Wrzesień

 

Wysyłka listów do Klientów wydzielonej części Deutsche Bank Polska, dotyczących zasad przeniesienia produktów i usług do Santander Bank Polska S.A.

 

Dodatkowe informacje na temat przeniesienia produktów i usług do Santander Bank Polska S.A. można uzyskać w bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska - db easyNET / db powerNET oraz za pośrednictwem Teleserwisu i w oddziałach Deutsche Bank Polska.

Listopad

Włączenie części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska, pod warunkiem zarejestrowania podziału Deutsche Bank Polska przez właściwy sąd 9 listopada 2018 r.

 

Wcześniejsze zamknięcie oddziałów Deutsche Bank Polska w dniu 9 listopada 2018 r. o godzinie 15.00.

 

W dniach 9-12 listopada 2018 r. czasowa niedostępność usług bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska i Santander Bank Polska.

 

Od dnia 12 listopada 2018 r. będzie możliwość korzystania tylko z usługi bankowości elektronicznej w Santander Bank Polska. W bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska będzie możliwe jedynie przejście przez proces aktywacji dostępu do usługi bankowości elektronicznej Santander Online.

Jak będzie przebiegał proces aktywacji dostępu do bankowości elektronicznej Santander Bank Polska

Twoje produkty, po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska, zostaną automatycznie przeniesione do Santander Bank Polska. Wyjątek stanowią kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie udzielone w walutach innych niż złoty (w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty), oraz kredyty i pożyczki w złotych posiadające wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty, które pozostaną w Deutsche Bank Polska.

 • Od 12 listopada 2018 r. w dotychczasowej usłudze bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska będziesz mógł aktywować dostęp do usług bankowości Santander online. Proces aktywacji rozpocznie się w bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska, a zakończy w Santander Bank Polska.
 • Proces aktywacji usługi Santander internet będzie intuicyjny i bezpieczny. Możesz przejść przez niego samodzielnie w ciągu 60 dni (od 12 listopada 2018 roku do 12 stycznia 2019 roku). Po tym terminie aktywacja będzie możliwa tylko w oddziałach Santander Bank Polska.
 • Otrzymasz od Santander Bank Polska nowy login, ale będziesz mógł też korzystać wymiennie z dotychczasowego identyfikatora logowania do db easyNET. Natomiast, sam będziesz musiał nadać nowe hasło do bankowości Santander internet.
 • Nową metodą autoryzacji operacji np. przelewów będzie smsKod (nie będzie możliwości korzystania z kodów na karcie TAN). Numer telefonu do smsKodów podasz podczas aktywacji do Santander internet.
 • Przeniesiemy do usługi bankowości Santander internet Twoją historię rachunku oraz pełnomocnictwa nadane wcześniej do usług db easyNET.
 • Wszelkie instrukcje dotyczące procesu aktywacji od 5 listopada 2018 r. znajdziesz na Santander.pl/integracja oraz u swojego opiekuna w oddziale Deutsche Bank.

Posiadasz kredyt walutowy w Deutsche Bank Polska?

Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie udzielone w walucie innej niż złoty (w tym również te udzielone pierwotnie w walucie obcej i przewalutowane na złoty) oraz kredyty i pożyczki w złotych posiadające wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty nadal będą obsługiwane przez Deutsche Bank Polska.

Do Santander Bank Polska zostaną przeniesione produkty klientów korzystających z oferty:

 • Bankowości detalicznej i Private Banking

  z wyłączeniem kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielonych w walutach innych niż złoty (w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty) oraz kredytów i pożyczek w złotych posiadających wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty

 • Bankowości Business Banking

W Deutsche Bank Polska pozostaną produkty klientów korzystających z oferty Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Najważniejsze informacje:

 

Co się nie zmieni:

 • Numery rachunków bankowych, numery kart, terminy ich ważności oraz kody PIN.
 • Numery infolinii nadal będą do Twojej dyspozycji.
 • Opłaty i prowizje nie ulegają podwyższeniu.
 • Oprocentowanie kont osobistych, lokat terminowych, kart kredytowych i kredytów.
 • Sposób spłaty i obsługa kredytów hipotecznych w złotych przenoszonych do Santander Bank Polska.
 • Świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych.

Co się zmieni:

 • Zwiększy się sieć oddziałów pozostających do Twojej dyspozycji. Dotychczasowe placówki Deutsche Bank Polska będą funkcjonowały pod marką Santander Bank Polska.
 • Do Twojej dyspozycji będzie dodatkowa infolinia Santander Bank Polska (1 9999).
 • Aby skorzystać z nowych produktów bankowych, konieczne będzie zawarcie odrębnych umów z Santander Bank Polska.
 • W docelowej ofercie produktowej dostępne będą wyłącznie produkty bankowe Santander Bank Polska, ale dotychczas posiadane produkty Deutsche Bank Polska nadal będą obsługiwane.
 • Od 1 października 2018 dostępne będą bezpłatne wypłaty z bankomatów Santander Bank Polska dla posiadaczy kart debetowych Deutsche Bank Polska.
 

Usługi bankowości db easyNET zostaną zastąpione bankowością elektroniczną Santander Bank Polska

Produkty

Santander online

Serwis db easyNET dla klientów indywidualnych zastąpiony zostanie usługami Santander online, które po aktywacji usługi umożliwią Ci bankowanie przez Internet i aplikację mobilną oraz dostarczą wiele przydatnych funkcjonalności takich jak:

 • dostęp do aktualnego stanu wszystkich kont lub kart kredytowych jak również historii transakcji oraz wyciągów dla konta lub zestawień dla karty,
 • realizacja poleceń przelewów, w tym natychmiastowych dostępnych 24 godziny 7 dni w tygodniu (BlueCash, Express Elixir),
 • doładowanie telefonów w najpopularniejszych sieciach komórkowych w Polsce,
 • możliwość założenia Profilu Zaufanego oraz złożenia wniosku Rodzina 500 Plus bez konieczności wizyty w urzędzie,
 • wybór elektronicznego kanału kontaktu umożliwi pozbycie się papierowej korespondencji i skierowanie jej w większości na skrzynkę odbiorczą w Santander internet i aplikacji mobilnej,
 • Kantor Santander umożliwia kupno/sprzedaż waluty zarówno w bankowości internetowej, jak i mobilnej,
 • zamawianie produktów bez konieczności wizyty w oddziale np.: konta oszczędnościowego, lokaty, konta walutowego, karty kredytowej, produktów kredytowych oraz ubezpieczenia.

