Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Nowoczesna platforma
inwestycyjna

Z myślą o Tobie i Twoich pieniądzach
skonstruowaliśmy nowoczesną platformę inwestycyjną
db Navi, dzięki której inwestowanie stanie się
jeszcze prostsze i dostępne na wyciągniecie ręki.

Zarządzaj swoimi inwestycjami, porównuj i przeglądaj
największą bazę funduszy, znajdź swoją optymalną
strategię inwestycyjną już dziś i zatrudnij swoje
pieniądze na dwa etaty.

Przejdź do db Navi >

Praca dla Twoich pieniędzy

Każdego dnia ciężko pracujesz. Zarabiasz pieniądze, dzięki którym możesz realizować swoje cele oraz zadbać o przyszłość. Tradycyjne sposoby na oszczędzanie, takie jak lokaty czy konta oszczędnościowe, jedynie chronią Twoje pieniądze przed utratą wartości.

A przecież pieniądze mogłyby pracować tak ciężko, jak Ty. Odpowiednio zainwestowane mogą powiększać Twój majątek. Wyślij swoje pieniądze do pracy.

Niech Twoje pieniądze pracują tak ciężko, jak Ty.

 

Nasza oferta pracy dla Twoich pieniędzy

Niełatwo jest znaleźć pieniądzom odpowiednią pracę. Wychodząc na przeciw Twoim oczekiwaniom w Deutsche Bank przygotowaliśmy dla Ciebie kilka ofert, dzięki którym Twoje pieniądze nie będą leżeć bezczynnie.
Spraw, by Twoje pieniądze pracowały tak ciężko, jak Ty.

 

Poznaj nasze pozostałe produkty inwestycyjne

Potencjalnie najlepiej płatne posady dla Twoich pieniędzy znaleźć można wśród produktów inwestycyjnych. Chcesz, zobaczyć wyniki z inwestycji szybko, czy masz plan na lata? Zależy Ci przede wszystkim na ochronie kapitału? A może chcesz dywersyfikować swój portfel inwestując w metale szlachetne? W Deutsche Bank znajdziesz nie tylko największy na rynku wybór funduszy inwestycyjnych, ale również wiele unikalnych rozwiązań, pozwalających Twoim pieniądzom aktywnie dla Ciebie pracować.

 
 
Inwestycje
strukturyzowane
Pieniądze pracują ciężko. Produkty strukturyzowane to propozycja dla inwestorów, którzy szukają ciekawych i różnorodnych rozwiązań inwestycyjnych dla swoich pieniędzy. Sprawdź >
 
 
Fundusze
inwestycyjne
Pozwalają inwestować w fundusze akcji, obligacji czy surowce. Wybierz taki fundusz, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania - w zakresie czasu inwestycji, potencjalnych zysków, jak i poziomu akceptowanego przez Ciebie ryzyka. Sprawdź >
 
 
Produkty inwestycyjno
- ubezpieczeniowe
Linia produktów przygotowanych dla tych, którzy chcą by ich pieniądze pracowały przez lata - z myślą o finansowej przyszłości. Sprawdź >
 
 
db Makler
A może spróbujesz swoich sił na giełdzie? Deutsche Bank oferuje najlepszy na rynku, bezpłatny rachunek maklerski db Makler, który jest zwycięzcą wielu rankingów. db Makler wyróżnia się także najniższą na rynku standardową prowizją za zakup akcji przez internet, wynoszącą 0,19%, min. 1,90 zł.3 Sprawdź >
 
 

Jak inwestować skutecznie?

Dużo zarobić sporo ryzykując czy zadowolić się bezpieczną inwestycją o umiarkowanym zysku? Nawet dla bardzo doświadczonych inwestorów, to poważny dylemat. Dlatego dzielimy się z Tobą wiedzą o rynku i poszczególnych produktach, abyś skutecznie mógł inwestować swoje pieniądze.

 
Komentarze Eksperta
Monika Szlosek,
Dyrektor Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej, Deutsche Bank
Pieniądze Europejczyków już pracują, Polak wciąż zwleka
Ludzie w krajach rozwiniętych wiedzą, że pieniądze są po to, aby wypracowywać dodatkowe zyski. Otoczenie niskich stóp procentowych na rozwiniętych rynkach finansowych motywuje klientów indywidualnych do poszukiwania zysków w inwestycjach. [...] Czytaj więcej >
 
Poradnik Inwestora
Czym się kierować dokonując
wyboru danego produktu inwestycyjnego?
Zdobądź wiedzę pozwalającą
skutecznie budować portfel
i zarządzać nim.
Tu znajdziesz informacje
i porady przydatne do tego,
aby pieniądze pracowały dla Ciebie
jak najbardziej efektywnie. Sprawdź >
 

