Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Deutsche Bank Polska S.A.:  
Peter Tils Przewodniczący Rady Nadzorczej
dr Hubert A. Janiszewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mary Campbell Członek Rady Nadzorczej
dr Tobias Kampmann Członek Rady Nadzorczej
Angela Potter Członek Rady Nadzorczej
Rainer Rauleder Członek Rady Nadzorczej

Deutsche Bank Polska S.A. wdrożył wytyczne dotyczące oceny odpowiedniości kandydatów na członków organu zarządzającego oraz osób zajmujących kluczowe funkcje w instytucjach kredytowych (Guidelines on the Assessment of the Suitability of Members of the Management Body and Key Function Holders) wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB; ang. European Banking Authority- EBA) w dniu 22 listopada 2012 r. oraz realizuje postanowienia art. 22aa ust. 1 i ust. 7 Prawa bankowego.

Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. spełniają wymogi określone w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe.

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.