Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

db easyNET

db easyNET

 • Bezpłatne wyciągi elektroniczne dla rachunków i kart kredytowych
 • Bezpieczny dostęp do konta przez Internet 24h na dobę
 • Darmowe przelewy krajowe przez Internet *
 • Atrakcyjne oprocentowane lokaty zakładanej przez Internet
 • Możliwość szybkiego doładowania telefonu komórkowego
 • Szybka aktywacja kart płatniczych wraz z nadaniem/zmianą pinu
 • Dostęp do Funduszy Inwestycyjnych wraz z możliwością dokonywania wybranych transakcji
* Nie dotyczy przelewów SORBNET

Aktywacja

W celu aktywacji Usług Bankowości Elektronicznej:
 1. Przygotuj swój 10-cyfrowy NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta).
  NIK znajdziesz na swojej Karcie TAN lub na umowie UBE.
 2. Wymyśl swój nowy, 8-cyfrowy Kod Dostępu.
  Pamiętaj, że Kod Dostępu nie powinien być zbyt prosty do odgadnięcia, np.
  • nie należy używać sekwencji kolejnych cyfr, np. 12345678
  • ta sama cyfra nie może występować więcej, niż 3 razy obok siebie
  • nie należy nikomu ujawniać Kodu Dostępu, również Konsultantowi w Teleserwisie.
 3. Jeżeli jesteś już gotowy, skontaktuj się z Naszym Teleserwisem, który dostępny jest 24 h na dobę 7 dni w tygodniu pod jednym z numerów:
  • 801 18 18 18*
  • +48 12 625 80 00**
  • +48 500 919 000


* opłata jak za jeden impuls wg. stawki TP S.A. za połączenie lokalne
** opłata wg. obowiązujących stawek TP S.A.

W celu zalogowania się do systemu bankowości internetowej db easyNET:

 1. Otwórz stronę główną Banku - www.deutschebank.pl
 2. Wybierz przycisk Logowanie w prawym górnym rogu strony, a następnie odnośnik db easyNET (Klienci Indywidualni)
 3. Uzupełnij dane autoryzacyjne:
  • w polu "Numer identyfikacyjny" - swój 10-cyfrowy NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta)
  • w polu "Kod dostępu" - 8-znakowy Kod Dostępu ustalony podczas połączenia telefonicznego

Narzędzia

W ramach db easyNET oferujemy Ci dwie bezpieczne i wygodne Metody Autoryzacji:
 • Hasła SMS
 • Kody TAN

Hasła SMS są to ośmioznakowe ciągi cyfr przekazywane na wskazany przez Ciebie numer telefonu komórkowego. Każdorazowo, przy wykonywaniu wybranych operacji poprzez db easyNET, po wyświetleniu się na ekranie potwierdzenia dyspozycji, otrzymasz wiadomość SMS z hasłem, które poprawnie przepisane w polu "Hasło SMS dla operacji...", pozwoli na przekazanie Twojej dyspozycji do dalszej realizacji. W wiadomości SMS znajdziesz również najistotniejsze informacje odnośnie dyspozycji, którą próbujesz zautoryzować. Bardzo ważne jest, by przed wpisaniem hasła dokładnie przeczytać treść SMS-a i zweryfikować, czy wszystkie podane w nim informacje zgadzają się z tymi wprowadzonymi przez Ciebie na formularzu dyspozycji w systemie db easyNET. Jeśli masz wątpliwości odnośnie zgodności przesłanych informacji, nie kontynuuj autoryzacji z wykorzystaniem otrzymanego hasła lecz skontaktuj się jak najszybciej z Teleserwisem (801 18 18 18) lub z najbliższym Oddziałem Banku i zgłoś swoje zastrzeżenia.

Karta TAN jest kartą zawierającą kody TAN (Transaction Authorisation Number), czyli kody służące do autoryzacji transakcji. Jeśli do autoryzacji w db easyNET wykorzystujesz Kartę TAN każdorazowo, kiedy będziesz wykonywał operacje przez Internet, zostaniesz poproszony o podanie dwóch Kodów TAN.
Karta jest ważna przez 2 lata. Przed upływem daty jej ważności otrzymasz pocztą nową kartę.

