Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Zmiany w systemach bankowości internetowej

Przypominamy o nadchodzących zmianach w systemach db easyNET i db powerNET
Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji z dnia 24.11.2011 r. przypominamy, że w ramach projektu systematycznego rozwoju i usprawniania naszych systemów bankowości internetowej, w najbliższym czasie zostaną Państwo poproszeni o zmianę kodów / haseł dostępu do systemów db easyNET i db powerNET.

Jednocześnie informujemy, że db easyNET i db powerNET co 90 dni będą proponowały zmianę kodów / haseł dostępu. Jeśli nie zdecydują się Państwo na tę zmianę, wówczas po kolejnych 90 dniach do zmiany kodów / haseł dostępu zobligują Państwa systemy.

Nowy kod / hasło dostępu muszą być zgodne z obowiązującą polityką bezpieczeństwa:

  • kod dostępu w db easyNET musi zawierać 8 cyfr,
  • hasło dostępu w db powerNET musi zawierać 8 znaków alfanumerycznych.

Dodatkowo przypominamy, iż w systemie db easyNET udostępniona została nowa metoda autoryzacji transakcji - hasła SMS.

Zalety haseł SMS:

  • bezpieczeństwo (pełna informacja o potwierdzanej transakcji),
  • dostępność (hasła SMS dostępne są z wykorzystaniem telefonu komórkowego),
  • brak opłat (hasła SMS są bezpłatne, niezależnie od liczby potwierdzanych transakcji).

Zachęcamy do zmiany metody autoryzacji z kart identyfikacyjnych TAN na hasła SMS. Zmiana jest możliwa po zalogowaniu do db easyNET w sekcji: Ustawienia > Obsługa dostępu > Aktywacja Metody autoryzacyjnej SMS.

Z poważaniem,
Departament Bankowości Detalicznej

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.