Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

db powerNET

db powerNET

 • Efektywne zarządzanie przepływami finansowymi przedsiębiorstwa
 • Możliwość realizacji szeregu operacji finansowych
 • Elastyczne dostosowanie parametrów systemu do struktury i potrzeb firmy
 • Planowanie finansowe dzięki raportom dotyczącym bieżących płatności i depozytów
 • Wieloosobowa autoryzacja operacji z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
 • Obsługa poleceń zapłaty, płatności masowych i przelewów collectowych

Aktywacja

Jeżeli Twoja firma posiada rachunek w naszym banku, uzyskanie dostępu do systemu bankowości elektronicznej db powerNET będzie wymagało tylko jednej wizyty w Oddziale Banku.

Podczas spotkania z doradcą Posiadacz rachunku podpisze umowę, wyznaczy Użytkownika z uprawnieniami Administratora oraz pozostałych Użytkowników. Każdy ze wskazanych Użytkowników wypełni następnie formularz z danymi osobowymi oraz otrzyma Hasło startowe do logowania. Każdy z Użytkowników systemu będzie miał zdefiniowany jeden z trzech możliwych poziomów dostępu do systemu:

1) Administrator
Administrator - ma możliwość definiowania dostępu dla Użytkowników systemu zgodnie z potrzebami i charakterystyką organizacyjną firmy.

2) Dostęp aktywny
Dostęp aktywny - to możliwość definiowania, wykonywania i autoryzacji transakcji.

3) Dostęp pasywny
Dostęp pasywny - to możliwość podglądu rachunku, definiowania transakcji bez możliwości ich autoryzowania.

Pierwsze logowanie
Podczas pierwszego logowania należy wprowadzić identyfikator Użytkownika oraz hasło startowe. System poprosi o zmianę otrzymanego hasła startowego na własne, poufne hasło do logowania. Następnie wymagane będzie dokonanie aktywacji Tokena USB, który będzie używany podczas każdego logowania do systemu db powerNET.

Szczegółowy opis funkcjonalności systemu db powerNET dostępny jest w Podręczniku Użytkownika db powerNET oraz w Instrukcji obsługi Tokenów dla Użytkowników systemu db powerNET, które znajdują się w zakładce > Dokumenty.

Oprogramowanie

Oprogramowanie
Do korzystania z db powerNET wystarczy tylko:
 • komputer wyposażony w port USB;
 • jedna z przeglądarek internetowych, np. Microsoft Internet Explorer od wersji 9.x, Mozilla Firefox od wersji 46.x, Google Chrome od wersji 50.x lub Apple Safari od wersji 7.x.
Narzędzia
Dostęp i korzystanie z db powerNET wymaga użycia narzędzi, zapewniających bezpieczeństwo. Są to:
 • Narzędzia dostępu

  Identyfikator i Hasło są danymi wykorzystywanymi podczas logowania do db powerNET

  Identyfikator - nadany przez bank ciąg 9 znaków alfanumerycznych przyznawany każdemu Użytkownikowi db powerNET i przekazany pocztą lub za pośrednictwem wiadomości SMS.

  Hasło - alfanumeryczny ciąg 8 znaków, ustanawiany przez Użytkownika, zabezpieczający dostęp do db powerNET. Podczas pierwszego logowania do systemu db powerNET konieczne jest wprowadzenie Hasła startowego, które Użytkownik otrzymał w Oddziale, a następnie jego zmiana na własne, poufne Hasło.
   
 • Narzędzia autoryzacyjne

  Definiowanie oraz wykonywanie transakcji w db powerNET wymaga korzystania z Tokena USB, który jest przekazywany Administratorowi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres Firmy w formie pakietu autoryzacyjnego.
  Token USB jest spersonalizowanym urządzeniem elektronicznym, służącym do uwierzytelnienia Użytkownika oraz autoryzacji dyspozycji transakcji płatniczej lub innego rodzaju oświadczenia złożonego przez Użytkownika za pośrednictwem db powerNET. Urządzenie łączy się z komputerem Użytkownika za pomocą portu USB i jest gotowe do pracy natychmiast po podłączeniu oraz instalacji oprogramowania wbudowanego w urządzenie (automatyczna instalacja oprogramowania uzależniona jest od ustawień opcji Autostart w komputerze Użytkownika). Do obsługi narzędzia autoryzacyjnego nie jest wymagana instalacja dodatkowych sterowników. Token jest kompatybilny ze wszystkimi wersjami systemów Windows, Mac OS i Linux i odpowiada nowoczesnym standardom bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Tokena znajdują się w Instrukcji obsługi Tokenów dla Użytkowników systemu db powerNET w zakładce Dokumenty.

  Przesyłany do Administratora pakiet autoryzacyjny zawiera:
  - Token USB
  - Przedłużacz USB
  - Pierwsze kroki w db powerNET – instrukcja
  Podczas odbioru zestawu prosimy sprawdzić, czy zestaw zawiera wszystkie elementy. W przypadku braku któregokolwiek z elementów prosimy o kontakt z doradcą w Państwa Oddziale.

Funkcjonalność

Bezpieczeństwo

System bankowości elektronicznej db powerNET zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości, odpowiadający standardom Grupy Deutsche Bank.

 • Każda transakcja wykonywana w systemie db powerNET jest zabezpieczona rozwiązaniami technologicznymi i wymaga autoryzacji przy użyciu Tokena USB.
 • Bezpieczeństwo zapewnia także szyfrowanie sesji bankowej oraz komunikacji z Tokenem USB, specjalnym protokołem szyfrującym.
 • Dostęp do systemu mają tylko Użytkownicy wskazani wcześniej przez Posiadacza i zarejestrowani przez Bank. Dodanie nowego Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Banku.
 • Wyznaczona osoba z firmy, będąca Administratorem, określa zakres dostępu do rachunków bankowych dla poszczególnych Użytkowników.
Wykorzystanie zaawansowanego Narzędzia autoryzacyjnego i zasad bezpieczeństwa gwarantuje najwyższy poziom zabezpieczeń.

Identyfikator, Hasło oraz Kod autoryzacyjny są informacjami ściśle poufnymi. W związku z tym żadna z powyżej wymienionych informacji nie powinna być udostępniana osobom trzecim. W przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwości wejścia osób trzecich w posiadanie Narzędzi dostępu lub Narzędzia autoryzacyjnego, Posiadacz winien niezwłocznie cofnąć wszelkie prawa dostępu Użytkownika do systemu oraz wystąpić do Banku o wydanie nowych Narzędzi.

Szczegółowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej dostępne są w Poradniku bezpieczeństwa.

Pytania

zobacz więcej pytań i odpowiedzi »

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.