Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Konto internetowe dbNET z Kartą to:

 • 0 zł otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty gotówki w bankomatach Euronet
 • 0 zł za krajowe przelewy przez Internet w PLN
 • Płatności zbliżeniowe
 • Cashback, wypłata gotówki w terminalu POS
Szczegółowe informacje w zakładkach poniżej

Szczegóły

Konto dbNET z Kartą MasterCard Debit Standard to nowe podejście zakupowe dzięki któremu otrzymujesz:

 1. Konto za prawdziwe 0zł
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0 zł za kartę do konta*
  • 0 zł za wypłaty gotówki w Bankomatach sieci EURONET na terenie Polski **
  • 0 zł za krajowe przelewy przez Internet w PLN ***
 2. 2,55% na db Koncie Oszczędnościowym Plus w pakiecie z Kontem dbNET ****
 3. Elastyczny limit kredytowy do 4300 zł (RRSO: 27,57%) bez dokumentów dochodowych *****
 4. Dostęp do konta 24 h na dobę przez Internet (db easyNET) i telefon (Teleserwis)

* aby opłata za obsługę karty wyniosła 0 zł, Klient musi przy użyciu karty dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 500 zł w ciągu miesiąca kalendarzowego. Transakcja musi zostać zaksięgowana do momentu poboru opłaty przez Bank zgodnie z TPiO.

** nie dotyczy dodatkowych opłat naliczanych przez operatora bankomatu.
*** nie dotyczy przelewów SORBNET

**** Oprocentowanie 2,55% w skali roku obowiązuje przez pierwsze 4 miesiące od dnia otwarcia db Konta Oszczędnościowego Plus w systemie. Kapitalizacja odsetek następuje w cyklach miesięcznych. Odsetki według stopy procentowej 2,55% są naliczane za dni, w których saldo środków (zawierające skapitalizowane odsetki) nie przekracza kwoty 100 000 PLN. Za dni, w których saldo środków (zawierające skapitalizowane odsetki) na koncie jest wyższe niż 100 000 PLN, odsetki dla całości salda są naliczane według stopy procentowej 1,05%. Po upływie 4 miesięcy od dnia otwarcia db Konta Oszczędnościowego Plus oprocentowanie wyniesie 1,05% dla całości salda środków zgromadzonych na koncie.

***** Limit kredytowy w koncie przyznawany jest Klientom posiadającym konto, po złożeniu wniosku w Oddziale bądź telefonicznie u konsultanta, na podstawie decyzji podjętej przez Bank po ocenie zdolności kredytowej Klienta, wykonanej na podstawie oświadczenia Klienta na temat osiągniętych dochodów. Bank ma prawo żądać od Klienta dodatkowych dokumentów w celu rozpatrzenia wniosku o limit. Warunki korzystania z limitu kredytowego w koncie określa par. 5 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów w Deutsche Bank Polska S.A., dostępny na stronie www.deutschebank.pl.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 27,57 %, całkowita kwota kredytu: 4300 PLN, całkowita kwota do zapłaty: 4459,30 PLN, oprocentowanie nominalne zmienne 10%, całkowity koszt kredytu: 159,30 PLN (w tym prowizja 86 PLN, odsetki 71,86 PLN, koszt prowadzenia konta dbNET 0 PLN) – reprezentatywny przykład przy założeniu, że Kredytobiorca wykorzystuje cały dostępny limit kredytowy w dniu uruchomienia. Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym z możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu. Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 27.10.2017 r.

Promocja dbNET Premium

Poznaj darmowe i nowoczesne konto bankowe dbNET PREMIUM stworzone z myślą o Klientach Premium.

dbNET PREMIUM to osobisty rachunek bankowy dbNET otwierany na warunkach Promocji dbNET PREMIUM określonych w Regulaminie dostępnym w zakładce Dokumenty.
Do 31 grudnia 2018 r. włącznie miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł. Od 1 stycznia 2019 r. wynosi 0 zł w przypadku, gdy Uczestnik udzielił zgody marketingowej i utrzyma ją w danym miesiącu oraz będzie spełniał przynajmniej jeden z następujących warunków:

 • Regularne wpływy na Konto dbNET PREMIUM będą wynosiły min. 5000 zł;
 • będzie posiadać w Banku aktywa na produktach depozytowych i inwestycyjnych w wysokości min. 50 000 zł.
Od 1 stycznia 2019 r. wynosi 20 zł, w przypadku, gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków. Opłata będzie pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy do 15. dnia kolejnego miesiąca.


dbNET PREMIUM to przede wszystkim:

