Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Godziny realizacji przelewów

Godziny Graniczne przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu roboczym

Rodzaj czynności/usługi Kanał
Oddział Teleserwis1) db easyNET2) db powerNET
Dyspozycje papierowe Dyspozycje wprowadzone do systemu bankowego w Oddziale w dniu przyjęcia
1. 2. 3. 4. 5.
Przelewy krajowe w PLN
Przelew zwykły ELIXIR3) 12:30 15:00 15:00 15:00 15:00
Przelew w systemie SORBNET4) 15:30 15:30 15:30 15:30
Przelewy ZUS i podatku4) w godzinach pracy Oddziału 18:00 18:00 18:00
Przelewy między rachunkami w DB Polska na nr rozliczeniowy 1885) 19:00 19:00 19:00
Przelewy między rachunkami w DB Polska na nr rozliczeniowy 1915) w godzinach pracy Oddziału 20:0010)
Przelewy w obrocie dewizowym
Przelew wysłany poza EOG6) 12:30 13:00 13:00 13:00 13:00
Przelew wysłany do EOG w walucie jednego z krajów EOG6)7) 14:00 14:00
Przelew europejski wysłany8)9) niedostępne niedostępne niedostępne 15:00 15:00

1) „Usługa bankowości telefonicznej” w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (dalej "Wykaz Usług Reprezentatywnych")
2) „Usługa bankowości elektronicznej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych
3) „Polecenie przelewu” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych
4)„Polecenie przelewu” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych
5)„Polecenie przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych
6) EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskę) oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein
7) „Polecenie przelewu” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych
8) Przelew w walucie EUR wysyłany do banku będącego uczestnikiem systemu SEPA dostępny wyłącznie w systemie db easyNET i db powerNET
9) „Polecenie przelewu SEPA” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

10) Godzina Graniczna przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu kalendarzowym

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.