Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Rozliczenie opłat za prowadzenie ROR – treść korespondencji do grupy uprawnionych Klientów

Informujemy, że w dniu 8 sierpnia 2018 r. został skierowany do określonej grupy klientów Deutsche Bank Polska S.A. („Bank”) list informujący o uprawnieniach zakwalifikowanych do tej grupy klientów wynikających z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DOIK-3/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. wydanej w stosunku Banku i odnoszącej się do pobierania zwiększonych w latach 2012-2014 opłat za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (profile: dbNet, dbKonto, db Fokus, Pakiet Inwestor, Pakiet Status, db Open, db Start; łącznie „ROR”).

Wskazujemy, że informacja zawarta w liście kierowana jest do konsumentów, którzy jednocześnie: (i) byli w dniu 8 sierpnia 2018 r. Klientami Banku w związku z prowadzeniem na ich rzecz ROR, do których zastosowanie ma „Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. dla Osób Fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”; (ii) posiadali w dniu 8 sierpnia 2018 r. w Banku Kredyt Mieszkaniowy, Kredyt Konsolidacyjny lub Pożyczkę Hipoteczną (bez względu na walutę tego produktu; łącznie „Produkt Kredytowy”), zaś warunki danego Produktu Kredytowego przewidują, że posiadanie ROR w Banku jest warunkiem obniżki marży kredytowej lub obniżki marży kredytowej wraz z prowizją, względnie że ROR w Banku jest zabezpieczeniem Produktu Kredytowego, do którego ustanowienia doszło przez udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do ROR; oraz (iii) w stosunku do których doszło w latach 2012 – 2014 do podwyższenia opłaty z tytułu prowadzenia ROR.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. listu, która jest dostępna pod linkiem: [wzór listu w pdf]

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.