Jeśli jesteś pełnomocnikiem do usług bankowości elektronicznej innego użytkownika (np. współmałżonka) lub będziesz korzystać również z dostępu do usługi Mini Firma lub Moja Firma plus, będziesz mógł przełączyć widok pomiędzy profilami za pomocą listy rozwijanej znajdującej się obok Twojego imienia i nazwiska (pod menu z lewej strony) w usłudze Santander internet.

Aby rozpocząć bankowanie i korzystanie z szeregu funkcjonalności aplikacji na swoim telefonie, konieczne będzie pobranie aplikacji Santander mobile ze sklepu z aplikacjami: Google Play i App Store

 • Konta osobiste zmienią nazwy – z dotychczasowych zostanie usunięty skrót „db".
 • Udostępnione zostaną nowe funkcjonalności dla kart płatniczych w Santander online, np.: zmiana limitów transakcyjnych, zastrzeżenie karty, zablokowanie i odblokowanie karty.
 • Karta zablokowana z powodu wprowadzenia błędnego kodu PIN nie będzie automatycznie odblokowywana. Możliwe będzie samodzielne odblokowanie w usługach bankowości internetowej i/lub poprzez infolinię.
 • W przypadku utraty karty, zostanie automatycznie wydana nowa karta, z takimi samymi funkcjonalnościami i datą ważności, jak karta utracona.
 • Karty debetowe zostaną wymienione na karty z logo Santander przy zachowaniu dotychczasowej oferty, a po upływie terminu ważności zostaną wznowione jako karty z oferty Santander Bank Polska.
 • Wszystkie karty kredytowe zmienią nazwy – z dotychczasowych zostanie usunięty skrót „db".
 • Zmianie ulegną numery rachunków do spłaty kart kredytowych. W przypadku podania starego numeru rachunku, spłata zostanie poprawnie zaksięgowana.
 • Udostępnione zostaną nowe funkcjonalności w Santander online takie jak zmiana limitów transakcyjnych, zastrzeżenie karty, zablokowanie i odblokowanie karty, możliwość rozłożenia spłaty zadłużenia na dogodne raty.
 • W przypadku utraty karty, zostanie automatycznie wydana nowa karta, z takimi samymi funkcjonalnościami i datą ważności, jak karta utracona.
 • Po upływie terminu ważności karty zostaną wznowione jako karty z oferty Santander Bank Polska.

Pożyczki i kredyty (za wyjątkiem kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielonych w walucie innej niż złoty oraz przewalutowanych na złoty pozostających w Deutsche Bank Polska)

 • nie będą udzielane pożyczki lombardowe i kredyty w rachunku BRI. Nie będzie możliwości wnioskowania o przedłużenie kredytu na kolejny okres,
 • prowizja za odnowienie/administrowanie limitem kredytowym będzie pobierana o jeden dzień później niż dotychczas,
 • zmieni się termin naliczania i pobierania odsetek przez bank od kredytu w rachunku płatniczym (limitu w koncie osobistym). Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym, odsetki zostaną pobrane w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny.
 • Wszystkie konta oszczędnościowe otrzymają nowe nazwy.
 • Zostanie uproszczona Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla klienta indywidualnego m.in.: otrzymasz możliwość wykonania jednej bezpłatnej transakcji z konta oszczędnościowego w miesiącu niezależnie od miejsca i formy zlecenia transakcji.
 • Zmianie ulegną nazwy wcześniej założonych lokat bez modyfikacji podstawowych ich parametrów, np. oprocentowania, terminów.
 • Odnowienie lokat będzie realizowane automatycznie na warunkach obowiązujących w Santander Bank Polska.

Pliki do pobrania

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na wątpliwości dotyczące procesu połączenia


W przypadku zmiany terminu przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A. (dotychczas Bank Zachodni WBK S.A.), terminy, o których mowa powyżej również ulegną przesunięciu, o czym poinformujemy Państwa poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.deutschebank.pl


Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest:

Co oznacza „przeniesienie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A"?

Oznacza to wstąpienie Santander Bank Polska S.A. we wszystkie prawa i obowiązki wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. z chwilą rejestracji podziału Deutsche Bank Polska S.A. przez sąd rejestrowy. Włączenie operacyjne, czyli przeniesienie produktów klientów zaplanowane jest równocześnie z rejestracją zmian. Wydzielona część Deutsche Bank Polska S.A. obejmie: bankowość detaliczną, w tym private banking, business banking obejmujący Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, a także sieć placówek, agentów, pośredników i partnerów oraz DB Securities S.A.

10 listopada 2018 r., pod warunkiem zarejestrowania podziału Deutsche Bank Polska S.A. przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 9 listopada 2018 r.

Zmiany te mają na celu przede wszystkim ujednolicenie i dostosowanie regulacji Deutsche Bank Polska S.A. do rozwiązań systemowych (IT) Santander Bank Polska S.A. Dzięki temu Klienci będą mieli zapewniony nieprzerwany i pełny dostęp do produktów i usług bankowych w momencie, kiedy staną się Klientami Santander Bank Polska S.A.

 • W bieżącej ofercie produktowej dostępne będą wyłącznie produkty bankowe Santander Bank Polska S.A.
 • Aby skorzystać z nowych produktów bankowych, konieczne będzie zawarcie odrębnych umów z Santander Bank Polska S.A.
 • Będą Państwo mogli korzystać z bankowości mobilnej, bankowości internetowej oraz ze wszystkich oddziałów Santander Bank Polska S.A. oraz Infolinii Santander Bank Polska S.A.

Natomiast nie zmienią się:

 • Numery rachunków bankowych przenoszonych produktów (za wyjątkiem rachunków do spłaty kart kredytowych, a także rachunków do spłat kredytów walutowych, tj. rachunków kredytowych pozostających w obsłudze Deutsche Bank Polska S.A.),
 • Opłaty i prowizje nie ulegają podwyższeniu
 • Oprocentowanie kont osobistych, lokat terminowych, kart kredytowych i kredytów
 • Sposób spłaty i obsługa kredytów hipotecznych w złotych przenoszonych do Santander Bank Polska S.A.
 • Świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych.
 • Numery infolinii

Bank jaki chcesz

 

Banco Santander to wiodący uniwersalny bank komercyjny z siedzibą w Hiszpanii, założony w 1857 r. Posiada znaczący udział w 10 kluczowych rynkach w Europie oraz Ameryce i jest największym bankiem w strefie euro pod względem kapitalizacji rynkowej.

