Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Rynek stóp procentowych

Transakcje ograniczające ryzyko stopy procentowej

Deutsche Bank Polska S.A. oferuje możliwość zabezpieczania ryzyka stopy procentowej w ramach rozwiązań Grupy Deutsche Bank w Polsce. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku rynku walutowego, transakcje te są "szyte na miarę" i zależą od potrzeb Klienta.

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.