Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

db Konto Oszczędnościowe 500 Plus

db Konto Oszczędnościowe 500 Plus to:

  • 0zł za otwarcie i prowadzenie konta1
  • dedykowane do wypłaty premii z Lokaty db Plan 500+Premia
  • dostęp do konta w każdej chwili poprzez db easyNET oraz Teleserwis2

Korzyści

  • otwierane i prowadzone za darmo
  • brak wymaganej minimalnej kwoty do otwarcia konta
  • dostęp przez easyNET oraz Teleserwis
Oprocentowanie w skali roku w przedziale kwotowym dla salda:
db Konto Oszczędnościowe 500 Plus
otwierane razem z Lokatą db Plan 500+Premia
do 5 000 PLN
Wysokość oprocentowania ustalana jest codziennie jako równowartość stopy referencyjnej WIBID O/N
powyżej 5 000 PLN
0%

Dodatkowe informacje:

  • Kapitalizacja odsetek: miesięczna / ostatni dzień kalendarzowy miesiąca
  • Klient może posiadać maksymalnie jedno konto tego typu dla każdej Lokaty db Plan 500+Premia, jednak nie więcej niż 5 szt.
  • Dostęp do konta jest możliwy w każdej chwili poprzez db easyNET oraz Teleserwis.

1 Usługa „Prowadzenia rachunku płatniczego” w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (dalej "Wykaz Usług Reprezentatywnych")

2 „Usługa bankowości elektronicznej” i „usługa bankowości telefonicznej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych

Opłaty

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.

identifier = new String('zDDlFHQvZe_34ZGmuCzGTIXzLbnpXY7C8R4mfNcJTfT.V7'); //-->