Według stanu na koniec czerwca 2018 r. bank posiadał 140 mln klientów, 13 500 oddziałów i 200 000 pracowników, a wartość środków zdeponowanych w nim przez klientów (łącznie depozyty i aktywa w zarządzaniu) wynosiła 981 mld EUR.

Czym Santander Bank Polska różnił się od Santander Consumer Bank?

Santander Bank Polska (dotychczas Bank Zachodni WBK) oraz Santander Consumer Bank działają na polskim rynku w jednej grupie kapitałowej, tj. w Grupie Santander. Mimo to są to dwa niezależne banki działające w oparciu o odrębne licencje bankowe. Tym samym nie oferują i nie obsługują wzajemnie swoich produktów, nawet jeśli konkretna osoba jest klientem obu banków. Zakres ofert i polityka cenowa są również przygotowywane niezależnie.

Santander Bank Polska jako bank uniwersalny oferuje swoje produkty i usługi klientom indywidualnym, klientom firmowym i międzynarodowym korporacjom. Z kolei Santander Consumer Bank tak jak dotychczas będzie koncentrować się przede wszystkim na działalności w obszarze kredytów konsumenckich, oferując produkty kredytowe przez sieć swoich oddziałów oraz partnerów biznesowych.

Santander Bank Polska oferuje dostęp do bankowości mobilnej z możliwością bankowania na swoim smartfonie.

Należy pobrać aplikację Santander mobile ze sklepu z aplikacjami:
Google Play i App Store i możesz między innymi:

 • stan konta
  sprawdzić stan swojego konta, wykonać przelewy między swoimi rachunkami albo do innych odbiorców
 • stan konta
  otworzyć mobilną kartę i dokonywać płatności tak jak zwykłą kartą (wymagane jest posiadanie funkcji NFC w telefonie)
 • stan konta
  wypłacać z bankomatu, płacić w sklepie oraz realizować przelewy na telefon bez znajomości numeru rachunku odbiorcy (dzięki systemowi płatności BLIK)
 • stan konta
  zarządzać wszystkimi swoimi kartami np. nadać lub zmienić do nich PIN, zastrzec je, lub zmienić limity transakcji.
 • otworzyć konto
  otworzyć konto oszczędnościowe lub walutowe, lokatę, produkty kredytowe oraz zawrzeć ubezpieczenie np. komunikacyjne lub podróżne.
 • kupić bilet
  kupić bilet komunikacji miejskiej, zapłacić za strefę parkowania oraz przedłużysz ważność biletu, a nawet zamówić taksówki w wybranych miejscach w Polsce.

Jak będzie przebiegał proces aktywacji dostępu do bankowości elektronicznej Santander Bank Polska

Twój rachunek bankowy i pozostałe usługi, zostaną automatycznie przeniesione do Santander Bank Polska. Proces zmiany bankowości elektronicznej jest szyfrowany i bezpieczny.

 • Od 12 listopada 2018 r. w bankowości elektronicznej db easyNET i db powerNET zostanie udostępniony jedynie proces aktywacji dostępu do systemów bankowości elektronicznej w Santander Bank Polska. Proces ten rozpocznie się w bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska, a zakończy w Santander Bank Polska.
 • Proces aktywacji usług bankowości elektronicznej w Santander Bank Polska jest intuicyjny i bezpieczny. Możliwa będzie jego samodzielna realizacja w ciągu 60 dni (od 12 listopada 2018 roku do 12 stycznia 2019 roku). Po tym terminie aktywacja będzie możliwa tylko w oddziałach Santander Bank Polska.
 • W ramach procesu otrzymasz nowy login. Hasło do bankowości internetowej Mini Firma, Moja Firma plus, iBiznes24 należy nadać samodzielnie.
 • Jeśli do tej pory kody z karty TAN służyły jako narzędzie autoryzacji w db easyNET, to zostaną one zastąpione smsKodami. Dlatego też podczas aktywacji usług bankowości elektronicznej Santander Bank Polska konieczne będzie podanie numeru telefonu do smsKodów.
 • Oddzielną korespondencją w db powerNET wszyscy użytkownicy zostaną poinformowani o przyznanej metodzie autoryzacji (smsKod, token) do bankowości elektronicznej Moja Firma plus/iBiznes24

Jeśli nie miałeś dostępu do usług db easyNET/db powerNET to usługi bankowości elektronicznej w Santander Bank Polska zamówisz w dowolnym oddziale banku.

Bankowość elektroniczna w Santander Bank Polska dla firm

Od 10 września 2018 r. informację na temat dedykowanej dla Twojej firmy bankowości elektronicznej w Santander Bank Polska znajdziesz w serwisie db easyNET lub db powerNET.

Do Santander Bank Polska zostaną przeniesione produkty klientów korzystających z oferty:

 • Bankowości detalicznej i Private Banking

  z wyłączeniem kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielonych w walutach innych niż złoty (w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty) oraz kredytów i pożyczek w złotych posiadających wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty

 • Bankowości Business Banking

W Deutsche Bank Polska pozostaną produkty klientów korzystających z oferty Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Najważniejsze informacje

 

Co się nie zmieni:

 • Numery rachunków bankowych oraz kody PIN do kart płatniczych.
 • Opiekunowie firmy.
 • Opłaty i prowizje za prowadzenie kont firmowych, konta Oszczędna Firma, karty debetowe, karty charge, usługi bankowości elektronicznej.
 • Oprocentowanie kont firmowych, konta Oszczędna Firma i lokat terminowych.
 • Warunki zawartych umów kredytowych.
 • Numery infolinii (dotychczasowego Teleserwisu).

Co się zmieni:

 • Posiadane produkty Deutsche Bank Polska będą nadal obsługiwane, natomiast w nowej ofercie dostępne będą wyłącznie produkty bankowe Santander Bank Polska.
 • Usługi bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska zostaną zastąpione bankowością elektroniczną Santander Bank Polska.
 • Do 9 maja 2019 r. karty płatnicze Deutsche Bank Polska zostaną wymienione albo wznowione na karty z bieżącej oferty Santander Bank Polska.
 • W usługach db easyNET/ db powerNET w zakładce „Wiadomości" znajdą Państwo informacje, z jakich usług bankowości elektronicznej, oferowanych przez Santander Bank Polska tj. Mini Firma, Moja Firma plus lub iBiznes24, będą mogli Państwo korzystać od 12 listopada 2018 r. oraz na jakich zasadach;
 • W usługach Mini Firma/Moja Firma plus/iBiznes24 autoryzacja transakcji będzie odbywała się na podstawie smsKodów wysyłanych na wskazany numer telefonu komórkowego lub przy wykorzystaniu nowego tokena.
 • Dyspozycje przelewów i zakładania lokat będzie można składać za pośrednictwem serwisów bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej oraz w oddziałach Santander Bank Polska. Usługi te nie będą jednak dostępne przez infolinię (Teleserwis);
 • Nowy kod SWIFT (BIC) służący do wykonywania przelewów międzynarodowych, będzie następujący: WBKPPLPPXXX.

