Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Opcje walutowe / Struktury opcyjne
Opcje walutowe pozwalają na zabezpieczenie ekspozycji narażonych na ryzyko kursowe przed niekorzystnym rozwojem sytuacji na rynku walutowym. Są one stosowane zarówno przez importerów, jak i eksporterów w zakresie przeprowadzanych przez nich rozliczeń w walutach obcych.

Również Klienci posiadający kredyty w walutach obcych mogą skorzystać z opcji w celu zabezpieczenia związanego z nimi ryzyka kursowego.

Nabywca opcji zyskuje prawo (ale nie ma obowiązku) kupna bądź sprzedaży danej waluty w przyszłości po kursie ustalonym z góry w momencie zawierania transakcji. Przykładowe rodzaje opcji oferowanych przez Deutsche Bank Polska:
  •     Opcje Plain Vanilla
  •     Opcje Egzotyczne:
        1. opcje barierowe
        2. opcje binarne
        3. opcje azjatyckie

Opcje stanowią również elementy składowe struktur, które mogą mieć charakter bezkosztowy.

Struktury opcyjne proponowane przez Deutsche Bank Polska S.A. pozwalają na zabezpieczenie konkretnej ekspozycji Klienta ("szyte na miarę") i budowane są zarówno w oparciu o opcje "Plain Vanilla", jak i o Opcje Egzotyczne:

  • Minimalna kwota transakcji: 50 000 EUR (lub równowartość w innej walucie)
  • Maksymalny okres, na jaki zawierane są transakcje opcyjne: 12 miesięcy

Powyższe instrumenty należą do grupy produktów podlegających Dyrektywie MiFID. Więcej informacji: Dyrektywa MiFID

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.