Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Ważne – przypomnienie zasad bezpieczeństwa dla Użytkowników systemów bankowości elektronicznej

Deutsche Bank przypomina o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa korzystania z systemów bankowości internetowej:

  • Bank nie kontaktuje się z Klientami za pośrednictwem komunikatorów, czy mediów społecznościowych i nie weryfikuje w ten sposób jakichkolwiek danych dostępowych.
  • W przypadku wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego, które budzi Państwa wątpliwości prosimy o pilny kontakt z Teleserwisem pod numerami 801 18 18 18, +48 12 625 80 00.
  • Deutsche Bank nigdy nie przesyła do Klientów SMSów, ani nie kontaktuje się telefonicznie w celu weryfikacji jakichkolwiek poufnych danych dostępowych.
  • Przed zalogowaniem do systemu prosimy o każdorazową weryfikację, czy kłódka certyfikacyjna widoczna na pasku adresu strony jest zamknięta (i nie pojawia się przy niej symbol ostrzeżenia), a certyfikat jest ważny i został wystawiony dla instytucji Deutsche Bank AG.
  • Deutsche Bank nie stosuje na stronie logowania żadnych dodatkowych okienek.
  • Bank nigdy nie prosi Klientów o podanie kodu SMS, TAN w procesie logowania do systemu - uwierzytelnienie Użytkownika podczas logowania do systemu db easyNET odbywa się wyłącznie po podaniu unikalnego Numeru Identyfikacyjnego Klienta oraz Kodu Dostępu, a kody SMS lub TAN wprowadzane są wyłącznie po zalogowaniu się do systemu.
  • Treść SMS-ów autoryzacyjnych wyraźnie wskazuje na akcję, której dotyczy zlecona przez Klienta autoryzacja – dlatego też prosimy o każdorazowe zapoznawanie się z treścią całej wiadomości SMS i upewnienie się, że dane dotyczące transakcji zawarte w jego treści są zgodne ze złożoną przez Państwa dyspozycją.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajdą Państwo na stronie: Zasady bezpieczeństwa.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z Teleserwisem pod numerami 801 18 18 18, +48 12 625 80 00.

Deutsche Bank Polska

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.