Produkty i usługi w Santander Bank Polska

Usługi bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska zostaną zastąpione bankowością elektroniczną w Santander Bank Polska po przejściu procesu aktywacji.

Mini Firma

Mini Firma to usługa bankowości elektronicznej, która umożliwia małym firmom zarządzanie finansami przez Internet.

Podstawowe funkcje Mini Firma:

 • dostęp do informacji o rachunkach, saldach, historii; możliwy również z poziomu aplikacji mobilnej;
 • realizacja przelewów krajowych i zagranicznych oraz przelewów ZUS i US; możliwy również z poziomu aplikacji mobilnej;
 • możliwość grupowania przelewów w paczki i wygodne nimi zarządzanie;
 • możliwość utworzenia Profilu Zaufanego bez wizyty w urzędzie (tylko dla jednoosobowych działalności gospodarczych lub dla wspólników spółek cywilnych);
 • nadanie dostępu do usługi Mini Firma maksymalnie dla 5 osób;
 • wymiana walut w usłudze Kantor Santander w godzinach od 8.00 do 21.00 pomiędzy rachunkami walutowymi w Santander Bank Polska Kantor Santander; dostępny również z poziomu aplikacji mobilnej;
 • możliwość zamówienia dodatkowych produktów takich jak lokata (również z poziomu aplikacji mobilnej), konto oszczędnościowe, wniosek o kredyt.

Jeśli jesteś pełnomocnikiem innego użytkownika do usług bankowości elektronicznej, lub będziesz posiadać więcej niż jeden dostęp do usługi Mini Firma lub jednocześnie będziesz korzystać z dostępu do usługi Moja Firma plus, będziesz mógł przełączyć widok pomiędzy profilami za pomocą listy rozwijanej znajdującej się obok Twojego imienia i nazwiska (pod menu z lewej strony) w usługach bankowości elektronicznej.

Z uwagi na powyższe działając na podstawie rozdziału 12 par. 17 ust.1 lit d) Ogólnych Warunków Umów o Usługi Bankowości Elektronicznej w Deutsche Bank Polska S.A (dalej: Ogólne Warunki) od dnia 12.11.2018 r. zmianie ulegają postanowienia Ogólnych Warunków, które to zostają zastąpione postanowieniami Regulaminu bankowości elektronicznej Mini Firma.

Powyższy opis nie obejmuje wszystkich funkcjonalności systemu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.santander.pl

Moja Firma plus to usługa dająca możliwość zarządzania finansami średniej lub dużej firmy przez Internet.

Oprócz standardowej funkcjonalności Moja Firma plus umożliwia:

 • realizację przelewów krajowych i zagranicznych oraz przelewów ZUS i US oraz wykonanie przelewów płacowych;
 • grupowanie przelewów w paczki i wygodne nimi zarządzanie;
 • zabezpieczanie przelewów dwuosobową akceptacją;
 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników dostępu do rachunków, wykonywania operacji i ich limitów;
 • wymianę walut w usłudze Kantor Santander po podpisaniu umowy w oddziale w godzinach od 8.00 do 21.00 pomiędzy rachunkami walutowymi w Santander Bank Polska; Kantor Santander; dostępny również z poziomu aplikacji mobilnej;
 • eksport i import danych pomiędzy innymi systemami w firmie takich jak przelewy i dane odbiorcy, wyciąg w formacie MT940;
 • otwieranie, zamykanie lokat.

Dzięki aplikacji mobilnej istnieje również możliwość zarządzania kartami, otwierania lub zamykania lokat, zlecenia wysłania paczki przelewów utworzonych w Moja Firma plus internet oraz wykonanie przelewu do ZUS i US przygotowanych wcześniej w Moja Firma plus internet.

Jeśli jesteś pełnomocnikiem innego użytkownika do usług bankowości elektronicznej, lub będziesz posiadać więcej niż jeden dostęp do usługi Mini Firma lub jednocześnie będziesz korzystać z dostępu do usługi Moja Firma plus, będziesz mógł przełączyć widok pomiędzy profilami za pomocą listy rozwijanej znajdującej się obok Twojego imienia i nazwiska (pod menu z lewej strony) w usługach bankowości elektronicznej.

Z uwagi na powyższe działając na podstawie rozdziału 12 par. 17 ust.1 lit d) Ogólnych Warunków Umów o Usługi Bankowości Elektronicznej w Deutsche Bank Polska S.A (dalej: Ogólne Warunki) od dnia 12.11.2018r. zmianie ulegają postanowienia Ogólnych Warunków, które to zostają zastąpione postanowieniami Regulaminu bankowości elektronicznej Moja Firma plus.

Z uwagi na powyższe działając na podstawie rozdziału 9 par. 2 lit b) Ogólnych warunków umowy o usługi bankowości elektronicznej za pośrednictwem systemu db powerNET w Deutsche Bank Polska S.A. (dalej: Ogólne Warunki) od dnia 12.11.2018r. zmianie ulegają postanowienia Ogólnych Warunków, które to zostają zastąpione postanowieniami Regulaminu bankowości elektronicznej Moja Firma plus.

Powyższy opis nie obejmuje wszystkich funkcjonalności systemu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.santander.pl

Podstawowe funkcje iBiznes24:

 • praca na wielu firmach z grupy kapitałowej w jednej instalacji ( w jednym miejscu);
 • dostęp do informacji o rachunkach, saldach; możliwy również z poziomu aplikacji mobilnej;
 • realizacja przelewów krajowych i zagranicznych oraz przelewów ZUS i US zarówno z poziomu bankowości internetowej, jak i aplikacji mobilnej;
 • możliwość grupowania przelewów w paczki i wygodne nimi zarządzanie;
 • zarządzanie zleceniami stałymi, przelewami płacowymi, lokatami oraz poleceniami zapłaty;
 • import /eksport danych z programów finansowo-księgowych z obsługą wielu formatów i możliwością definiowania własnych szablonów;
 • łatwa i szybka rejestracja przelewu dzięki szablonom przelewów i bazom kontrahentów;
 • obsługa baz kontrahentów, szablonów przelewów oraz moduł raportowy z Kreatorem raportów;
 • kontakt z Bankiem za pomocą zakładki Obsługi Klienta, czyli: skrzynki pocztowej, chatu oraz e-wniosków.

