Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Transakcje Today / Tomorrow/ Spot

Transakcje natychmiastowe (Today, Tomorrow, Spot) pozwalają na bieżącą wymianę walut w oparciu o bieżące kursy rynkowe.


Transakcja Today to umowa zakupu/sprzedaży walut natychmiast (tego samego dnia)
Transakcja Tomorrow to umowa zakupu/sprzedaży walut z datą rozliczenia na następny dzień roboczy
Transakcja Spot to umowa zakupu/sprzedaży walut z datą rozliczenia po dwóch dniach roboczych od zawarcia umowy


Minimalna kwota transakcji: 10 000 EUR (lub równowartość w innej walucie)

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.