
*** nie dotyczy przelewów SORBNET

**** Oprocentowanie 1,50% w skali roku gdy saldo do 10 000 PLN. Dla salda od 10 000 PLN - 50 000 PLN oprocentowanie dla całości salda środków zgormadzonych na koncie wynosi 0,50%. Powyżej 50 000 PLN oprocentowanie dla całości salda środków zgormadzonych na koncie wynosi 0,25%.

***** Limit kredytowy w koncie przyznawany jest Klientom posiadającym konto, po złożeniu wniosku w Oddziale bądź telefonicznie u konsultanta, na podstawie decyzji podjętej przez Bank po ocenie zdolności kredytowej Klienta, wykonanej na podstawie oświadczenia Klienta na temat osiągniętych dochodów. Bank ma prawo żądać od Klienta dodatkowych dokumentów w celu rozpatrzenia wniosku o limit. Warunki korzystania z limitu kredytowego w koncie określa par. 5 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów w Deutsche Bank Polska S.A., dostępny na stronie www.deutschebank.pl.

Prowizja za udzielenie Limitu kredytowego w rachunku oraz za administrowanie udzielonym Limitem kredytowym w rachunku za każdy rok funkcjonowania Limitu kredytowego w rachunku wynosi 2% kwoty Limitu kredytowego w rachunku, jednak nie mniej niż 20 zł

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 27,20 %, całkowita kwota kredytu: 4500 PLN, całkowita kwota do zapłaty: 4666,71 PLN, oprocentowanie nominalne zmienne 10%, całkowity koszt kredytu: 166,71 PLN (w tym prowizja 90 PLN, odsetki 76,71PLN, koszt prowadzenia konta dbNET 0 PLN) – reprezentatywny przykład przy założeniu, że Kredytobiorca wykorzystuje cały dostępny limit kredytowy w dniu uruchomienia. Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym z możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu. Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 20.06.2018 r.

Karta do konta

Karta MasterCard Debit Standard to:
 
 • Szybkie i wygodne płatności zbliżeniowe
 • Cashback, wypłata gotówki w terminalach POS6.
 • Szeroki dostęp do punktów usługowo-handlowych oznaczonych symbolem Mastercard
 • Bezpieczna karta płatnicza
 • Bezpłatne wypłaty gotówki w Bankomatach Euronet na terenie Polski i sieci Bankomatów grupy DB*7

6 Usługa "Wypłaty gotówki" w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (dalej "Wykaz Usług Reprezentatywnych")

7 Usługa „Wypłaty gotówki" w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

* nie dotyczy dodatkowych opłat naliczanych przez operatora bankomatu

Opłaty

Wyciąg z tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych znajdziesz tutaj.

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.