Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Zmiana TPiO dla Przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 stycznia 2017 r. ulega zmianie „Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców "

Treść „Tabeli” uwzględniająca planowane zmiany dostępna jest na stronie internetowej: www.deutschebank.pl oraz w Oddziałach Banku.

1. W cześci II A i II B Obsługa rachunków bankowych zostaje zmieniona opłata za Prowadzenie każdego kolejnego rachunku w PLN lub w pozostałych walutach (część II A pkt. 2.3, część II B pkt. 2.2) oraz Prowadzenie rachunku bieżącego przeznaczonego do obsługi dotacji/dopłat (część II A pkt. 2.4, część II B pkt. 2.3):
a) dla pakietu dbNET Biznes - nowa opłata 10,00 zł,
b) dla pozostałych pakietów - nowa opłata 20,00 zł.

2. W części III A i III B Krajowe operacje rozliczeniowe zostaje zmieniona opłata za Realizację polecenia przelewu w PLN do banku krajowego w systemie ELIXIR (część III A pkt. 2.3, część III B pkt. 2.2) oraz Dyspozycję przelewu z przyszłą datą realizacji (część III A pkt. 2.5, część III B pkt. 2.4) złożone za pośrednictwem systemu db easyNET/db powerNET:
a) dla pakietu db S - nowa opłata 2,50 zł,
b) dla pakietu db M - nowa opłata 2,00 zł,
c) dla pakietu db L oraz db XL - nowa opłata 1,00 zł,
d) dla pakietu db Firma Plus - nowa opłata 2,00 zł,
e) dla pakietu db Firma oraz pozostałych pakietów (za wyjątkiem dbNET Biznes) - nowa opłata 2,00 zł.

3. W części VI A i VI B Operacje gotówkowe zostaje zmieniona prowizja za Wpłaty gotówkowe w Oddziale Banku na rachunki przedsiębiorców prowadzone w DB Polska S.A. (pkt. 1.2) oraz Wypłaty z rachunku bankowego (pkt. 4.1) dla pakietu dbNET Biznes - nowa prowizja 0,40% min. 6,00 zł. Jednocześnie wprowadzanych jest 5 darmowych wpłat i wypłat dla tego pakietu w miesiącu realizowanych w ramach rachunku głównego w PLN.

4. W części VII A i VII B Karty płatnicze zostaje zmieniona opłata za Obsługę karty (pkt. 1.4) - nowa opłata 5,00 zł.

5. W części VIII A i VIII B Rozliczenia w obrocie dewizowym zostaje zmieniona opłata za Przelewy europejskie wysyłane (pkt. 1.5) - nowa opłata 7,00 zł. Jednocześnie zostaje usunięty jeden gratis miesięcznie funkcjonujący w ramach pakietu dbNET Biznes.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. w trybie opisanym w par. 19 ust. 4, jeżeli Posiadacz w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego Powiadomienia lub dnia, w którym z łatwością mógł się o nim dowiedzieć, nie dokona wypowiedzenia Umowy Ramowej i Umowy o Kartę Debetową, to uznaje się, że zmiany zostały wprowadzone począwszy od dnia, w którym Posiadacz otrzymał odpowiednie Powiadomienie lub dnia, w którym z łatwością mógł się o nim dowiedzieć.

Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.