Systemem zarządza Administrator, ale może tylko odbierać i przywracać uprawnienia nadane w systemie. W zasadach usług bankowości elektronicznej iBiznes24 określone są maksymalne wysokości limitów dla iBiznes24.

Zapraszamy do poznania wszystkich funkcji systemu iBiznes24 na stronie www. Korzystanie z nich będzie możliwe po kontakcie z Doradcą i podpisaniem stosownych umów.

Z uwagi na powyższe działając na podstawie rozdziału 9 par. 2 lit b) Ogólnych warunków umowy o usługi bankowości elektronicznej za pośrednictwem systemu db powerNET w Deutsche Bank Polska S.A. (dalej: Ogólne Warunki) od dnia 12.11.2018r. zmianie ulegają postanowienia Ogólnych Warunków, które to zostają zastąpione postanowieniami Zasad korzystania z usług bankowości elektronicznej iBiznes24.

Powyższy opis nie obejmuje wszystkich funkcjonalności systemu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.santander.pl

 • Warunki cenowe zostaną utrzymane zgodnie z umowami zawartymi z Deutsche Bank Polska.
 • Wszystkie konta firmowe zmienią nazwy – z dotychczasowych zostanie usunięty skrót „db".
 • Opłaty i prowizje za transakcje będą pobierane jednorazowo na koniec każdego miesiąca, a nie po każdej transakcji (z wyłączeniem prowizji dotyczących: obrotu dewizowego, opłat za cofnięcie zgody na realizację polecenia zapłaty, odwołania niewykonalnego polecenia zapłaty lub zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty oraz wpłat gotówkowych zamkniętych).
 • W przypadku zmiany taryfy cenowej, opłaty i prowizje w całym miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiła zmiana, będą naliczane i pobierane według nowych stawek.
 • Usługa „Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku" zmieni nazwę na „Sporządzenie historii obrotów na rachunku". Zmieni się również sposób naliczania opłaty za tę czynność – z 25 zł za każde rozpoczęte 20 pozycji odpisu na 20 zł za każdy rozpoczęty miesiąc historii obrotów.
 • Za realizację zleceń stałych, które zostały dotychczas złożone w Teleserwisie, opłata będzie pobierana według stawek za transakcje złożone w usługach bankowości elektronicznej (stawka zostanie obniżona zgodnie z posiadanym pakietem).
 • Zmiana taryfy cenowej będzie możliwa na oferowaną przez Santander Bank Polska, a bank nie pobierze za to opłaty.
 • Usługa db collect zmieni nazwę na: „Elektroniczną Identyfikację Należności" (EIN). Raporty obejmujące transakcje realizowane od 9 listopada 2018 r. włącznie będą dostępne w usługach bankowości elektronicznej w Santander Bank Polska.
 • Przyjęcie zlecenia zastrzeżenia rachunku, dokumentu tożsamości, itp." zmieni się na: „Zastrzeżenie/odwołanie zastrzeżenia w Systemie DZ blankietów czekowych, czeków, dokumentów, rachunków i innych (niezależnie od ilości zastrzeganych dokumentów)". Jednocześnie stawka za tę usługę zmniejszy się z 40 zł do 20 zł.
 • Rachunek będzie obciążany kwotą transakcji w momencie zlecania płatności, a nie w momencie jej realizacji.
 • Godziny graniczne dla rejestracji płatności będą zgodne z obowiązującymi w Santander Bank Polska – szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.santander.pl.
 • Realizacja przelewów, dotychczas składanych przez Teleserwis, będzie możliwa za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz we wszystkich oddziałach banku.
 • Przelewy realizowane w Oddziale będą wykonywane niezwłocznie, w obecności Klienta. Opłata za realizację przelewu w trybie natychmiastowym w Oddziale zostanie zniesiona.
 • Wszystkie transakcje zlecone przed 12 listopada 2018 r. do wykonania z datą przyszłą, zostaną zrealizowane zgodnie z dyspozycją. Po 12 listopada 2018 r. przelewy do wykonania z datą przyszłą będzie można składać tylko w usługach bankowości elektronicznej.
 • W pakietach S, M, L i XL darmowe będą przelewy w PLN w systemie ELIXIR (w tym do ZUS, US) i polecenia wypłaty wychodzące SEPA, realizowane w usługach bankowości elektronicznej z rachunku głównego. Przestaną obowiązywać limity darmowych przelewów oraz dodatkowe paczki operacji krajowych i europejskich. W pozostałych pakietach opłaty za przelewy w Oddziałach i usługach bankowości elektronicznej nie zmienią się.
 • W usługach bankowości elektronicznej Mini Firma i Moja Firma plus dostępne są przelewy w systemach: Express ELIXIR, BlueCash oraz Przelew24.
 • Za realizację polecenia przelewu w systemie SORBNET dla kwot poniżej 1 mln zł wysokość opłaty (40 zł) nie zmieni się, ale kwota ta zostanie podzielona na opłatę podstawową (20 zł) i dodatkową (20 zł).
 • Przelew na zlecenie organu egzekucyjnego lub innej uprawnionej instytucji będzie traktowany jako realizacja przelewu w Oddziale. Wysokość opłaty nie zmieni się.
 • Realizacja polecenia przelewu związanego z dyspozycją wypowiedzenia umowy / rachunku bankowego będzie bezpłatna.
 • Korespondencję zawierającą polecenia zapłaty proszę kierować na adres: ulica Tomasza Zana 39, 20-601 Lublin, II p. strona B, Zespół Obsługi Rachunków, Santander Bank Polska S.A.