Awers karty zawiera numer Teleserwisu oraz adres strony internetowej Banku, pod którymi możesz aktywować dostęp oraz zalogować się do swojego konta.
Na rewersie karty, oprócz numerów TAN, znajdują się: Twój NIK, numer karty oraz data ważności karty.
Rewers karty jest zabezpieczony czarną folią. Zdrap ją aby odkryć numery TAN. W tym celu zalecamy użycie kawałka plastiku o długim i gładkim brzegu, tak, by nie uszkodzić numerów TAN ukrytych pod folią. Po zdrapaniu folii możesz rewers karty przetrzeć kawałkiem materiału.

Funkcjonalność

Poniżej prezentujemy Tabelę UBE (Tabelę Usług Bankowości Elektronicznej).

Typ czynności
Teleserwis
db easyNET
 
db SMS
 
Obsługa
przez
Konsultanta
 
IVR
 
Dostęp ograniczony
 
Dostęp pełny
 
Rachunek bieżący
Usługi Informacyjne
Stan Rachunku
+
+
+
+
-
Historia Rachunku
+
+
+
-
Limity Transakcji Płatniczej
+
-
+
Aktualne wykorzystanie posiadanego limitu na Rachunku
+
-
+
+
-
Przelewy bieżące
+
-
+
+
-
Przelewy odroczone
+
-
+
+
-
Szablony przelewów
-
-
-
+
Zlecenia stałe
+
-
+
+
-
Karty Debetowe/Charge
+
-
+
+
-
Przeglądanie autoryzacji kartowych
+
-
+
+
-
Awizowania
+
-
-
+
-
Doładowania telefonów komórkowych
+
-
-
+
-
Szablony doładowań telefonów komórkowych - - - + -
Usługi operacyjne
Przelew zwykły w PLN do banku krajowego
+
-
-
+
-
Przelew ZUS
+
-
-
+
-
Przelew podatku
+
-
-
+
-
Przelew zagraniczny
+
-
-
+
-
Przelew europejski SEPA
-
-
-
+
-
Zlecenie stałe + - - + -
Modyfikacja zleceń stałych + - - + -
Odwołanie zleceń stałych + - - + -
Doładowania telefonów komórkowych
-
-
-
+
-
Definiowanie przelewów
+
-
-
+
-
Definiowanie doładowań telefonów komórkowych
-
-
-
+
-
Składanie dyspozycji awizowania
+
-
-
+
-
Zmiana limitów Transakcji Płatniczych
-
-
-
-
Aktywacja Kart Debetowych/Charge
+
+
+
+
-
Nadanie/zmiana PINu do Kart Debetowych/Charge
+
-
+
+
-
Zmiana limitów transakcyjnych na Karcie Debetowej
+
-
-
-
-
Założenie konta oszczędnościowego
+
-
-
-
-
Dodawanie Transakcji Płatniczej w db easyNET do koszyka
-
-
-
+
-
Zmiana sposobu dystrybucji wyciągów
+
-
+
+
-
Ograniczenie realizacji dyspozycji w przypadku zajęcia Rachunku - - - + -
Oświadczenie o rezygnacji z uprawnienia do wypłaty kwoty wolnej od zajęcia
+
-
-
-
-
Wniosek o realizację zajęcia w ramach uprawnienia do wypłaty kwoty wolnej od zajęcia
+
-
-
-
-
Wniosek o duplikat wyciągu do Karty Charge
+
-
-
-
-
Wniosek o duplikat wyciągu z Rachunku
+
-
-
-
-
Lokaty
Usługi Informacyjne
