Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Gwarancja jest udzielana w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Warunki:

 • gwarancja przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z definicją unijną, posiadających zdolność kredytową potwierdzoną pozytywną oceną dokonaną przez Bank
 • gwarancja w ramach programu PLG-COSME udzielana jest na okres minimum 15 miesięcy i nie dłuższy niż 27 miesięcy dla kredytów obrotowych i 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych
 • maksymalna jednostkowa kwota kredytu w ramach programu PLG-COSME wynosi 600 000 PLN.
 • wysokość jednostkowej gwarancji wynosi 80% udzielonego kredytu
 • gwarancja nie obejmuje odsetek ani innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu
 • gwarancja może obejmować jedynie kredyty udzielone w złotówkach

Opłaty i prowizje:

 • z tytułu otrzymanej gwarancji, kredytobiorca jest zobowiązany do zapłaty opłaty prowizyjnej na rzecz BGK
 • prowizja pobierana jest za okresy roczne z góry
 • stawka opłaty wynosi 1% kwoty gwarancji za okres roczny

Korzyści dla Kredytobiorcy:

 • atrakcyjne zabezpieczenie BGK (gwarancja w ramach programu PLG-COSME) - co stwarza większą elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem przez Klienta
 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o gwarancję
 • minimum formalności - wszystkie formalności związane z gwarancją PLG-COSME realizowane są jednocześnie z formalnościami związanymi z udzieleniem kredytu
   

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.