 • Do 9 maja 2019 r. wydane książeczki czekowe zostaną wymienione na czeki z bieżącej oferty Santander Bank Polska.
 • Od dnia przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska czeki w walutach obcych i czeki wystawiane bez wskazanej waluty nie będą wydawane. Czeki wydane do tego momentu będą realizowane przez Santander Bank Polska nie później niż do 9 maja 2019 r.
 • Bank obniży z 25 zł do 20 zł opłatę za przyjęcie do inkasa czeku wystawionego w PLN.
 • Zastrzeżenie czeku będzie bezpłatne.
 • 8 i 9 listopada 2018 r. nie będzie możliwości dokonania wpłat zamkniętych w liczarni (Centrum Obsługi Gotówki), a 9 listopada 2018 r. także w Oddziałach. Proces obsługi wpłat zamkniętych w liczarni (Centrum Obsługi Gotówki) i oddziałach zostanie wznowiony 12 listopada 2018 r.
 • Od 12 listopada 2018 r. rolę koordynatora umów o przyjmowanie wpłat gotówkowych w pakietach zamkniętych przejmie Opiekun firmy.
 • Wpłaty zamknięte realizowane będą we wszystkich walutach dopuszczonych do obrotu gotówkowego w Santander Bank Polska. Lista tych walut znajduje się na stronie www.santander.pl.
 • Wpłaty zamknięte będą księgowane przed przeliczeniem, w momencie przyjęcia pakietów w Oddziale lub w liczarni (Centrum Obsługi Gotówki). Kwota księgowania będzie równa kwocie wskazanej na bankowym dowodzie wpłaty. Do momentu przeliczenia środków wpłata będzie zablokowana na rachunku. Środki zostaną odblokowane po ich przeliczeniu, najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu wpłaty.
 • Ewentualne różnice we wpłatach zamkniętych pomiędzy kwotą zadeklarowaną na bankowym dowodzie wpłaty a kwotą znajdującą się w pakiecie z gotówką będą księgowane po przeliczeniu wpłaty (nadwyżka – uznanie rachunku, niedobór – obciążenie rachunku).
 • Opłata dodatkowa za wpłatę w monetach w liczbie powyżej 50 sztuk zostanie podwyższona z 0,6% min. 20 zł (wpłaty w Oddziale) oraz 1,2% (wpłaty zamknięte w liczarni - Centrum Obsługi Gotówki) do 5% min. 10 zł.
 • Bezpłatne wpłaty gotówki kartami wydanymi przez Deutsche Bank Polska dostępne będą w sieci ponad 800 urządzeń Santander Bank Polska. Wpłaty za pośrednictwem sieci Euronet nie będą dostępne.
 • Wypłaty gotówki z bankomatów będzie można realizować kartami wydanymi przez Deutsche Bank Polska zarówno w sieci Santander Bank Polska,jak i w urządzeniach Euronet. Transakcje wypłat z bankomatów sieci Santander Bank Polska będą płatne zgodnie z dotychczasowymi stawkami dla wypłat w sieci Deutsche Bank Polska i Euronet.
 • Zmienią się nazwy założonych lokat.
 • Nie zmienią się zasady funkcjonowania lokat, a oprocentowanie zostanie utrzymane zgodnie z obowiązującą umową.
 • Odsetki od lokat Overnight będą dopisywane w pierwszym dniu nie będącym dniem ustawowo wolnym od pracy po zakończeniu okresu umownego.
 • Po 12 listopada 2018 r. lokaty terminowe z oferty Deutsche Bank Polska nie będą oferowane, a lokaty negocjowane nie będą odnawiane.
 • Czynność „sporządzenia odpisu wyciągu" zmieni nazwę na „duplikat wyciągu", a opłata za tę usługę zostanie obniżona z 15 zł do 5 zł.
 • Wyciąg za listopad 2018 r. zostanie wysłany przez Santander Bank Polska i będzie zawierać zestawienie transakcji do 9 listopada 2018 r. oraz zestawienie transakcji od 10 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
 • W przypadku braku jakiejkolwiek transakcji wpływającej na zmianę salda w danym cyklu wyciągu, wyciągi nie będą wysyłane.
 • Forma i częstotliwość przekazywania wyciągów nie zmieni się. Stawki za wyciągi w niektórych pakietach zostaną obniżone zgodnie z „Taryfy opłat i prowizji Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.“
 • Opłaty i prowizje za transakcje pobierane jednorazowo na koniec każdego miesiąca, a nie po każdej transakcji, będą widoczne na wyciągu jako ich suma.
 • Po każdej operacji na wyciągu będzie widoczne saldo rachunku.
 • Transakcje realizowane po 12 listopada 2018 r. będą prezentowane w następującej kolejności:
  • według daty od najstarszej do najnowszej;
  • z danego dnia: najpierw uznania od najniższej do największej kwoty, następnie obciążenia od najniższej do największej kwoty.
 • Do 9 maja 2019 r. karty Deutsche Bank Polska zostaną wymienione albo wznowione na karty z bieżącej oferty Santander Bank Polska.
 • W przypadku zniszczenia karty oraz jej utraty z powodu zagubienia lub kradzieży, nowa karta zostanie wydana z bieżącej oferty Santander Bank Polska.
 • Wycofane zostaną następujące usługi: awaryjna wypłata gotówki za granicą i wydanie karty zastępczej za granicą.
 • Kartę zablokowaną po wprowadzeniu błędnego kodu PIN będzie można samodzielnie odblokować w usługach bankowości elektronicznej lub poprzez infolinię Santander Bank Polska.
 • Płatności zagraniczne będą realizowane w trzech trybach, definiowanych przez Klienta w momencie zlecania płatności:

  1. Tryb zwykły – oznacza, że rachunek banku odbiorcy zostanie uznany:
  • następnego dnia roboczego banku po dniu złożenia zlecenia przez Klienta w przypadku płatności w EUR do krajów EOG i w przypadku płatności SEPA;
  • drugiego dnia roboczego banku po dniu złożenia zlecenia przez Klienta w przypadku pozostałych płatności.
  2. Tryb pilny – oznacza, że rachunek banku odbiorcy uznany zostanie następnego dnia roboczego banku po dniu złożenia zlecenia przez Klienta. Realizacja płatności w tym trybie możliwa będzie tylko dla wybranych walut (EUR wysyłane do banku odbiorcy w kraju spoza EOG oraz dla PLN, USD, GBP), a w przypadku, gdy usługi bankowości elektronicznej dają taką możliwość, tryb ten będzie również dostępny dla płatności w walutach: CAD, CHF, CZK, DKK, HUF, MXN, NOK, RON, SEK, TRY.

  3. Tryb ekspresowy (dotychczas określany jako realizacja zleceń z zerową datą waluty, dostępny w USD i EUR) – oznacza, że rachunek banku odbiorcy uznany zostanie w dniu złożenia zlecenia przez Klienta. Możliwość płatności w trybie ekspresowym dostępna będzie w dodatkowych walutach PLN i GBP, a w przypadku, gdy usługi bankowości elektronicznej dają taką możliwość, tryb ten będzie również dostępny dla płatności w walutach: CAD, CHF, CZK, DKK, , MXN, NOK, , SEK, TRY.
 • Godziny graniczne dla rejestracji płatności w poszczególnych trybach będą zgodne z obowiązującymi w Santander Bank Polska (dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.santander.pl).
 • Wysokość opłat i prowizji za czynności w obrocie dewizowym nie przewyższy dotychczasowych. Przy przeliczeniu prowizji będzie stosowany kurs średni NBP.
 • W przypadku wybranych płatności dewizowych przychodzących możliwe będzie negocjowanie kursu.
 • Płatności SEPA będą realizowane także w Oddziałach banku.
 • Opcja kosztowa OUR dostępna będzie dla wszystkich płatności dewizowych. Bank udostępni nowe usługi obrotu dewizowego, to znaczy: otrzymanie kopii komunikatu dla każdej płatności dewizowej (tzw. elektroniczne potwierdzenie polecenia wypłaty), realizację przychodzących komunikatów MT101.
 • Wycofane zostaną następujące produkty i usługi: czeki bankierskie, inkaso czeków, wysyłka na zlecenie Klienta innego komunikatu SWIFT
 • Opłaty i prowizje pobierane od transakcji handlowych (gwarancje, akredytywy, inkasa) otwartych przed 9 listopada 2018 r. nie zmienią się do momentu wygaśnięcia danej transakcji.
 • Indywidualne stawki opłat i prowizji za transakcje handlowe będą obowiązywały do momentu wygaśnięcia umów je określających.
 • Nowe transakcje handlowe zlecone po 12 listopada 2018 r. w oparciu o umowy z Santander Bank Polska , będą obciążane opłatami i prowizjami wynikającymi z aktualnej „Taryfy opłat i prowizji Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.“
 • Regulacje dotyczące warunków realizacji akredytyw i inkas zostaną przekazane przy pierwszej transakcji realizowanej od 12 listopada 2018 r.
 • Bank nie będzie pobierał prowizji za gotowość dla kredytów obrotowych udzielonych do 9 listopada 2018 r.
 • Zmieni się stopa oprocentowania kredytu przeterminowanego dla kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytowej linii debetowej. Jeżeli w umowie o kredyt / limit w rachunku bieżącym dla niespłaconej kwoty kredytu (przeterminowanie) określone zostało oprocentowanie karne oparte o stawkę wyższą niż 3-krotność stopy kredytu lombardowego, bank będzie naliczać to oprocentowanie w niższej wysokości, tj. w oparciu o 3-krotność stopy kredytu lombardowego i nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych za opóźnienie wskazana w art. 481 par 2 (1) Kodeksu cywilnego.
 • Wyciągi / informacje dotyczące wysokości oraz terminu płatności najbliższej raty kredytu nie będą generowane.
 • Zawarte Umowy pozostają w mocy.
 • W Regulaminie Transakcji Rynku Walutowego w Deutsche Bank Polska dla Przedsiębiorców zostają rozszerzone Podstawowe definicje.
 • W Regulaminie Transakcji Rynku Walutowego w Deutsche Bank Polska dla Przedsiębiorców zostaje dodana możliwość wyboru formy zawierania transakcji – zarówno telefonicznie, jak i za pośrednictwem elektronicznych środków przekazywania informacji na odległość.
 • Obsługa transakcyjna przez dealerów nie zmieni się.
 • Klientom korzystającym z usług bankowości elektronicznej Mini Firma zostanie udostępniony kantor wymiany walut online – Kantor Santander.
 • W usługach bankowości elektronicznej Moja Firma plus oraz iBiznes24 udostępnienie funkcjonalności kantoru wymiany walut online (odpowiednio Kantor Santander i e-FX) będzie możliwe po skontaktowaniu się z doradcą bankowym lub dealerem.
 • Obsługa będzie kontynuowana z zachowaniem dotychczasowych warunków.
 • Szczegółowe informacje w zakresie usług maklerskich zostaną wysłane w osobnej korespondencji do tych z Państwa, którzy z nich korzystają.

Pliki do pobrania

Bank jaki chcesz

 

Banco Santander to wiodący uniwersalny bank komercyjny z siedzibą w Hiszpanii, założony w 1857 r. Posiada znaczący udział w 10 kluczowych rynkach w Europie oraz Ameryce i jest największym bankiem w strefie euro pod względem kapitalizacji rynkowej.

Według stanu na koniec czerwca 2018 r. bank posiadał 140 mln klientów, 13 500 oddziałów i 200 000 pracowników, a wartość środków zdeponowanych w nim przez klientów (łącznie depozyty i aktywa w zarządzaniu) wynosiła 981 mld EUR.

Czym Santander Bank Polska różnił się od Santander Consumer Bank?

Santander Bank Polska S.A. (dotychczas Bank Zachodni WBK S.A.) oraz Santander Consumer Bank S.A. działają w jednej grupie kapitałowej, ale są odrębnymi bankami. Zachowają odrębne strategie biznesowe, kierując swoją ofertę do odmiennych segmentów klientów, a jej zakres i polityka cenowa jest przygotowywana niezależnie, z uwzględnieniem indywidualnego profilu działalności.

Santander Bank Polska S.A. jako bank uniwersalny oferuje swoje produkty i usługi klientom indywidualnym, klientom firmowym i międzynarodowym korporacjom. Z kolei Santander Consumer Bank tak jak dotychczas będzie koncentrować się na działalności w obszarze kredytów konsumenckich, oferując produkty kredytowe przez sieć swoich oddziałów oraz partnerów biznesowych.

Santander Bank Polska oraz Santander Consumer Bank będą mieć inne nazwy, inne logotypy, które wyraźnie rozróżnia kolorystyka oraz siedziby.

Santander Bank Polska oferuje dostęp do bankowości mobilnej z możliwością bankowania na swoim telefonie.

Należy pobrać aplikację Santander mobile ze sklepu z aplikacjami
Google Play i App Store i możesz między innymi:

 • stan konta
  sprawdzić stan swojego konta, wykonać przelewy między swoimi rachunkami albo do innych odbiorców
 • stan konta
  otworzyć mobilną kartę i dokonywać płatności tak jak zwykłą kartą (wymagane jest posiadanie funkcji NFC w telefonie)
 • stan konta
  wypłacać z bankomatu, płacić w sklepie oraz realizować przelewy na telefon bez znajomości numeru rachunku odbiorcy (dzięki systemowi płatności BLIK)
 • stan konta
  zarządzać wszystkimi swoimi kartami np.nadać lub zmienić do nich PIN, zastrzec je, lub zmienić limity transakcji
 • otworzyć konto
  otworzyć konto oszczędnościowe lub walutowe, lokatę, produkty kredytowe oraz zawrzeć ubezpieczenie np. komunikacyjne lub podróżne
 • kupić bilet
  kupić bilet komunikacji miejskiej, zapłacić za strefę parkowania oraz przedłużysz ważność biletu, a nawet zamówić taksówki.

