Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

db Inwestuj w Przyszłość Pasja Oszczędzania

db Inwestuj w Przyszłość Pasja Oszczędzania to:

 • 100% alokacji wpłaconej kwoty
 • Unikatowe rozwiązania inwestycyjne dla alokowanych środków: MultiNavigator oraz Rebalancing
 • Ponad 70 funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych
 • Szybki dostęp do informacji i kontroli inwestycji
 • Możliwość zawieszenia składki już po trzecim roku

Chcesz uzyskać produkt?

 1. 1wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie->
 2. 2nasz Doradca pomoże wybrać najlepszą ofertę->
 3. 3korzystaj z wybranego produktu->

Szczegóły

Proponujemy Ci doskonałą lokatę oraz atrakcyjny plan inwestycyjny!


db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania to:

 • 100% alokacji wpłaconej kwoty - już od pierwszej składki
 • Szeroka oferta inwestycyjna
  - Ponad 70 funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych,
  - 6 funduszy gwarantowanych,
  - 4 Portfele Modelowe
 • Dostęp do rynków zagranicznych (rynki wschodzące, Azja/Pacyfik, Europa, USA, rynek nieruchomości, rynki surowcowe)
 • Fundusze zagraniczne nominowane w EUR, USD i PLN
 • Szybki dostęp do informacji i kontroli inwestycji dzięki:
  - Platformie internetowej - Multiportfel OnLine,
  - Powiadomieniom SMS
 • Unikatowe rozwiązania inwestycyjne dla alokowanych środków: MultiNavigator oraz Rebalancing.


Rebalancing - innowacyjna usługa pozwalająca na automatyczną kontrolę utrzymania określonej struktury portfela. To narzędzie, dzięki któremu struktura portfela inwestycyjnego będzie cyklicznie (kwartalnie, półrocznie, rocznie) powracać do oryginalnych założeń, aby nawet w długim terminie portfel inwestycyjny zachowywał założony poziom ryzyka.

MultiNavigator - unikalny w Polsce program obsługi portfela oparty na sprawdzonym, zaawansowanym modelu ekonomicznym, służący do optymalizacji składu portfela inwestycyjnego. Strategia zarządzania inwestycjami opiera się zarówno na analizie wydarzeń rynkowych, jak i na osobistych preferencjach Klienta. MultiNavigator dokonuje zmian w portfelu na podstawie danych ekonomicznych i uwzględnia skracający się czas pozostały do zamknięcia inwestycji. Umożliwia każdemu Klientowi efektywne i racjonalne inwestowanie na wielu rynkach, m.in. instrumentów dłużnych nominowanych w EUR, USD, PLN
oraz rynków wschodzących, surowców, akcji spółek europejskich, amerykańskich i japońskich.

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.