Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Szczegóły

Rachunek wycofany z oferty Banku od dnia 1.07.2018 r.

Więcej informacji o koncie dbNET PREMIUM:
Darmowe i nowoczesne konto bankowe dbNET PREMIUM stworzone z myślą o Klientach Premium, które oprócz standardowych zalet i korzyści dbNET daje możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanego Pakietu PREMIUM oraz atrakcyjnie oprocentowanych produktów. dbNET PREMIUM to osobisty rachunek bankowy dbNET, który był dostępny w ofercie Banku do dnia 30.06.2018 r. na warunkach Promocji dbNET PREMIUM określonych w Regulaminie Promocji dbNET PREMIUM.

  Miesięczna opłata za prowadzenie konta:
 • do 31 grudnia 2018 r. włącznie wynosi 0 zł
 • od 1 stycznia 2019 r. wynosi 0 zł w przypadku, gdy Uczestnik udzielił Zgody marketingowej i utrzyma ją w danym miesiącu oraz będzie spełniał przynajmniej jeden z następujących warunków
 • Regularne wpływy na Konto dbNET PREMIUM będą wynosiły min. 5 000 zł
 • będzie posiadać w Banku aktywa na produktach depozytowych i inwestycyjnych w wysokości min. 50 000 zł
 • od 1 stycznia 2019 r. wynosi 20 zł, w przypadku, gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków opłata będzie pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy do 15. dnia kolejnego miesiąca


dbNET PREMIUM to przede wszystkim:
 • 1,3% - stałe oprocentowanie całości środków na rachunku z kapitalizacją odsetek na koniec każdego miesiąca kalendarzowego1
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie2
 • 0 zł za krajowe przelewy przez internet w PLN3
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie4
 • 0 zł za wydanie i obsługę limitowanej wersji karty IQ World MasterCard do konta
 • limit kredytowy w koncie do 4 500 zł (RRSO: 19,01%) bez dokumentów dochodowych5
 • nowa bankowość internetowa db easyNET dostępna na każdym urządzeniu z dostępem do internetu
 • dostęp do rachunku 24h na dobę przez internet (db easyNET) oraz telefon (Teleserwis/PREMIUM Line 801 150 150)
 • nowoczesny sposób zakupu funduszy inwestycyjnych z poziomu bankowości internetowej db easyNET

1Saldo Konta dbNET PREMIUM jest oprocentowane stałą stopą procentową w wysokości 1,30% w skali roku. Kapitalizacja odsetek na Koncie dbNET PREMIUM następuje na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Do Promocji dbNET PREMIUM Klient może przystąpić w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat Promocji dbNET PREMIUM znajdują się w Regulaminie dostępnym w zakładce Dokumenty oraz w Oddziałach Banku.

2Miesięczna opłata za prowadzenie konta do 31 grudnia 2018 r. włącznie wynosi 0 zł. Od 1 stycznia 2019 r. wynosi 0 zł w przypadku, gdy Klient udzielił Zgody marketingowej i utrzyma ją w danym miesiącu oraz będzie spełniał przynajmniej jeden z następujących warunków: Regularne wpływy na Konto dbNET PREMIUM będą wynosiły min. 5000 zł lub będzie posiadać w Banku aktywa na produktach depozytowych i inwestycyjnych w wysokości min. 50 000 zł. Od 1 stycznia 2019 r. miesięczna opłata wynosi 20 zł, w przypadku, gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków. Opłata będzie pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy do 15. dnia kolejnego miesiąca.

3Z wyłączeniem przelewów SORBNET.

4Nie dotyczy dodatkowych opłat naliczanych przez operatora bankomatu.

5Limit kredytowy w koncie przyznawany jest Klientom posiadającym konto, po złożeniu wniosku w Oddziale bądź telefonicznie u konsultanta, na podstawie decyzji podjętej przez Bank po ocenie zdolności kredytowej Klienta, wykonanej na podstawie oświadczenia Klienta na temat osiągniętych dochodów. Bank ma prawo żądać od Klienta dodatkowych dokumentów w celu rozpatrzenia wniosku o limit. Warunki korzystania z limitu kredytowego w koncie określa par. 5 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów w Deutsche Bank Polska S.A. dostępnym w zakładce Dokumenty.

Prowizja za udzielenie Limitu kredytowego w rachunku oraz za administrowanie udzielonym Limitem kredytowym w rachunku za każdy rok funkcjonowania Limitu kredytowego w rachunku wynosi 1% kwoty Limitu kredytowego w rachunku, jednak nie mniej niż 20 zł.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 19,01 %, całkowita kwota kredytu: 4 500 PLN, całkowita kwota do zapłaty: 4 620,96 PLN, oprocentowanie nominalne zmienne 10%, prowizja za udzielenie 1%, całkowity koszt kredytu: 120,96 PLN (w tym prowizja 45 PLN, odsetki 75,96 PLN, koszt prowadzenia konta dbNET PREMIUM 0 PLN) – reprezentatywny przykład przy założeniu, że Kredytobiorca wykorzystuje cały dostępny limit kredytowy w dniu uruchomienia. Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym z możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu. Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 20.06.2018 r.

Opłata za połączenie telefoniczne wg obowiązujących stawek operatora

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.

Deutsche Bank Polska S.A., ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.