Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Certyfikat Brazylijski Express

Brazylijski Express to trzyletnia inwestycja złotówkowa w formie certyfikatów X-Markets, umożliwiająca osiąganie atrakcyjnego zysku zarówno w okresach wzrostów cen akcji brazylijskich przedsiębiorstw, jak i w okresie stagnacji na tym rynku.

Zalety

 • Potencjał uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu: certyfikaty zakładają wypłatę kuponu (11 % - 15% w skali roku)* zarówno w okresie wzrostów, jak i w okresie stagnacji na lokalnym rynku akcji
 • Wysokość kuponu wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji według zasady:
  1. Pierwsze 6 miesięcy inwestycji: kupon = 1 x ( 5,5% do 7,5% )*
  2. Drugie 6 miesięcy inwestycji: kupon = 2 x ( 5,5% do 7,5% )*
  3. Trzecie 6 miesięcy inwestycji: kupon = 3 x ( 5,5% do 7,5% )*
  4. Czwarte 6 miesięcy inwestycji: kupon = 4 x ( 5,5% do 7,5% )*
  5. Piąte 6 miesięcy inwestycji: kupon = 5 x ( 5,5% do 7,5% )*
  6. Szóste 6 miesięcy inwestycji: kupon = 6 x ( 5,5% do 7,5% )*
 • Możliwość wykupu certyfikatu przez Emitenta po każdych 6 miesiącach inwestycji powoduje wypłacenie kuponu i wcześniejsze zakończenie inwestycji
 • Wbudowana "poduszka finansowa": Bariera ustawiona na poziomie 70% Poziomu Początkowego funduszu iShares MSCI Brazil powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji pod warunkiem, że fundusz iShares MSCI Brazil nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30% od Poziomu Początkowego z 2 listopada 2010r.
 • Notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: notowanie oraz rynek wtórny będą dostępne na GPW; inwestorzy mają możliwość wyjścia z inwestycji przed Dniem Wykupu


Ryzyko

 • Inwestor ponosi ryzyko utraty zainwestowanego kapitału, jeśli fundusz iShares MSCI Brazil spadnie poniżej bariery w wysokości 70% wartości początkowej funduszu z dnia wyceny początkowej oraz jego wartość w dacie zapadalności jest niższa niż wartość początkowa funduszu z 2 listopada 2010 r.
 • W przypadku sprzedaży certyfikatów na rynku wtórnym przed datą zapadalności inwestor może otrzymać kwotę niższą niż pierwotnie zainwestowana
 • Udział we wzrastających cenach na rynku akcji jest ograniczony do odpowiednich wysokości kuponu (maksymalnie 11% - 15% w skali roku)*
 • Inwestycja w Certyfikaty wiąże się z ryzykiem dotyczącym zdolności Emitenta, którym jest Deutsche Bank AG do wykonywania swoich zobowiązań z tytułu papierów wartościowych


Zapisy na certyfikaty przyjmowane są w oddziałach Deutsche Bank Polska S.A.

Pliki PDF do pobrania:


* Ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez Emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji.