Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Rozliczenie opłat za prowadzenie ROR

Informujemy, że w dniu 5 lipca 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w stosunku do Deutsche Bank Polska S.A. decyzję nr DOIK-3/2018, odnoszącą się do pobierania zwiększonych w latach 2012-2014 opłat za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (profile: dbNet, dbKonto, db Fokus, Pakiet Inwestor, Pakiet Status, db Open, db Start).
Pełna treść decyzji jest dostępna pod linkiem: Decyzja UOKiK ws. rozliczenia opłat za prowadzenie ROR

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.