Kwota lokaty
+
+
+
+
-
Oprocentowanie Lokaty + + + + -
Historia Lokaty + - + + -
Data założenia/najbliższej kapitalizacji odsetek Lokaty + + + + -
Tabela oprocentowania Lokat
+
-
+
+
-
Usługi operacyjne
Założenie Lokaty
+
-
-
+
-
Zerwanie Lokaty
+
-
-
+
-
Dyspozycja częściowej wypłaty/dopłaty z/do Lokaty Plan Premia
+
-
-
-
-
Kredyty
Usługi Informacyjne
Harmonogram spłat Kredytów
+
-
+
+
-
Wysokości Raty Kredytu
+
+
+
+
-
Termin spłaty kolejnej Raty Kredytu
+
+
+
+
-
Termin spłaty Kredytu
+
-
+
+
-
Zaległość w spłacie Kredytu
+
-
+
+
-
Usługi operacyjne
Wniosek o zaświadczenie dot. Kredytu mieszkaniowego
+
-
-
-
-
Spłata raty Kredytu
+
-
-
+
-
Zlecenie wypłaty kredytu/transzy Kredytu mieszkaniowego
+
-
-
-
-
Fundusze Inwestycyjne
Usługi Informacyjne
Informacja o dostępnych Funduszach Inwestycyjnych
-
-
+
+
-
Wycena dostępnych Funduszy Inwestycyjnych
-
-
+
+
-
Historia transakcji na rejestrze
-
-
+
+
-
Usługi operacyjne*
Nabycie jednostek/tytułów uczestnictwa
-
-
-
+
-
Konwersja/Zamiana jednostek/tytułów uczestnictwa
-
-
-
+
-
Umorzenie jednostek/tytułów uczestnictwa
-
-
-
+
-
Zmiana rachunku do nabyć i odkupień
-
-
-
+
-
KARTA KREDYTOWA - Posiadacz Karty (Karta główna i Karty dodatkowe)
Usługi Informacyjne
Saldo dostępne
+
-
+
+
-
Historia Karty Kredytowej + - + + -
Historia Rachunku Karty Kredytowej + - + + -
Informacja o sumie blokad kartowych + - + + -
Kwota minimalnej/całkowitej spłaty zadłużenia
+
-
+
+
-
Wymagany termin spłaty kwoty minimalnej
+
-
+
+
+
Zaległa kwota spłaty z poprzedniego cyklu rozliczeniowego
+
-
+
+
-
Pobrane opłaty i prowizje
+
-
+
+
-
Transakcje rozłożone na raty
+
-
-
-
-
Informacja o ubezpieczeniach Kart Kredytowych + - - - -
Stan realizacji złożonego wniosku o Kartę Kredytową
+
-
-
-
-
Promocje dotyczące Kart Kredytowych
+
-
-
-
-
Usługi operacyjne
Aktywacja Kart Kredytowych
+
+
+
+
-
Nadanie/zmiana PINu do Kart Kredytowych
+
-
+
+
-
Spłata Karty Kredytowej + - - + -
Przelew z Rachunku Karty Kredytowej
+
-
-
-
-
Zamówienie potwierdzenia wykonania przelewu z Rachunku Karty Kredytowej
+
-
-
-
-
Uruchomienie/rezygnacja z ubezpieczenia do Karty Kredytowej + - - - -
Ustanowienie/rezygnacja z usługi Concierge
+
-
-
-
-
Ustanowienie/zmiana limitów transakcyjnych dla Karty Kredytowej
+
-
-
-
-
Ustanowienie/zmiana/rezygnacja z automatycznej spłaty zadłużenia + - - - -
Ustawienie/rezygnacja z usługi powiadomień SMS
+
-
-
-
-
Zmiana cyklu rozliczeniowego + - - - -