1 Oprocentowanie w wysokości 5% w skali roku dotyczy wyłącznie kwoty zgromadzonej w ramach oferty „Inwestycyjny Duet – Pakiet Srebrny” na Lokacie na 90 dni o oprocentowaniu stałym. W ramach Pakietu 50% środków Klienta lokowanych jest na Lokacie 5%, a 50% środków inwestowanych jest przez Klienta w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Szczegółowe warunki, w tym lista Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa można nabyć, określone są w Regulaminie oferty „Inwestycyjny Duet”, dostępnym na stronie internetowej www.deutschebank.pl.
Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego, w tym w zakresie inwestowania określonej części środków Klienta w poszczególne instrumenty finansowe. Informacje przedstawione w materiale reklamowym nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego, nie ma charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Klient powinien wziąć pod uwagę fakt, że Deutsche Bank Polska S.A. jest dystrybutorem produktów inwestycyjnych i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie.

2 Dotyczy transakcji zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przy zachowaniu prowizji minimalnej 1,90 zł. Pełna informacja nt. kosztów:
https://www.dbmakler.pl/oplaty-i-regulacje/tabela-oplat-i-prowizji.html.
db Makler zdobył pierwsze miejsce w rankingu rachunków maklerskich opracowanym przez portal najlepszekonto.pl – sierpień 2016 r. oraz drugie miejsce w rankingu rachunków maklerskich Puls Biznesu – luty 2016 r.
Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Informacje o ryzyku związanym z produktami inwestycyjnymi opisane są w Broszurze MiFID dostępnej w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. Decyzja o inwestowaniu na giełdzie powinna zostać podjęta samodzielnie przez Klienta z uwzględnieniem potencjalnych korzyści, ale również ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestycjami giełdowymi. Bezpośrednie inwestowanie na giełdzie, jak i inne formy inwestowania na rynkach kapitałowych, wiążą się z ryzykiem poniesienia utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Pełna informacja nt. kosztów dostępna jest w tabeli opłat i prowizji, na stronie www.dbmakler.pl.
Usługa świadczona jest we współpracy z DB Securities S.A., podmiotem z Grupy Deutsche Bank. Deutsche Bank Polska S.A. działa jako agent DB Securities S.A.

3 Oprocentowanie w wysokości 6% w skali roku dotyczy wyłącznie kwoty zgromadzonej w ramach oferty „Inwestycyjny Duet – Pakiet Platynowy” na Lokacie na 90 dni o oprocentowaniu stałym. W ramach Pakietu 50% środków Klienta lokowanych jest na Lokacie 6%, a 50% środków inwestowanych jest przez Klienta w produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy db Invest Benefit Plus, który bazuje na ponad 50 ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych, umożliwiających inwestowanie na rynkach polskich i zagranicznych. Szczegółowe warunki określone są w Regulaminie oferty „Inwestycyjny Duet”, dostępnym na stronie internetowej www.deutschebank.pl.
Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego, w tym w zakresie inwestowania określonej części środków Klienta w poszczególne instrumenty finansowe. Informacje przedstawione w materiale reklamowym nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego, nie ma charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja dotycząca zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi db Invest Benefit Plus należy wyłącznie do Klienta. Klient ponosi ryzyko utraty części lub całości środków wpłacanych jako składki ubezpieczeniowe. Lokowanie środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, znajdują się w Regulaminie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnym w Oddziałach Deutsche Bank Polska S.A. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Adresat tego dokumentu powinien wziąć pod uwagę fakt, że Deutsche Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym i otrzymuje prowizje z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia db Invest Benefit Plus znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo db Invest Benefit Plus.

4 Oprocentowanie w wysokości 4% w skali roku dotyczy wyłącznie kwoty zgromadzonej w ramach oferty „Inwestycyjny Duet – Pakiet Złoty” na Lokacie na 90 dni o oprocentowaniu stałym. W ramach Pakietu 50% środków Klienta lokowanych jest na Lokacie 4%, a 50% środków inwestowanych jest przez Klienta w jednostki uczestnictwa funduszy. Szczegółowe warunki, w tym lista Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa można nabyć, określone są w Regulaminie oferty „Inwestycyjny Duet”, dostępnym na stronie internetowej www.deutschebank.pl.
Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego, w tym w zakresie inwestowania określonej części środków Klienta w poszczególne instrumenty finansowe. Informacje przedstawione w materiale reklamowym nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego, nie ma charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Klient powinien wziąć pod uwagę fakt, że Deutsche Bank Polska S.A. jest dystrybutorem produktów inwestycyjnych i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie.

Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.

00-2012 Gemius SA - gemiusTraffic / ver 11.1 -->