 • 1,3% - stałe oprocentowanie całości środków na rachunku z kapitalizacją odsetek na koniec każdego miesiąca kalendarzowego1
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie2
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie3
 • 0 zł za krajowe przelewy przez internet w PLN4
 • 0 zł za wydanie i obsługę limitowanej wersji karty IQ World MasterCard do konta
 • limit kredytowy w koncie do 4300 zł bez dokumentów dochodowych5
 • nowa bankowość internetowa db easyNET dostępna na każdym urządzeniu z dostępem do internetu
 • dostęp do rachunku 24h na dobę przez internet (db easyNET) oraz telefon (Teleserwis/PREMIUM Line 801 150 150)
 • nowoczesny sposób zakupu funduszy inwestycyjnych z poziomu bankowości internetowej db easyNET

Załóż konto online lub w Oddziale Banku już dziś!

1Saldo Konta dbNET PREMIUM jest oprocentowane stałą stopą procentową w wysokości 1,30% w skali roku. Kapitalizacja odsetek na Koncie dbNET PREMIUM następuje na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Do Promocji dbNET PREMIUM Klient może przystąpić w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat Promocji dbNET PREMIUM znajdują się w Regulaminie dostępnym na www.deutschebank.pl oraz w Oddziałach Banku.
2Miesięczna opłata za prowadzenie konta do 31 grudnia 2018 r. włącznie wynosi 0 zł. Od 1 stycznia 2019 r. wynosi 0 zł w przypadku, gdy Klient udzielił Zgody marketingowej i utrzyma ją w danym miesiącu oraz będzie spełniał przynajmniej jeden z następujących warunków: Regularne wpływy na Konto dbNET PREMIUM będą wynosiły min. 5000 zł lub będzie posiadać w Banku aktywa na produktach depozytowych i inwestycyjnych w wysokości min. 50 000 zł. Od 1 stycznia 2019 r. miesięczna opłata wynosi 20 zł, w przypadku, gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków. Opłata będzie pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy do 15. dnia kolejnego miesiąca.
3Nie dotyczy dodatkowych opłat naliczanych przez operatora bankomatu.
4Z wyłączeniem przelewów SORBNET.
5Limit kredytowy w koncie przyznawany jest Klientom posiadającym konto, po złożeniu wniosku w Oddziale bądź telefonicznie u konsultanta, na podstawie decyzji podjętej przez Bank po ocenie zdolności kredytowej Klienta, wykonanej na podstawie oświadczenia Klienta na temat osiągniętych dochodów. Bank ma prawo żądać od Klienta dodatkowych dokumentów w celu rozpatrzenia wniosku o limit. Warunki korzystania z limitu kredytowego w koncie określa par. 5 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów w Deutsche Bank Polska S.A. dostępnym w zakładce Dokumenty.

Prowizja za udzielenie Limitu kredytowego w rachunku oraz za administrowanie udzielonym Limitem kredytowym w rachunku za każdy rok funkcjonowania Limitu kredytowego w rachunku wynosi 1% kwoty Limitu kredytowego w rachunku, jednak nie mniej niż 20 zł.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 19,13%, całkowita kwota kredytu: 4300 PLN, całkowita kwota do zapłaty: 4415,58 PLN, oprocentowanie nominalne zmienne 10%, prowizja za udzielenie 1% , całkowity koszt kredytu: 115,58 PLN (w tym prowizja 43 PLN, odsetki 72,58 PLN, koszt prowadzenia konta dbNET PREMIUM 0 PLN) – reprezentatywny przykład przy założeniu, że Kredytobiorca wykorzystuje cały dostępny limit kredytowy w dniu uruchomienia. Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym z możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu. Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017 r.

Karta do konta

Karta MasterCard Debit Standard to:
 
 • Szybkie i wygodne płatności zbliżeniowe
 • Cashback, wypłata gotówki w terminalach POS.
 • Szeroki dostęp do punktów usługowo-handlowych oznaczonych symbolem Mastercard
 • Bezpieczna karta płatnicza
 • Bezpłatne wypłaty gotówki w Bankomatach Euronet na terenie Polski i sieci Bankomatów grupy DB*

* nie dotyczy dodatkowych opłat naliczanych przez operatora bankomatu

Opłaty

Wyciąg z tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych znajdziesz tutaj.

Jak kupić?

Jeśli chcesz otworzyć konto dbNET z Karta MasterCard:
 1. wypełnij wniosek online
 2. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z naszą infolinią:

  801 118 118*
  +48 12 625 81 18*

  Przedstawiciele Banku z chęcią odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

*Opłata wg. obowiązujących stawek operatora

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.