Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Informacja o wprowadzeniu zasad ładu korporacyjnego

W związku z przyjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Deutsche Bank Polska informuje, że stosuje powyższe Zasady, z następującymi wyjątkami (jak uchwaliła Rada Nadzorcza Deutsche Bank Polska S.A. 4 listopada 2014):

 - §12 Zasad zostaje w całości zastąpiony zobowiązaniami Deutsche Bank AG zawartymi w punktach 3), 4) oraz 6) dokumentu pod nazwą Statement of Deutsche Bank regarding the Stable and Prudent Management of Deutsche Bank PBC S.A. as well as the Merged Bank of Deutsche Bank PBC S.A. and Deutsche Bank Polska S.A. przedstawionego Komisji Nadzoru Finansowego w piśmie Deutsche Bank AG z dnia 28 czerwca 2013 roku.

 - § 24 Zasad odnoszący się do wymogu prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej w języku polskim nie będzie stosowany z uwagi na fakt, że tylko jeden członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A posługuje się językiem polskim. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posługują sie biegle językiem angielskim i w tym języku będą odbywały się posiedzenia.

Pełna treść Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.

>