Przyjęcie dyspozycji zmiany typu Karty Kredytowej
+
-
-
-
-
Przyjęcie dyspozycji rozłożenia transakcji na raty
+
-
-
-
-
Wakacje od spłaty
-
-
-
-
-
Dyspozycja zmiany wyciągów papierowych na elektroniczne
+
-
+
+
-
Zamówienie duplikatu wyciągu
+
-
-
-
-
Zwrot nadpłaty z Rachunku Karty Kredytowej
+
-
-
-
-
Składanie wniosku o wcześniejsze wydanie/wznowienie Karty Kredytowej
+
-
-
-
-
Awaryjne wydanie Karty Kredytowej za granicą + - - - -
Zamówienie zaświadczenia/opinii bankowej + - - - -
Rezygnacja/anulowanie rezygnacji z Karty Kredytowej + - - - -
KARTA KREDYTOWA - Użytkownik Karty (Karta dodatkowa)
Usługi Informacyjne
Saldo dostepne
+
-
+
+
-
Historia Karty Kredytowej + - + + -
Pobrane opłaty/prowizje + - + + -
Informacja o ubezpieczeniach Kart Kredytowych
+
-
-
-
-
Promocje dotyczące Kart Kredytowych
-
-
-
-
Usługi operacyjne
Aktywacja Kart Kredytowych
+
+
+
+
-
Nadanie/zmiana PINu do Kart Kredytowych
+
-
+
+
-
Przelew z Rachunku Karty Kredytowej
+
-
-
-
-
Składanie wniosku o wcześniejsze wydanie / wznowienie Karty Kredytowej
+
-
-
-
-
Awaryjne wydanie Karty Kredytowej za granicą
+
-
-
-
-
Rezygnacja z Karty Kredytowej + - - - -
INNE
Usługi Informacyjne
Tabele kursów wymiany walut
+
-
+
+
-
Usługi operacyjne
Zmiana danych osobowych: adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu
+
-
-
-
-
Aktywacja/rezygnacja z wysyłki materiałów marketingowych
+
-
-
-
-
Komunikaty systemowe i bankowe
-
-
+
+
-
Wysyłanie wiadomości do Banku
-
-
+
+
-
Przekazywanie Powiadomień (w tym wyciągów) w formie elektronicznej - - + + +
Nadawanie własnych nazw dostępnym prodktom
-
-
+
+
-
Konfiguracja menu i parametrów usługi
-
-
+
+
-
Dostęp do Usług Bankowości Elektronicznej
Usługi operacyjne
Aktywacja dostępu do Usług Bankowości Elektronicznej oraz nadanie Kodu Dostępu
+
-
-
-
-
Odblokowanie Kodu Dostępu + - - - -
Zmiana Kodu Dostępu
+
+
+
+
-
Aktywacja/zastrzeżenie Karty TAN
+
-
-
-
-
Tymczasowe zablokowanie Karty TAN
+
-
-
-
-
Zamówienie nowej Karty TAN
+
-
-
-
-
Zmiana NIK + - - - -
Zmiana rodzaju dostępu do Kanałów Bankowości Elektronicznej + - - - -
Aktywacja/dezaktywacja dowolnego Kanału Bankowości Elektronicznej + - - - -
* Dostępne dla Klientów, którzy podpisali Umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Deutsche Bank Polska S.A. oraz zawnioskowali o możliwość obsługi funduszy w db easyNET.Typ czynności
Teleserwis
db easyNET
Obsługa
przez
Konsultanta
 