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na wątpliwości dotyczące procesu połączenia


W przypadku zmiany terminu przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A. (dotychczas Bank Zachodni WBK S.A.), terminy, o których mowa powyżej również ulegną przesunięciu, o czym poinformujemy Państwa poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.deutschebank.pl


Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest:

Jak mam przenieść swoje produkty do Santander Bank Polska S.A?

Nie muszą Państwo nic robić - nastąpi to automatycznie. Jedynie aktywacja nowych usług bankowości elektronicznej dla firm (MiniFirma, Moja Firma plus, iBiznes24) będzie wymagała przejścia prostego procesu.

Zarówno w oddziałach jak i w kanałach elektronicznych dostępna będzie historia transakcji za 2 lata wstecz. Wcześniejszą historię będzie można zamówić w placówce Santander Bank Polska.

Tak, wszystkie oddziały Santander Bank Polska S.A. będą do Państwa dyspozycji.

Numery infolinii pozostaną bez zmian.

W związku z przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.), usługi maklerskie, z których Państwo korzystają w ramach Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. zostaną przeniesione do Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Pragniemy również poinformować, że Santander Bank Polska S.A. równolegle prowadzi proces nabycia akcji DB Securities S.A. i włączenia spółki do Grupy Santander Bank Polska S.A. W związku z tym DB Securities S.A. zmieni nazwę na Santander Securities S.A. Agentem Santander Securities S.A. będzie Santander Bank Polska S.A.

W zakresie usług maklerskich obsługa będzie kontynuowana na dotychczasowych warunkach.

Zmiany będą dotyczyły w głównej mierze zmiany nazw podmiotów świadczących usługi maklerskie oraz agenta. Dlatego konieczna będzie aktualizacja regulaminów i innych regulacji, co nie wpłynie na obsługę Klientów.

Dostęp do serwisu db Makler

 • Po przeniesieniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) serwis „db Makler" zmieni nazwę na Makler.
 • Funkcjonalność serwisu pozostanie bez zmian.
 • Sposób logowania nie ulegnie zmianie, aktualny będzie dotychczasowy adres logowania. Po procesie integracji logowanie do Twojego dotychczasowego rachunku maklerskiego prowadzonego przez DB Securities S.A. (po zmianie nazwy Santander Securities S.A.) będzie możliwe również na stronie www.bm.santander.pl.
 

Co pozostaje bez zmian:

 • Strona internetowa: od dnia 12 listopada 2018 r. wpisując dotychczasowy adres www.dbmakler.pl zostaniesz automatycznie przeniesiony do serwisu: bm.santander.pl, natomiast wpisując dotychczasowy adres www.dbsecurities.pl zostaniesz automatycznie przeniesiony do serwisu: www.santandersecurities.pl.
 • Serwis internetowy: Makler (dawny db Makler) będzie dostępny pod dotychczasowym adresem www.dbmakler.pl, a po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. (od 12 listopada 2018 r.) również pod adresem bm.santander.pl. Sposób logowania oraz funkcjonalność serwisu nie ulegną zmianie.
 • Obsługa Call Center: numery telefonów pozostaną bez zmian.
 • Placówki: sieć dotychczasowych oddziałów prowadzących obsługę maklerską nie ulegnie zmianie. Listę adresową wraz z godzinami otwarcia znajdziesz na stronie internetowej www.bm.santander.pl.
 • Wysokość opłat i prowizji nie ulegnie zmianie.

Co się zmieni:

 • Usługi maklerskie będą kontynuowane zasadniczo na tych samych warunkach. Zmiany w regulaminach będą dotyczyły w głównej mierze zmiany nazw podmiotów świadczących usługi maklerskie oraz agenta Santander Securities S.A. na Santander Bank Polska S.A., i nie będą miały wpływu na obsługę Klientów.
 • Stroną dotychczasowych umów zawartych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. stanie się z mocy prawa Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.
 • DB Securities S.A. zmieni nazwę na Santander Securities S.A. Zatem Twój rachunek maklerski będzie prowadzony przez Santander Securities S.A.
 • Rolę agenta firmy inwestycyjnej Santander Securities S.A. będzie pełnił Santander Bank Polska S.A. Zatem z obsługi maklerskiej będziesz mógł skorzystać m.in. w sieci dotychczasowych oddziałów włączonych w struktury Santander Bank Polska S.A.
 • Zmienią się adresy do korespondencji na następujące: Santander Securities S.A., ul. Pereca 1, 00-849 Warszawa oraz Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań.
 • Zmieni się sposób podziału prowizji maklerskich pomiędzy Santander Securities S.A. a Santander Biuro Maklerskie. Nie wpłynie to na wysokość kosztów ponoszonych przez Klientów.

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na wątpliwości dotyczące procesu połączenia

Jestem klientem Biura Maklerskiego, czy przeniesienie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A. będzie wymagać jakiejś aktywności z mojej strony?

Nie. W zakresie usług maklerskich obsługa będzie kontynuowana przy zachowaniu dotychczasowych warunków. Stroną zawartych umów maklerskich stanie się automatycznie Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie oraz Santander Securities S.A.

Nie – numer pozostanie bez zmian. Dotychczasowy rachunek maklerski będzie prowadzony przez Santander Securities S.A. (dotychczas DB Securities S.A.).

Dotychczasowy serwis dbMakler zmieni jedynie nazwę na Makler. Funkcjonalność serwisu pozostanie bez zmian. Sposób logowania nie ulegnie zmianie, aktualny będzie dotychczasowy adres logowania www.dbmakler.pl. Po weekendzie migracyjnym, przypadającym na 10-11.11.2018 r., logowanie do dotychczasowego rachunku maklerskiego będzie możliwe również na stronie www.bm.santander.pl.

Oznacza to wstąpienie Santander Bank Polska S.A. we wszystkie prawa i obowiązki wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. z chwilą rejestracji podziału Deutsche Bank Polska S.A. przez sąd rejestrowy. Włączenie operacyjne, czyli przeniesienie produktów klientów zaplanowane jest równocześnie z rejestracją zmian. Wydzielona część Deutsche Bank Polska S.A. obejmie: bankowość detaliczną, w tym private banking, business banking obejmujący Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, a także sieć placówek, agentów, pośredników i partnerów oraz DB Securities S.A.

Używamy plików cookies, w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Więcej informacji o plikach cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.