Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Wycofanie oferty "Inwestycyjny Duet"

Informujemy, że 18 lipca br. „Inwestycyjny Duet” zostanie wycofany z oferty Deutsche Bank Polska.

Wszystkie umowy zawarte do 17 lipca 2018 roku pozostają w mocy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie.

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.