Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Godziny realizacji przelewów

Godziny Graniczne przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu roboczym

Rodzaj czynności/usługi Kanał
Oddział Teleserwis db easyNET db powerNET
Dyspozycje papierowe Dyspozycje wprowadzone do systemu bankowego w Oddziale w dniu przyjęcia
1. 2. 3. 4. 5.
Przelewy krajowe w PLN
Przelew zwykły ELIXIR 12:30 15:00 15:00 15:00 15:00
Przelew w systemie SORBNET 15:30 15:30 15:30 15:30
Przelewy ZUS i podatku w godzinach pracy Oddziału 18:00 18:00 18:00
Przelewy między rachunkami w DB Polska na nr rozliczeniowy 188 19:00 19:00 19:00
Przelewy między rachunkami w DB Polska na nr rozliczeniowy 191 w godzinach pracy Oddziału 20:003)
Przelewy w obrocie dewizowym
Przelew wysłany poza EOG1) 12:30 13:00 13:00 13:00 13:00
Przelew wysłany do EOG w walucie jednego z krajów EOG1) 14:00 14:00
Przelew europejski wysłany2) niedostępne niedostępne niedostępne 15:00 15:00

1) EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskę) oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein
2) Przelew w walucie EUR wysyłany do banku będącego uczestnikiem systemu SEPA dostępny wyłącznie w systemie db easyNET i db powerNET
3) Godzina Graniczna przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu kalendarzowym

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.