Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Trwały nośnik

Informacja dotycząca decyzji Prezesa UOKiK nr RBG-4/2018.

Informujemy, że w dniu 13 marca 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w stosunku
do Deutsche Bank Polska S.A. decyzję nr RBG-4/2018, odnoszącą się do informowania konsumentów wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej db easyNET o dokonywanych zmianach warunków umowy dotyczącej świadczenia usług płatniczych.
Decyzja ta dotyczy również niewskazywania w korespondencji związanej z jednostronną zmianą warunków umowy istotnych informacji umożliwiających ustalenie przez konsumentów dopuszczalności proponowanych zmian tj. niewskazanie podstaw prawnych i faktycznych będących powodem zmian.

Z dniem 17 kwietnia 2018r. ww. decyzja stała się prawomocna. Pełna treść decyzji jest dostępna pod linkiem: [pełna treść decyzji w pdf]

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.