Aktualności - Deutsche Bank

Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Aktualności - 2016

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Zmiana Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA OSÓB FIZYCZNYCH - nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej "TPiO") od 15 listopada 2016 r. Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 listopada 2016 r. ulega zmianie „Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” (dalej Tabela).”

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.

ipt>