Dostęp ograniczony
 
Dostęp pełny
 
Limity dla Transakcji Płatniczych realizowanych za pośrednictwem Kanałów Bankowości Elektronicznej
Limit dzienny
-
nie dotyczy
+
(możliwość zmiany)
Limit jednorazowy
-
nie dotyczy
+
(możliwość zmiany)
 
 

Bezpieczeństwo

System db easyNET zapewnia najwyższy poziom standardów bezpieczeństwa i jakości odpowiadający standardom Grupy Deutsche Bank.

Dyspozycje wykonywane w systemie db easyNET są zabezpieczone z użyciem popularnych i sprawdzonych rozwiązań, jakimi są m.in. wygodne i popularne Hasła SMS, czy karty Kodów TAN
Dostęp do systemu autoryzowany jest z wykorzystaniem specjalnego Identyfikatora oraz Kodu Dostępu.
Bezpieczeństwo zapewnia także szyfrowanie sesji bankowej specjalnym protokołem szyfrującym.
Szczegółowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej dostępne są w Poradniku Bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo operacji bankowych wykonywanych przez Internet

Podstawowym zabezpieczeniem zastosowanym przez Deutsche Bank Polska S.A. przy operacjach bankowych online jest klucz SSL o długości 128 bit. Szyfrowanie tego typu zapewnia najwyższy dostępny obecnie poziom bezpieczeństwa transakcji. Dodatkowo, każdy klucz SSL powinien być potwierdzony autoryzowanym certyfikatem bezpieczeństwa. W przypadku db easyNET jest to certyfikat nadany przez firmę Symantec Corporation.

Konfiguracja

Sprawdź, czy masz aktualną wersję przeglądarki internetowej

Obecnie dostępne wersje przeglądarek internetowych obsługują klucz 128 bit bez potrzeby instalowania dodatkowych oprogramowań. Wersje starsze przeglądarek wymagają instalacji rozszerzeń, które pozwolą im obsługiwać klucz o długości 128 bit. W związku z tym najlepiej zainstalować najnowsze wersje przeglądarki obsługujące klucz SSL 128 bit: Internet Explorer lub Mozilla Firefox. W przypadku, gdy Twój system nie obsługuje najnowszych wersji przeglądarki, zalecamy zainstalowanie przeglądarki Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, Mozilla Firefox od wersji 23.0.1.
Jest to konieczne szczególnie w przypadku, kiedy otrzymasz ostrzeżenie, że Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje poprawnie kodów bezpieczeństwa o długości 128 bitów. Należy wtedy pobrać i zainstalować bezpłatne rozszerzenie ze strony internetowej producenta danej przeglądarki.

Przed logowaniem sprawdź, czy Twoja przeglądarka przyjmuje Cookies!

Cookies to niewielkie pliki zawierające informacje tekstowe, przekazywane przez serwer Banku do Twojej przeglądarki internetowej.
Informacje te służą do identyfikacji Twojego komputera i grają dużą rolę w procesie wykonywania operacji bankowych przez Internet. Cookies nie zawierają żadnych programów oraz nie są programami. Nie mogą w związku z tym zawierać wirusów ani nie mogą być wirusami.

Cookies umożliwiają poprawny przebieg operacji bankowych, które będziesz wykonywał w db easyNET. Dlatego też aby korzystać z usług oferowanych przez db easyNET należy aktywować opcję akceptacji Cookies. Poniżej prezentujemy sposób aktywacji:

MS Internet Explorer:

Zalecane wersje przeglądarki: 6.0 lub wyższa.
 1. W otwartym oknie przeglądarki z menu Narzędzia wybierz Opcje internetowe.
 2. W zakładce Zabezpieczenia wybierz strefę Internet i kliknij przycisk Poziom niestandardowy, aby ustalić poziom zabezpieczeń dla tej strefy.
 3. W zakładce Prywatność wybierz opcje Zaawansowane oraz zaznacz opcję Zaakceptuj w opcji Pliki cookie tej samej firmy oraz Pliki cookie innych firm.
 4. W zakładce Zaawansowane zaznacz w Zabezpieczeniach następujące parametry:
  4.1. Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysk,
  4.2. Sprawdź, czy certyfikat serwera nie został cofnięty,
  4.3. Użyj SSL 2.0,
  4.4. Użyj SSl 3.0
 5. W zakładce Zawartość kliknij na przycisk Autouzupełnienie w polu Informacje osobiste. Pojawi się nowe okno Ustawienie autouzupełnienia. Kliknij, aby usunąć znak z okienka opcji Nazwy użytkowników i hasła w formularzach. Wszystkie zmiany zaakceptuj, klikając przycisk OK w każdym z widocznych okien. Na koniec kliknij Zastosuj i OK, żeby zapamiętać nowe ustawienia przeglądarki.

Pytania

zobacz więcej pytań i odpowiedzi »

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.